iExpert.pl SA

Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

tel.: 22 646 42 42
tel.: 22 643 41 41

e-mail: biuro@iexpert.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00

Opisz interesującą Cię sprawę korzystając z formularza. Skontaktujemy się z Tobą
tak szybko jak to możliwe.
Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez iExpert.pl SA
(KRS 426530) w celu umożliwienia kontaktu poprzez email (to znaczy otrzymywania
drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną) i kontaktu poprzez sms i telefon (to znaczy na wykorzystywanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy prawo
telekomunikacyjne).
Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody
powyższej udzielam dobrowolnie."