Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

PAKIET UBEZPIECZEŃ OC I NNW DLA LEKARZA

Ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy-dentystów w PZU

jest adresowane do wszystkich osób prowadzących praktykę lekarską pracujących na kontrakcie, którzy szukają kompleksowej ochrony wykonywanego zawodu.

Zalety:

 • Wszechstronna ochrona zawodu w pakiecie 4 ubezpieczeń
  Obejmuje ubezpieczenia OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ochronę prawną i NNW z HIV/WZW
 • Atrakcyjna składka – od 286 zł za rok
 • Elastyczna oferta dopasowana do rodzaju świadczonych usług
  Możliwość wyboru poziomu ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych
 • Szeroki zakres ochrona prawnej
  Koszty prawnika, postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych, postępowania odpowiedzialności zawodowej, koszty egzekucji i inne
 • Korzystne ubezpieczenie utraty dochodu
  świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy
 • Ochrona naruszenia praw pacjenta bez dodatkowych kosztów
  Ujęte w zakresie ubezpieczenia OC obowiązkowego
 • Bez indywidualnej wyceny dla lekarzy medycyny estetycznej
 • Minimum formalności
  Wniosek wypełniasz online lub składasz dyspozycję przez telefon. Polisę wysyłamy na email.
 • Raty – składkę można opłacić nawet w 12 ratach

Sumy ubezpieczenia w pakietach

Obowiązkowe OC75 000 euro na jedno zdarzenie
350 000 euro na wszystkie zdarzenia
Dobrowolne OC200 000 zł500 000 zł1 000 000 zł
Ochrona Prawna500 000 zł500 000 zł500 000 zł
NNW z HIW/WZW
NNW
koszty leczenia
świadczenie WZW
świadczenie HIV
10 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
Utrata dochodu (opcja)60 000 zł, 120 000 zł, 180 000 zł

Oblicz składkę »

Jeśli chciałbyś kupić tylko OC obowiązkowe lub inny produkt osobne przejdź dalej ».

OPIS

Dla kogo

PZU - obowiązkowe OC lekarzaObowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i dentystów w PZU jest adresowane do wszystkich osób prowadzących indywidualną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej lub zatrudnionych na kontraktach.

 

Zalety:

 • Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów
  Spełnia wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza.
 • Atrakcyjne ceny – składka od 80 zł miesięcznie.
 • Praktyczne rozszerzenia ochrony do 1 mln zł – w ramach ubezpieczenia dobrowolnego
  Specjalne warunki dla członków Śląskiej, Krakowskiej, Łódzkiej i Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Możliwość objęcia ochroną nieszczęśliwych wypadków z HIV i WZW
  Do 100 tys. zł świadczenia jednorazowego. Składka od 89 zł.
 • Sprawdzony polski ubezpieczyciel – PZU SA
 • Minimum formalności
  Wypełniasz wniosek online – polisę dostarczymy do domu.
 • Stała suma gwarancyjna
  75 tys. euro na jedno zdarzenie przy limicie 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.

 

OBLICZ SKŁADKĘ

Sprawdź także inne oferty:

OC dobrowolne lekarza
Ochrona prawna lekarza

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – odeślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą tradycyjna lub elektroniczną – zależy od Twojego wyboru. Jeśli wybrałes polisę tradycyjną – podpisz dokument i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 81 2490 0005 0000 4600 9302 7012

ZAKRES

Przedmiot i zakres

Ubezpieczenie obowiązkowe OC lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska i praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

Warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729)

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia OC lekarza, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zatem ubezpieczenie OC lekarza nie obejmuje swoim zakresem szkód:
1) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
3) polegających na zapłacie kar umownych,
4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

WSKAZÓWKI

Właściwy dobór ubezpieczenia OC lekarza jest niezwykle istotny, bo pozwala w przypadku zawarcia ugody lub uznania roszczenia przez sąd, uniknąć płacenia zadośćuczynienia, odszkodowania, a także wypłaty renty z własnej kieszeni.

Zasada 1 – Wysokość składki zależy od specjalizacji

Brak adekwatnej ochrony do wykonywanej specjalizacji może narazić na konieczność pokrywania odszkodowania z własnej kieszeni. Rozporządzenie Ministra Finansów określa sumę i zakres obowiązkowego OC lekarza. Zatem każde ubezpieczenie obowiązkowe musi być zgodne z rozporządzeniem, a składka zależy m.in. od specjalizacji. Większość ubezpieczycieli wyróżnia trzy grupy ryzyka, którym przypisuje wykonywane specjalizacje.

─ najwyższy stopień ryzyka zawodowego

jest związany ze specjalizacjami: zabiegowymi np. anestezjologia i intensywna terapia, każda chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, medycyna estetyczna, okulistyka oraz odnoszącymi się do pacjentów w bardzo ciężkich stanach zagrożenia życia np. medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia;

─ średni stopień ryzyka zawodowego

specjalizacje związane z udzielaniem świadczeń w zakresie specjalizacji dentystycznych – np. ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją oraz medycyna sportowa.

─ najniższy stopień ryzyka zawodowego

pozostałe specjalizacje – np. internista, onkolog itp.

UWAGA! Jesteś w trakcie specjalizacji? Ubezpieczyciele uznają za kluczowe wykonywaną specjalizację, czyli lekarz w trakcie specjalizacji, który wykonuje czynności i zabiegi charakterystyczne dla tej specjalizacji powinien wskazać to we wniosku o ubepzieczenie. Masz wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą – lidia.machalska@iexpert.pl

Zasada 2 – Nie tylko obowiązek

Obowiązkowe OC lekarza – 75 tys. euro na jedno zdarzenie, 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia – zdefiniowane w rozporządzeniu bywa niewystarczające. Lekarze rozważający dodatkowe ubezpieczenie OC powinni wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej lub planowanej specjalizacji.

Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia nie jest kosztowne, a może zaoszczędzić kłopotów finansowych w przyszłości. Warto posiadać ubezpieczenie w wysokości od 500 tys. złotych do 2 mln. złotych w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz mieć świadomość, że wysokość rekompensat i rent, wypłacanych zazwyczaj dożywotnio, jest coraz wyższa.

Zasada 3 – Wysoka suma na jedno zdarzenie

Suma gwarantowana na wszystkie zdarzenia jest mniej ważna niż suma na jedno zdarzenie, gdyż bardzo rzadko przeciwko lekarzowi są prowadzone sprawy z jednej polisy (polisa co do zasady obejmuje rok). Zatem lepiej mieć polisę na 500 tys. złotych na jedno zdarzenie i 1 mln. na wszystkie zdarzenia niż na 200 tys. złotych na jedno zdarzenie i 2 mln złotych na wszystkie zdarzenia.

Zasada 4 – Prawidłowo wypełniony wniosek

Prawidłowo wypełniony wniosek uniemożliwi ubezpieczycielowi zakwestionowanie roszczenia, które zgłasza poszkodowany. Wypełniając wniosek o ubezpieczenie powinno się wpisać m.in. Izbę Lekarską, do której się należy, tytuły naukowe i specjalizacje, które się posiada oraz fakt czy wykonuje się zabiegi wymagające pisemnej zgody pacjenta, a także dotychczasową szkodowość. Niektórzy ubezpieczyciele żądają także wskazania wszystkich miejsc pracy, w których lekarz pracuje, również dodatkowo.

Jeśli podczas zawierania ubezpieczenia pojawiają się wątpliwości warto skorzystać z obsługi agenta ubezpieczeniowego lub doradcy klienta.

Zasada 5 – Wiarygodny ubezpieczyciel

Niebagatelne znaczenia ma wybór ubezpieczyciela, u którego wykupywana jest polisa OC lekarza. Na rodzimym rynku jest zaledwie kilka podmiotów, które oferują ubezpieczenia zawodowe, w tym OC lekarskie. Poza ubezpieczycielami warto rozeznać się w ofertach multiagencji ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczeniach zawodowych, które często mają ten sam produkt, ale niższą cenę niż agent dużej sieci.
Wbrew pozorom wybór ubezpieczenia lekarza nie jest wcale prostą sprawą, będąc obecnie jedną z najważniejszych decyzji związanych z rozpoczęciem w zawodu czy indywidualnej praktyki lekarskiej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu lekarz@iexpert.pl

DO POBRANIA

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

OWU NNW – HIV/WZW

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20


utrata_dochodu_lekarz

Powered by WordPress Popup