Poważne zachorowania – gdzie można ubezpieczyć?

Poddaliśmy analizie trzy najbardziej popularne ubezpieczenia indywidualne – ubezpieczenie ochrony dochodu PZU, ubezpieczenie na życie Prudential (Pru) i Nationale Nederlanden. Wśród kluczowych parametrów analizy wzięliśmy pod uwagę:

  • wysokość świadczenia w przypadku zawału, udaru i nowotworu lub innego dłuższego zachorowania
  • czas trwania ubezpieczenia – programy roczne i pięcioletnie
  • koszt ubezpieczenia
  • warunki wstępne: ankieta medyczna lub oświadczenie o stanie zdrowia
  • wiek przystąpienia i dostępność
  • łatwość zakupu

 

Porównanie ubezpieczenia na powazne zachorowania

 

Kalkulacja dla kobiety 45-letniej, wykonującej pracę umysłową.

 

Poważne zachorowanie a utrata dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU zostało stworzone z myślą o sytuacjach, w których – z powodu wypadku lub choroby – nie można pracować, a sytuacja zdrowotna wymusza przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie przedstawicieli wolnych zawodów powstał produkt, który zrekompensuje zawieszenie aktywności zawodowej w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego – co najmniej 30-dniowego. Wypłacana jest wówczas rekompensata pieniężna, dostępna w dwóch wariantach – od 1 lub 31 dnia zwolnienia.

W ubezpieczeniu utraty dochodu PZU nie ma znaczenia co jest powodem absencji (poza krótką listą wyłączeń) – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za każdy dzień niezdolności do pracy. W najwyższym wariancie jest to nawet 537 zł dziennie i 180 tys. rocznie.

Wyjątkowość tego produktu polega na tym, że ubezpieczenie działa nawet wówczas, gdy nieobecność wynika ze skomplikowanego złamania, zapalenia płuc czy rekonwalescencji po operacji lub leczenia onkologicznego powodującego absencję w pracy.

 

Poważne zachorowanie – decyduje lekarz czy tabela?

Nieco inaczej wygląda ochrona w przypadku w ubezpieczeniu Prudential czy Nationale Nederlanden.

W Pru – można zdefiniować sumę, którą chcesz otrzymać w przypadku poważnego zachorowania: od 25 tys. zł do 1 mln zł. Oszacowanie tej sumy ułatwia intuicyjny kalkulator, który sugeruje zadbanie nie tylko o konkretną sumę świadczenia finansowego po zachorowaniu, ale też poduszkę finansową, gdy praca nie jest możliwa.

Szczególnie istotne w tym przypadku jest zapoznanie się z tabelą wysokości świadczeń. Zawarta jest tam lista chorób i wysokość świadczeń, które będą wypłacone w razie zachorowania. Na liście jest m. in. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, zawał serca, udar mózgu a także osiem rodzajów nowotworów.

 

Ponad 150 rodzajów nowotworów ofercie Nationale

Oferta Nationale Nederlanden ma charakter bardziej kompleksowej, ale ma pewne ograniczenia. Trzeba pamiętać, by poza ubezpieczeniem na życie wykupić także ubezpieczenie od poważnego zachorowania, jak i zachorowania na nowotwór. Już na etapie symulacji składki wyraźnie jest wskazane, że poważne zachorowania nie obejmują zachorowań na nowotwór. W efekcie trzeba się liczyć z wyższą składką.

Takie rozwiązanie zapewnia świadczenie z tytułu przejścia specjalistycznego zabiegu zgodnego z katalogiem Towarzystwa, np. ablacja, wszczepienie rozrusznika serca.

Nie można jednak odmówić zalet programowi Nationale – świadczenia w przypadku zachorowania są wysokie – można wykupić ochronę nawet na 1 mln zł. Zaletą jest szeroki zakres ochrony, który obejmuje ponad 150 rodzajów nowotworów (w tym także nowotwory in-situ i nieinwazyjne – ponad 50). Tabela precyzyjnie określa procentowy poziom wypłaty: od 10 do 100% za zachorowanie zależnie od rodzaju nowotworu.

