Komunikacja z akcjonariuszami

iExpert.pl SA

Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530,
NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850.
Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Aktualności

30 września 2020
Dla akcjonariuszy

Zawiadomienie kierowane do wszystkich akcjonariuszy.

W przygotowaniu
Mariusz Stelmach
Czytaj więcej »
Tagi: brak