Gwarancje ubezpieczeniowe architekta

Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt, który stwarza nowe możliwości rozwoju pracowni architektonicznych. Zwiększa ich elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacnia wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur.

Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe

Rozróżnia się trzy główne rodzaje gwarancji kontraktowych:

Gwarancja zapłaty wadium

specyfika pracy architekta wiąże się z koniecznością wielokrotnego startowania w przetargach. Wykorzystując gwarancję wadialną pracownia może uczestniczyć w wielu postępowaniach przetargowych, bez konieczności wiązania środków finansowych na dłuższy czas. Zyskuje więc możliwość pozyskania większej ilości kontraktów
i w rezultacie zwiększenia obrotów pracowni. W iExpert gwarancję wadialną można kupić w 100% przez internet, szybko i wygodnie poprzez stronę www.wadiumiexpert.pl

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nieprawidłowego wykonania prac wynikających z kontraktu.

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

(tzw. gwarancja rękojmi)
jest kierowana do wykonawców kontraktów, od których zleceniodawcy żądają zabezpieczenia, że w ramach realizowanego kontraktu wady i usterki zostaną właściwie i terminowo usunięte.

Na życzenie klienta pozyskujemy także inne rodzaje gwarancji.

Ułatwiona procedura otrzymania gwarancji w ramach przyznanego limitu:

Korzystając z kilkunastoletniego doświadczenia udało nam się stworzyć produkt uwzględniający specyfikę zawodu architekta.

Jego główną zaletą jest ułatwiona procedura pozyskania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu. Zapewnia ona:

 • skrócony wniosek o przyznanie gwarancji,
 • gwarancja wadium w 100% online przez: www.wadiumiexpert.pl
 • 3 dni na przyznanie gwarancji od złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • płatność składki wyłącznie za konkretną wystawioną gwarancję,
 • stała opłata (procentowa) niezależnie od ilości branych gwarancji,
 • dowolna ilość gwarancji w ramach przyznanego limitu w okresie 1 roku,
 • większość procedury odbywa się przez internet,
 • doradztwo i stały nadzór nad procesem specjalistów ubezpieczeniowych,
 • odbiór gwarancji w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

Symulacja opłat za wydanie gwarancji kontraktowych

Rodzaj gwarancji Kwota gwarancji Okres trwania gwarancji Opłata za gwarancję
Zapłaty wadium 50 000,00 PLN 45 dni 990,00 PLN
Należytego wykonania umowy 100 000,00 PLN 18 miesięcy 2 700,00 PLN
Należytego wykonania umowy wraz z właściwym usunięciem wad i usterek 100 000,00 PLN (NWU)
30 000,00 PLN (UWiU)
18 miesięcy
12 miesięcy
3 240,00 PL

Lista dokumentów

Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o zawarcie umowy limitowej na gwarancje kontraktowe w podziale na model sprawozdawczości finansowej:

UPROSZCZONA (rozliczenie PIT) PEŁNA
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących
  działalność gospodarczą za ostanie 3lata,
 • Oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodzie za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących
  rachunki bieżące i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje.
 • Aktualny odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Sprawozdania finansowe za ostanie 3 lata,
 • F-01/bilans z rachunkiem wyników za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących rachunki bieżące
  i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz
19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy. W przypadku dłuższej choroby lub wypadku bywa niewystarczający. Przy podobnym poziomie składek można otrzymać dwukrotnie większe świadczenie pieniężne, które umożliwi utrzymanie płynności finansowej i zapewni środki na leczenie lub rehabilitację. Zapewnia to ubezpieczenie utraty dochodu.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak