Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów jest skierowany do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie - Prawo o adwokaturze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.

OC nadwyżkowe kancelarii adwokackiej - act committed

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii adwokackich jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

OC nadwyżkowe kancelarii adwokackiej - claims made

Ubezpieczenie OC Nadwyżkowe Kancelarii Prawnej jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki wydłużonemu okresowi zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii adwokackiej, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

Ubezpieczenie utraty dochodu adwokata

Ubezpieczenie utraty dochodu zapewnia adwokatom wypłatę świadczenia w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią działalność zawodową. Ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Druga, tańsza opcja przewiduje wypłatę świadczenie od 31 dnia zwolnienia. Co ważne niemożność wykonywania pracy może być czasowa lub trwała

OC syndyka, nadzorcy sądowego, likwidatora, kuratora

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających, zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

Ubezpieczenie OC aplikanta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Aplikanta to produkt zapewniający aplikantowi dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy. To dedykowane zawodom prawniczym ubezpieczenie może wykupić zarówno aplikant, jak i kancelaria, w której jest zatrudniony.

Ubezpieczenie NNW adwokata

Ubezpieczenie NNW Adwokata to produkt uzupełniający portfel ubezpieczeń dla adwokatów. Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

Ubezpieczenie majątku kancelarii adwokata

Ubezpieczenie majątkowe w PZU SA powstało specjalnie z myślą o kancelariach adwokackich. Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Iwona Pawelec

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

8 lutego 2024
Ubezpieczenie utraty dochodu

Jakie ubezpieczenie na poważne zachorowania? Porównaj trzy oferty

Według zeszłorocznego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń - polisę na życie posiadało 23,8 mln osób. Świadomi konsumenci szukają już nie tylko standardowej polisy, która zabezpieczy najbliższych w razie śmierci. Rośnie popyt na ochronę odpowiadającą na bolączki współczesności - choroby cywilizacyjne, poważne zachorowania czy długotrwałą niemożność pracy po wypadku. Rozprawiamy się z mitem, że ubezpieczenia tego typu trzeba zawierać długoterminowo, a ich koszt jest bardzo wysoki. Na rynku są rozwiązania przystępne cenowo, które można zawierać nawet na rok.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak

Ubezpieczenie kancelarii adwokackiej

Jeśli członek Palestry prowadzi kancelarię, to ubezpieczenie adwokata powinno uzupełnić się o ubezpieczenie kancelarii adwokackiej. Wymagane przez kontrahentów, wspólników, klientów narzędzie budowania wiarygodności i poczucia bezpieczeństwa w kontekście odpowiedzialności zawodowej – to jedne z wielu powodów sięgania po ubezpieczenie OC kancelarii adwokackiej.

Program ubezpieczeniowy kancelarii adwokackich został skonstruowany w taki sposób, że zarówno duże kancelarie prawne, spółki adwokatów jak i niewielkie – nawet jednoosobowe podmioty – zyskały skuteczne narzędzie ochrony zawodowej przed roszczeniami klientów lub kontrahentów. To podstawowe narzędzie, które dopełni ubezpieczenie adwokata.

Jak wybrać OC kancelarii adwokackiej?

Kryterium wielkości kancelarii jest drugorzędne przy wyborze ubezpieczenia, najważniejszymi czynnikami podczas składania wniosku o polisę OC kancelarii adwokackiej powinny być: suma gwarancyjna, liczba pracowników kancelarii oraz profil klientów, którzy korzystają lub będą korzystać z usług prawnych kancelarii.

Nie bez znaczenia dla ubezpieczenia adwokatów jest też profil kancelarii czy charakter prowadzonych spraw, których obsługi podejmuje się lub o które obsługę zabiega kancelaria adwokacka. Większe kontrakty wiążą się z większą i często wyższą odpowiedzialnością za wykonywane usługi. Ubezpieczenie OC kancelarii adwokackiej jest też coraz częstszym wymogiem podczas podpisywania umów na obsługę prawną, a suma gwarancyjna wymogiem.

Podwykonawcy i dokumenty pod ochroną polisy

Istotnym elementem ubezpieczenia adwokata jest objęcie zakresem ochrony nie tylko pracowników i praktykantów, ale także współpracowników kancelarii, czyli tzw. podwykonawców.

Ubezpieczenie OC kancelarii adwokackiej przewiduje szeroką ochronę wobec podwykonawców. Jedynym wymogiem ubezpieczyciela jest posiadanie umowy regulującej współprace między kancelariami. PZU nie ogranicza swojej odpowiedzialności tylko do kancelarii adwokackich, za podwykonawców uznaje także współpracujące kancelarie radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych.

Korzystnym elementem w kontekście odpowiedzialności zawodowej analizując ubezpieczenia adwokatów jest wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.

Claims Made a Act Committed w polisie OC kancelarii adwokackiej

Wysokość ubezpieczenia to indywidualna decyzja prowadzących kancelarię adwokatów, ale program przewiduję możliwość ubezpieczenia od 250 tys. zł do 10 mln zł, choć te sumy różnią w zależności o wybranego wariantu.
Program ubezpieczeniowy adwokatów przewiduje możliwość ubezpieczenia kancelarii adwokackiej w jednym z dwóch wariantów – claims made i act commited. Ubezpieczenie różni się okresem odpowiedzialności i czasem zgłaszania roszczeń z polisy oraz rozpiętością sum gwarancyjnych.

  • OC kancelarii adwokackiej w wariancie Claims Made – przewiduje możliwość ubezpieczyć się od 1 mln zł do 20 mln zł. Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 3 lata po jego wygaśnięciu.
  • OC kancelarii adwokackiej w wariancie Act Committed – umożliwia zawarcie ubezpieczenia na sumy od 250 tys. zł do 10 mln zł. W tym wariancie szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia, o ile zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie, gdy kancelaria posiadała polisę – ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Program  został stworzony przy współudziale Naczelnej Rady Adwokackiej w 2009 roku i jest kontynuowany do dziś.