Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie OC – narzędzie wsparcia działalności architekta

Właśnie zakończone wznowienia ubezpieczeń OC architektów to dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na nowe elementy ochrony, z których architekci mogą korzystać przez kolejne 12 miesięcy.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC architekci otrzymają pomoc prawnika

iExpert we współpracy z PZU i Izbą Architektów RP stara się rozbudowywać zakres ochrony architektów w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponad poziom wymagany prawem.

W tym roku w ramach składki OC wszyscy członkowie Izby otrzymali dodatkowo ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczyciel pozostawił także dostępne wcześniej w programie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warto podkreślić, że rozszerzenia włączono bez podnoszenia składki. Narzędzia te mają wspierać architektów w codziennej pracy, a także w życiu prywatnym przypominamy więc o możliwościach, jakie stwarzają.

Prawnik dla architekta

Ubezpieczenie ochrony prawnej to rozwiązanie, które ma pomóc architektom w sytuacji powstania roszczenia lub prawdopodobieństwa jego powstania.

Polisa zapewnia pokrycie lub zwrot kosztów ochrony prawnej poniesione w celu obrony praw architekta w postępowaniach toczących się przeciwko niemu jako podejrzanemu czy oskarżonemu. Dotyczy to tylko czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Polisa pokryje koszty m.in.:

  • wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej,
  • postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem.
18.04.2019 godz. 16:36