OC kancelarii prawnej claims made

Ubezpieczenie OC dla kancelarii prowadzonej przez radcę prawnego może być wykupione indywidualnie przez radcę lub przez kancelarię czy spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej można objąć także spółki cywilne. Zapraszamy radców prawnych do kontaktu, nasi doradcy pomogą dobrać optymalnie zakres. Składkę można także obliczyć samodzielnie korzystając z kalkulatora online.

OC kancelarii prawnej act committed

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii radców prawnych – dzięki szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych i zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju prowadzonych przez radców prawnych spraw. Warto zabezpieczyć odpowiedzialność cywilną kancelarii radcy prawnego, tym bardziej, że można także ubezpieczyć innych prawników pracujących w kancelarii. Zakres pomoże dobrać nasz doradca, ale można także skorzystać z elektronicznej kalkulacji składki.

Ubezpieczenie utraty dochodu radcy prawnego

Ubezpieczenie utraty dochodu zapewnia radcom prawnym dopływ gotówki w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią działalność zawodową. Ubezpieczony radca prawny otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Druga, tańsza opcja przewiduje wypłatę świadczenie od 31 dnia zwolnienia. Co ważne niemożność wykonywania pracy może być czasowa lub trwała. Gwarantujemy szybki i wygodny sposób zawarcia ubezpieczenia radcom prawnym przez internet.

Ubezpieczenie OC syndyka, likwidatora, kuratora

Ubezpieczenie OC skierowane do radców prawnych powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających, zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika. Ubezpieczenie OC radcy prawnego jest zgodne z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Spółek Handlowych. Uzupełnia zakres OC radcy prawnego. Gwarantujemy wysoki poziom ochrony i atrakcyjne składki ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC aplikanta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikanta to produkt zapewniający aplikantowi radcy prawnego dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy. To dedykowane zawodom prawniczym ubezpieczenie OC może wykupić zarówno aplikant, jak i kancelaria prawna, w której jest zatrudniony. Istnieje możliwość wyboru sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC aplikanta radcy nawet do 1 mln zł. Składkę za ubezpieczenie można opłacić nawet w 12 ratach.

Ubezpieczenie majątku kancelarii Radcy Prawnego

Ubezpieczenie majątkowe radcy prawnego w PZU SA powstało specjalnie z myślą o kancelariach prawnych. Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek. Ochronę można dopasować do indywidualnych potrzeb radcy prawnego i jego kancelarii. Jest uzupełnieniem OC rady prawnego. Zapewniamy profesjonalne doradztwo naszych specjalistów.

Ubezpieczenie NNW Radcy Prawnego

Ubezpieczenie NNW radcy prawnego to produkt uzupełniający portfel ubezpieczeń radców prawnych. Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym radców prawnych. Zakres obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. W ochronie znajdują się także poważne schorzenia w tym się m.in. zawału serca i krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew). Do wyboru są trzy sumy ubezpieczenia. Polisa NNW jest istotnym uzupełnieniem ochrony zawodowej (radca prawny - ubezpieczenie OC)radca prawny ubezpieczenie, warto mieć i to zabezpieczenie w życiu prywatnym.
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Iwona Pawelec

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak

Ubezpieczenie OC kancelarii radców prawnych

Wybór ubezpieczenia kancelarii radców prawnych powinien uwzględniać wiele aspektów – w tym wielkość firmy, profil zatrudnionych pracowników oraz charakter prowadzonej działalności – w tym specyfikę podmiotów, które są obsługiwane przez kancelarię.

Kancelarie radców prawnych obsługujące duże firmy lub posiadające wysokie kontrakty powinny zadbać o odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną na polisie. Elastyczna oferta sprawia, że ubezpieczeniem OC kancelarii radców można objąć zarówno zespół lub spółkę radców prawnych lub adwokatów, jak i jednoosobową kancelarię prawną prowadzoną przez radcę prawnego.

OC kancelarii radcy prawnego z ochroną do 20 mln zł

Maksymalna ochrona, którą może dać polisa OC kancelarii radcy prawnego to 20 mln zł, choć istnieje możliwość dopasowania wysokości ochrony w ubezpieczeniu kancelarii do charakteru działalności. Program ubezpieczeń dla zawodów prawniczych umożliwia ubezpieczenie już na 250 tys. zł, co odpowiada na potrzeby także mniejszych kancelarii. Wyższa ochrona radcy prawnego wymaga indywidualnej kalkulacji.

Program, który uwzględnia złożony charakter pracy radców prawnych powstał przy udziale Krajowej Izby Radców Prawnych w 2009 r i kontynuowany jest, z niewielkimi zmianami do dziś.

Podwykonawcy i dokumenty – w zakresie OC kancelarii

Ubezpieczeniem OC kancelarii radców prawnych można objąć maksymalnie 25 osób z uprawnieniami. W tej grupie mogą znajdować się zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi. Ważnym elementem polisy jest – bez konieczności opłacenia dodatkowej składki – objęcie ochroną podwykonawców. Wartym uwagi jest, że oferta zakłada brak regresu wobec podwykonawców kancelarii radców prawnych.

Ważne jednak, by podwykonawcy mieli podpisaną umowę o współpracy z kancelarią. Program przewiduje objęcie ochrona ubezpieczeniową zarówno współpracujących kancelarii radców prawnych, kancelarii adwokackich czy doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych.

Bezpłatnym elementem ubezpieczenia kancelarii jest tzw. klauzula dokumentów, która zapewnia ochrona na wypadek szkód wynikających ze zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów. Bezpłatnie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów za OC kancelarii – do wartości 100 tys. zł.

Dwa trrigery ubezpieczenia kancelarii

Ubezpieczenie OC kancelarii radców prawnych dostępne jest w dwóch wariantach: claims made i act committed, które różnią się głównie okresem zgłaszania roszczeń. Wariant Act Commited w ubezpieczeniu kancelarii prawnej działa na bazie działania bądź zaniechania. Ważne jest, żeby błąd wystąpił w okresie ubezpieczenia, szkoda może być zgłoszona do czasu przedawnienia się roszczeń.

W wariancie Claims Made Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu. Jeśli ubezpieczenie jest nieprzerwanie kontynuowane wówczas ochrona obejmuje nawet czynności wykonywane w 2005 r.