Poznaj iExpert.pl

iExpert.pl jest liderem rynku ubezpieczeń dla profesjonalistów.

Zapewniamy specjalistyczną i wszechstronną ochronę wykonywanej pracy, oferując ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej – zarówno obowiązkowe, jak i nadwyżkowe dla 16 grup zawodowych m. in.: adwokatów, architektów, lekarzy, księgowych, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych.

Każdego roku ubezpieczamy ponad 50 tys. specjalistów umożliwiając im efektywne prowadzenie działalności zawodowej. Bezpośrednio współpracujemy z 6 izbami zawodowymi, zapewniając kompleksową obsługę ubezpieczeniową ich członkom.

W naszych projektach najczęściej występujemy jako multiagent, przenosząc tym samym koszty rozwiązań z Klienta na ubezpieczyciela. Oferujemy produkty 10 renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych: PZU, Warta, AXA, Concordia, TU Zdrowie. Działamy jednak niezależnie i nie jesteśmy powiązani z żadnym ubezpieczycielem na polskim rynku.

Szczycimy się tym, że jako jedna z kilku firm w Polsce mamy status Coverholder at LLOYD’S of London– najstarszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie.

Dysponujemy zaawansowanym systemem obsługi, który pozwala nam szybko i elastycznie spełniać potrzeby naszych Klientów. W praktyce oznacza to sprawną obsługę i ograniczenie formalności przy zawieraniu polis do minimum. Wszystkie nasze produkty sprzedajemy przez internet.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów na rynku, często z kilkunastoletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach. Dlatego sami potrafimy przygotować profesjonalny produkt ubezpieczeniowy. Pełnimy także rolę doradcy Klienta dopasowując rodzaj i zakres ubezpieczeń do indywidualnych, często specyficznych potrzeb.

Naszą misją jest minimalizowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu, przez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Szczególny nacisk kładziemy na skracanie czasu zawierania polis, redukowanie formalności do minimum oraz profesjonalne doradztwo.

Podstawowe informacje o spółce:

iExpert.pl SA, Aleje Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości gotówką.

iExpert.pl jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Spółka jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11170179/A. iExpert.pl jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy. iExpert.pl jest jednym z najlepiej ubezpieczonych pośredników działających w Polsce. Polisa ubezpieczenia OC firmy jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR