Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC podmiotów leczniczych

OPIS

Dla kogo

Ubezpieczenie dla podmiotów leczniczych w PZU to oferta stworzona z myślą o niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dotyczy wszystkich form działalności, także jednoosobowych.

Obowiązkowe OC pozwala chronić placówkę przed wydatkami związanymi z roszczeniami pacjentów (np. z powodu błędów medycznych czy szkód na mieniu), zwiększa wiarygodność placówki i zaufanie wobec niej.

Dodatkowe rozszerzenia sprawią, że ochrona będzie obejmowała także szkody wyrządzone na pracownikach i ich rzeczach (OC pracodawcy) oraz szkody w wynajmowanych lokalach i na sprzęcie (OC najemcy). Z kolei wyższą sumę gwarancyjną zapewni OC dobrowolne – z ochroną nawet do 1 miliona złotych.

Ubezpieczenia podmiotu leczniczego w PZU to:

 • Niska składka roczna – OC obowiązkowe już od 570 PLN
  możliwość opłacenia składki rocznej nawet w 12 ratach – bez zwyżki
 • Bezpieczeństwo: sprawdzony ubezpieczyciel PZU SA
  polisa zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów
 • Minimum formalności i wygoda
  Cały proces zawarcia polisy przebiega online
 • Fachowe doradztwo
  wsparcie przy wyborze zakresu ochrony, również podczas spotkania w placówce
 • Kompleksowa ochrona
  możliwość rozszerzenia m.in. o OC dobrowolne, OC pracodawcy i OC najemcy
 • Wysokie sumy gwarancyjne
  75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 350 tys.  euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń

Dostępne rozszerzenia

OC dobrowolne podmiotu leczniczego – pozwala pokryć szkody w zakresie objętym ubezpieczeniem OC obowiązkowym, które nie mogą być zaspokojone z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) – pod warunkiem wykupienia lub posiadania OC obowiązkowego w PZU. Możliwość ochrony nawet do 1 miliona zł.

OC najemcy – rozszerza ubezpieczenie o szkody na ruchomościach i nieruchomościach, z których podmiot leczniczy  korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, pokryje szkody np. w najmowanym lokalu lub na wypożyczonym sprzęcie.

OC pracodawcy – rozszerza ochronę podmiotu leczniczego o szkody rzeczowe lub szkody na osobie wyrządzone pracowników w związku z wypadkiem przy pracy.

OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej – rozszerza ochronę firmy o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej.

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

Jeśli masz pytania, nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, a następnie wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wyślij polisę

Po zarejestrowaniu wniosku wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą elektroniczną.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki: Alior Bank 80249000050000460021185532

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia podmiotu leczniczego

Przedmiotem ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

Zakres podstawowy

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego udzielana jest przez PZU w zakresie:
1)  nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2)  objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Zakres rozszerzony

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych udzielana jest przez PZU w zakresie:
1)  nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2)  objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20


utrata_dochodu_lekarz

Powered by WordPress Popup