Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

RODO w iExpert.pl SA

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO:

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych jest iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa, Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850 kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Mirosława Bubnowskiego. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;

  2. Z wyznaczonym przez iExpert.pl SA Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@iexpert.pl.
    
  3. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez iexpert.pl SA posiada uprawnienia:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  1. Zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielania odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej, wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby iexpert.pl SA, z dopiskiem: Do Inspektora Ochrony Danych.