Start ochrony z polisy na życie

Ubezpieczenie utraty dochodu PZU można wykupić od ręki w iExpert. Ochrona zaczyna się już od kolejnego dnia. Nie wymagana jest indywidualna kalkulacja na podstawie wieku czy płci, oceny ryzyka, oceny stanu zdrowia – składka jest stała i jednakowa dla każdej osoby. Dzięki czemu można wykpić ochronę dochodu już od kolejnego dnia.

Inaczej ma się rzecz w przypadku ubezpieczenia Prudential i Nationale. Składka zależna jest od wieku, płci, rodzaju wykonywanej pracy, a także na podstawie oceny stanu zdrowia.

Wykluczenia i karencje

Wykluczenia odpowiedzialności to opisane w OWU sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeń ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia.

W Prudential i Natilonale obowiązują okresu karencji. W Pru w przypadku poważnych zachorowań obowiązuje 3 miesięczna karencja. W Nationale  Nederlanden mowa o 90 dniach karencji – przed tym okres wypłacona będzie wyłącznie suma dotychczas wpłaconych składek. 

Dodatkowo w tych produktach tabela jasno precyzuje, kiedy świadczenie będzie wypłacone – jest katalog zachorowań i nowotworów, gdzie wskazana jest wysokość świadczenia. Jednak przed podpisaniem umowy ubezpieczyciel wymienia – na podstawie ankiety medycznej – za jakie zachorowania nie bierze odpowiedzialności i wypłata świadczeń nie będzie się należała.

W ubezpieczeniu utraty dochodu w PZU konstrukcja jest prostsza. Nie ma karencji, ale warto mieć świadomość, że nie otrzymasz odszkodowania za choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Z ochrony wyłączone są m.in. choroby układu ruchu i zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania, leczenie i zabiegi stomatologiczne oraz dotyczące operacji plastycznych.

Wiek przystąpienia (poważne zachorowania)

Każde ubezpieczenie ma swoje ograniczenia. Jednym z nich zwykle jest stan zdrowia wyrażony w ankiecie lub oświadczeniu – innym, bardziej jednoznacznym kryterium – wiekiem przystąpienia do ubezpieczenia.

Zarówno ubezpieczenie Prudential, jak i Nationale Nederlanden oferują możliwość ubezpieczenia od poważnych zachorowań i nowotworów maksymalnie 60-latkom (Nationale). W programie PZU jest to 65 lat, więc w tym porównaniu wypada najlepiej. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie zawiera się na minimum 5 lat zyskuje się ochronę do maksymalnie do 65 roku życia.

Dla wszystkich czy dla wybranych

Ubezpieczenie utraty dochodu – w przeciwieństwie do oferty Nationale Nederlanden i PRU jest dostępne dla ograniczonej liczby osób. Nie każdy może przystąpić do ubezpieczenia. Możliwość zawarcia ma tylko wąska grupa 15. profesji. Sprawdź listę grup zawodowych >>

Teoretycznie takiego ograniczenia nie mają pozostałe dwie oferty, ale kluczowa w tych ubezpieczeniach jest ankieta, której wynik decyduje o możliwości ubezpieczenia.

Formuła roczna czy na dłużej

Większość ubezpieczeń na poważne zachorowania jest zawierana co najmniej na 5 lat. W tego typu ubezpieczeniach możliwa jest zmiana wysokości sumy ubezpieczenia po upływie określonego czasu. Zwykle po około 2 latach.

Bardziej elastycznym rozwiązaniem jest ubezpieczenie utraty dochodu, które zawiera się na rok. Minusem w tej ofercie jest to, że co roku trzeba wznowić ochronę.

Koszt ubezpieczenia na życie – czy zawsze z ołówkiem w ręku?

Jak pokazują badania, dla osób rozważających zakup ubezpieczenia na życie jedną z kluczowych kwestii warunkujących wybór polisy jest wysokość składki.

Roczny koszt polisy w Nationale Nederlanden, z sumami: 200 tys. zł w przypadku śmierci, 100 tys. zł za poważne zachorowania i 90 tys. zł w przypadku zachorowania na nowotwór, wynosi ponad 5 tys. zł.

Ubezpieczenia na życie w Prudential to roczny koszt na poziomie ponad 2 748 zł za ochronę życia i poważnego zachorowania na poziomie 150 tys. zł.

Kupując ubezpieczenie utraty dochodu w PZU z sumą gwarancyjną 180 tys. zł należy się liczyć z rocznym kosztem na poziomie 679 zł (w droższym wariancie – z wypłatą już od 1 dnia zwolnienia z kosztem 2784 zł). Składkę w przypadku utraty dochodu można rozłożyć na wygodne raty. 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie na życie ustalana jest w Prudential i Nationale Nederlanden indywidualnie i zależy od wielu czynników takich jak, np. wiek, stan zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy. Na wysokość składki wpływ ma także wysokość sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, zakresu ochrony czy wariant ubezpieczenia.

Baza ubezpieczenia, czyli ochrona na życie

Podstawą każdego ubezpieczenia na życie powinna być ochrona na wypadek śmierci – także w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ubezpieczeniu utraty dochodu w PZU zdefiniowane są sumy ubezpieczenia: 60, 120 i 180 tys. zł.

Nationale Nederlanden przewiduje dużą elastyczność w wyborze sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, która trafia do najbliższych w przypadku śmierci. Korzystasz z jednej przygotowanej propozycji lub samodzielnie definiujesz wysokość ochrony. Maksymalnie możesz ubezpieczyć życie nawet na 1 mln zł.

W wersji podstawowej ubezpieczenia na życie w Prudencial (wyłącznie ubezpieczenie życia) suma ubezpieczenia dostępna jest w przedziale od 10 tys. zł aż do 5 mln złotych.

Ochrona dochodu od jutra

Ubezpieczenie utraty dochodu PZU można kupić od ręki. Wystarczy złożyć wniosek online i polisa działa od kolejnego dnia wskazanego we wniosku.

Nie wymagany jest kontakt z doradcą czy indywidualna ocena ryzyka. To zaleta zwłaszcza, że czasem postanowienie o zabezpieczeniu siebie i rodziny zapada z dnia na dzień. Temat odkładany lub zupełnie bagatelizowany przez lata nabiera znaczenia. W życiówkach ochrona zaczyna się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

To pewne utrudnienie w zestawieniu z ubezpieczeniem Pru czy Nationale Nederlanden. Bazową symulacje można poznać od ręki, ale podpisanie umowy ubezpieczenia wymagają kontaktu i umówienia spotkania z doradcą. To zwykle wydłuża procedurę o kilka dni, w efekcie ochrona z ubezpieczenia to kwestia kilku dni, czasem tygodni.

Porównanie ubezpieczenia na poważne zachorowania

Analiza porównawcza to zawsze wyzwanie, zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń na życie, w których tak wiele parametrów podlega zestawieniu. Warto też pamiętać, że nie wszystkie składowe (tzw. ryzyka ubezpieczeniowe) występują w poszczególnych ubezpieczeniach.

Z pewnością atrakcyjnym elementem ubezpieczenia jak dodatkowa konsultacja medyczna czy możliwość leczenia za granicą. Podobnie usługi assistance, które często przewidują psychologiczne wsparcie dla najbliższych – są raczej dodatkiem, choć przydatnym i często ułatwiającym powrót do zdrowia.

Skupiliśmy się na poważnych zachorowaniach, ponieważ należą do największych obaw Polaków. Zwykle są trudne i skomplikowane sytuacje, w których świadczenia są wyjątkowo przydatne.

Wypłata z ubezpieczenia pozwala zabezpieczyć środki na dowolny cel – prywatne leczenie, rehabilitację czy zachowanie poziomu życia. To wyjątkowo ważne dla mikroprzedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów – lekarzy, architektów, prawników, właścicieli biur rachunkowych czy doradców rynku nieruchomości. A więc osób szczególnie wrażliwych na skutki przerwy w życiu zawodowym.

Dodatkowe pieniądze przydają się szczególnie, gdy los stawia nas przed wyzwaniem walki z chorobą lub koniecznością leczenia po wypadku. Dlatego warto zadbać o siebie i bliskich zawczasu dopasowując ochronę do potrzeb.

 

Masz pytania o ubezpieczenie utraty dochodu  w PZU?

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

Napisz do nas:

Lidia Machalska
m: lidia.machalska@iexpert.pl
t. 502 913 541