Ubezpieczenie OC biegłego sądowego

Ubezpieczenie dostępne jest w ramach oferty PZU dla Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które pełnią funkcję biegłego sądowego w swojej specjalizacji. Ochrona obejmuje nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również pokrywa koszty sądowe związane z roszczeniami oraz szkody związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą dokumentów powierzonych w ramach wykonywanych obowiązków. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o szkody będące konsekwencją naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Kompleksowa ochrona dopasowana do potrzeb – aż do 2 mln zł. 

Niska składka, szeroki zakres

Od 150 zł za rok ochrony – odpowiedzialność cywilna z obroną prawną i ochroną dokumentów w zakresie

Praktyczne rozszerzenia ochrony

O szkody związane z naruszeniem przepisów RODO, których biegły mający dostęp do danych osobowych ma obowiązek przestrzegać

Szeroki wybór sum gwarancyjnych

Do wyboru jest klika sum gwarancyjnych od 100 tys. do 2 mln zł

Minimalizacja ryzyka

Zabezpieczenie finansowe w razie szkody – koszty ewentualnego odszkodowania za wadliwą ekspertyzę pokrywa ubezpieczyciel

Możliwość płatności w ratach

Ratalny system płatności – bez dodatkowych kosztów – możliwość dopasowania składki do swoich potrzeb.

Sprawdzony ubezpieczyciel PZU

Ochronę zapewnia największe polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA. Program przygotowany z porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Iwona Pawelec

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Ubezpieczenie OC biegłego sądowego

Biegły sądowy to funkcja nieregulowana ustawą – warto zabezpieczyć się we własnym zakresie!

Chociaż nadal nie ma ustawy regulującej funkcje biegłych, mogą oni odpowiadać cywilnie za wydanie nierzetelnej ekspertyzy, w wyniku której sąd orzeknie na niekorzyść pokrzywdzonego. Precedensowy wyrok w tej sprawie zapadł w 2019 roku – biegła musiała zapłacić odszkodowanie w wysokości 80 tys. zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach otworzył drogę do dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych za nierzetelną ekspertyzę. Tym samym biegły może ponosić indywidualną odpowiedzialność za skutki sporządzenia wadliwej opinii.

Ubezpieczenie OC zabezpiecza biegłego przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej. Ochrona obejmuje wszystkie ekspertyzy wykonane w okresie ubezpieczenia, także błędy powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Polisa pokrywa również niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniem poszkodowanego oraz szkody związane ze zniszczeniem lub utratą dokumentów powierzonych w ramach sprawowanej funkcji.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o kary administracyjne, będące konsekwencją naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osób fizycznych (RODO).

Ubezpieczenie powstało we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, dlatego w pełni odpowiada na potrzeby osób wykonujących funkcję biegłego.

14 września 2021
Warto wiedzieć

Jak chronić swoje finanse na wypadek poważnych zachorowań? Poznaj nowe rozwiązanie

Każda przerwa w pracy to ryzyko obniżenia lub utraty zarobków, zwłaszcza jeśli powodem jest długotrwała choroba i wiążące się z nią powikłania. To właśnie wtedy dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację są najbardziej potrzebne. Jak zapewnić sobie wsparcie finansowe w takiej sytuacji?
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak