Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Partnerzy

 logo PP

Polish Prestige Sp. z o.o., założona w grudniu 1990 r., jest pierwszą w Polsce prywatną firmą zajmującą się świadczeniem usług dla środowiska hodowców i użytkowników koni.

Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach dla środowiska hodowców i użytkowników koni. Zajmuje się także organizacją aukcji, zawodów, pokazów, targów z udziałem koni, promocji polskiej hodowli, eksporcie i imporcie koni. Świadczy także  usługi spedycji i transportu międzynarodowego, obsługuje przyjazdy klientów zagranicznych do polskich stadnin, prowadzimy doradztwo i profesjonalną wyceną koni.

www.polishprestige.pl


 

PZA

Polski Związek Alpinizmu powstał w 1974 roku z przekształcenia przedwojennego Klubu Wysokogórskiego. Jest federacją klubów i sekcji zrzeszających taterników, grotołazów, narciarzy wysokogórskich i zawodników wspinaczki sportowej. Na forum międzynarodowym polska organizacja wysokogórska jest znana już od roku 1932 jako członek założyciel Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), oraz jako członek Union Internationale de Speleologie (UIS).

PZA koordynuje działalność sportową i szkoleniową, organizuje wyprawy narodowe, nadaje uprawnienia instruktorskie, zajmuje się ochroną przyrody oraz profilaktyką wypadkową.

www.pza.org.pl


iarrp - logo

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  powstała w 2000 roku. Jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego architektów w Polsce. Celem izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego, nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu architekta, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej architektów.

Izba Architektów RP stoi na straży najwyższej jakości projektów budynków, wartości kulturowe i dbać o ład przestrzenny, jako dobro publiczne.

 


KIRP

Krajowa Izba Radców Prawnych  powstała w 1982 roku. Jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych. KIRP reprezentuje interesy środowiska zawodowego radców prawnych w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych oraz prowadzi działaność szkoleniową – zjazdy, konferencje, seminaria i szkoleń.


PSFRM_logo_small

 

 

 

 

 

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych reprezentujące 3,5 tysiąca rzeczoznawców majątkowych. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.

PFSRM jest wydawcą kwartalnika “Rzeczoznawca Majątkowy” i serii “Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego”.


NRA

 

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatów, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. NRA działa na podstawie art 17 ust. 1. Konstytucji RP.

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in. reprezentowanie Adwokatury, nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich, udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, a także nadzór nad kształceniem aplikantów.


fundacja chcepomagac

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieramy Fundację Chcę Pomagać, która dzięki platformie chcepomagac.org dociera do podopiecznych małych i średnich organizacji pozarządowych.


 

Centrum Informacji Księgowej

Centrum Informacji Księgowej jest firmą certyfikującą biura rachunkowe i księgowych. CIK powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. Działania CIK wpisują się także w skutki ustawy deregulacyjnej.

CIK cel ten realizuje, poprzez weryfikację firm świadczących usługi rachunkowe i księgowe. Ocena wiarygodności prowadzona jest na kilka poziomach – od sprawdzania posiadania odpowiednich uprawnień, doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności, posiadanie ubezpieczenia OC biura rachunkowego, brak zaległości finansowych, po pracę na licencjonowanych programach księgowych.

Biura rachunkowe, które przejdą pozytywną weryfikację otrzymują certyfikat świadczący o jakości świadczących usług i pracy według najwyższych standardów prowadzenia usług rachunkowych.Szanowni klienci,

informujemy, że w dniu 16 sierpnia nasze biuro jest czynne do godziny 14.

W razie pilnych spraw prosimy kontaktować się na poniższe numery:

798 801 713 lub 502 913 621