Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów jest skierowany do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.

Spełnia warunki obowiązkowego OC adwokatów

Na podstawie Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134)

Szeroki zakres sum gwarancyjnych

Od 150 tys. do 2 mln euro – na każde zdarzenie osobno.

Atrakcyjne ceny

Wysokie zniżki za kontynuację nawet 30%

Ochrona pracowników adwokata

Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu

Bez dodatkowej płatności

Fachowe doradztwo

Specjaliści obsługujący przez 6 lat umowę generalną NRA – PZU

Sumy gwarancyjne i składki

Suma podstawowa (1): Składka miesięczna Składka kwartalna Łączna składka roczna (2)
150.000 EUR 46 zł 138 zł 553 zł
200.000 EUR 59 zł 177 zł 708 zł
250.000 EUR 84 zł 253 zł 1.011 zł
300.000 EUR 112 zł 335 zł 1.339 zł
400.000 EUR 140 zł 419 zł 1.676 zł
500.000 EUR 154 zł 462 zł 1.849 zł
1.000.000 EUR 181 zł 542 zł 2.169 zł
1.500.000 EUR 230 zł 691 zł 2.765 zł
2.000.000 EUR 288 zł 864 zł 3.456 zł

1 – Kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski poraz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.
2- Składka uwzględnia zniżkę za kontynuację ubezpieczenia w PZU oraz lata bezszkodowe.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Milena Dynus

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

15 listopada 2021
Warto wiedzieć

Ubezpieczenie utraty dochodu w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są warunki przystąpienia do ubezpieczenia? Czy ochrona działa także w razie zachorowania na Covid-19? Jakie są wyłączenia i czy obowiązuje okres karencji? Odpowiadamy na te i inne pytania na temat ubezpieczenia utraty dochodu. Sprawdź, czy również na twoje.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak