Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe OC w PZU to oferta dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami. Polisę można zawrzeć szybko i wygodnie przez internet, w bardzo korzystnej cenie.
Zakres ochrony obejmuje wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie zatrudniane przez zarządcę nieruchomości. Zgodnie z przepisami polisa musi być obowiązkowo dołączona do każdej umowy z klientem.

Najniższa składka na rynku

już od 331 zł za rok ochrony w PZU

Zniżki do 35%

Zniżki dla rozpoczynających działalność, stowarzyszonych, za kontynuację oraz bezszkodowość.

Gwarancja wypłaty odszkodowania

PZU rezygnuje z prawa do regresu, w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej

Dostępne jest aż 9 wariantów – od 50 tys. euro do 1,5 mln euro.

Minimum formalności

Szybko i wygodnie przez internet. Złożenie wniosku w klika minut.  Polisę wysyłamy na adres email.

Dodatkowe 10% rabatu

Oferta dla Klientów, którzy prowadzą działalność zarządcy nieruchomości jak i pośrednika lub rzeczoznawcy majątkowego – 10% zniżki na każdą kolejną polisę w PZU zawartą w iExpert.pl

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Iwona Pawelec

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zarządca powinien szczegółowo określać zakres swych obowiązków

Zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność tylko za czynności, które są wymienione w umowie między nim, a wspólnotą mieszkaniową. To istotne z puntu widzenia odpowiedzialności cywilnej i ewentualnej wypłaty z polisy OC zarządcy.

Wspólnoty mieszkaniowe najczęściej powierzają nadzór nad posiadanymi budynkami profesjonalnym zarządcom nieruchomości. Samo zawarcie umowy nie powoduje jednak przeniesienia całej odpowiedzialności związanej z nieruchomością i należącym do niej terenem na zarządcę. Przykładem tego jest przypadek jednej ze wspólnot mieszkaniowych.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Mieszkaniec nieruchomości dochodził od wspólnoty odszkodowania w wysokości 3650 zł z tytułu uszkodzonego samochodu. Pojazd został zniszczony podczas wichury przez drzewo, które rosło na terenie posesji wspólnoty. Wspólnota odmówiła wypłaty odszkodowania, powołując się na działanie siły wyższej. Roszczenie odrzucił też zakład ubezpieczeń, w którym miała ona wykupioną polisę, wskazując na art. 429 k.c. i fakt, że wspólnota powierzyła zarządzanie nieruchomością profesjonalnemu podmiotowi. Właściciel uszkodzonego samochodu wystąpił na drogę sądową. Sąd rejonowy, przed którym dochodził swoich praw uznał, że to wspólnota ponosi w tym wypadku pełną odpowiedzialność. Biegły z zakresu dendrologii ustalił, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogły się przyczynić do powstania szkody, ale zawalenie drzewa było związane z jego złym stanem. Sąd stwierdził, że gdyby wspólnota należycie doglądała drzewostanu na swej nieruchomości, to byłaby w stanie zapobiec zdarzeniu. Mogłaby złożyć wniosek o wycięcie drzewa ze względu na jego zły stan fitosanitarny oraz zagrożenie dla osób i mienia, a po uzyskaniu zezwolenia usunąć je. Przedstawiciele wspólnoty jednak nie zareagowali na przechylenie się drzewa i zadowolili się doglądaniem drzew przez osobę niemającą żadnego wykształcenia w tym kierunku.

Brak szczegółowych zapisów w umowie

Zachowanie pozwanej wspólnoty sąd ocenił jako niedochowanie należytej staranności w dbałości o teren nieruchomości będącej w jej użytkowaniu. Sąd wskazał jednoznacznie, że wspólnota nie uwolniła się od odpowiedzialności poprzez powierzenie obowiązków zewnętrznemu zarządcy nieruchomości. Wynika to z faktu, że zapisy w umowie pomiędzy wspólnotą a zarządcą zostały ustalone szczegółowo i nie znajdował się w nich obowiązek doglądania drzewostanu znajdującego się na terenie wspólnoty. Gdyby jednak zarządca nieruchomości miał wskazane w umowie ze wspólnotą, że do jego obowiązków należy przegląd drzewostanu i zaniedbał tę czynność wówczas odpowiedzialność spoczywałaby na zarządcy nieruchomości, a odszkodowanie powinno być wypłacone z polisy OC zarządcy nieruchomości. W obecnym stanie prawnym (po deregulacji), zarządcy działają na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nakłada ona wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej oraz konieczność zawierania wszelkich umów w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ustawa deregulacyjna praktycznie pozbawiła zarządców wszelkich zasad wykonywania ich zawodu. W związku z tym większość z nich wpisuje do umów zakres praw i obowiązków sprzed wejścia w życie ustawy deregulacyjnej. Należy jednak pamiętać o tym, że mają całkowitą swobodę w tworzeniu treści takich umów. To w interesie obu stron – wspólnoty i zarządcy jest jasne zdefiniowanie obowiązków. Także odpowiednich zapisów, wskazujących na odpowiedzialność cywilną zarządców za konkretne czynności zawodowe. Źródło: sygnatura akt: Ca 2095/15 Zastanawiasz się czy Twoja polisa OC zabezpiecza wszystkie wykonywane czynności? Napisz do nas.

14 czerwca 2022
Warto wiedzieć

Spóźniasz się z deklaracją źródeł ciepła? Możesz liczyć na wypłatę z OC zarządcy

Katalog czynności wykonywanych przez zarządców nieruchomości powiększył się. Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kary, które grożą za brak zgłoszenia mogą być dotkliwe, zwłaszcza jeśli zarządza się wieloma nieruchomościami. Sprawdź czy będzie je można pokryć z OC zarządcy nieruchomości.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak

Sprawdź jak oceniają nas Klienci