Gwarancje ubezpieczeniowe architekta

Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt, który stwarza nowe możliwości rozwoju pracowni architektonicznych. Zwiększa ich elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacnia wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur.

Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe

Rozróżnia się trzy główne rodzaje gwarancji kontraktowych:

Gwarancja zapłaty wadium

specyfika pracy architekta wiąże się z koniecznością wielokrotnego startowania w przetargach. Wykorzystując gwarancję wadialną pracownia może uczestniczyć w wielu postępowaniach przetargowych, bez konieczności wiązania środków finansowych na dłuższy czas. Zyskuje więc możliwość pozyskania większej ilości kontraktów
i w rezultacie zwiększenia obrotów pracowni.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nieprawidłowego wykonania prac wynikających z kontraktu.

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

(tzw. gwarancja rękojmi)
jest kierowana do wykonawców kontraktów, od których zleceniodawcy żądają zabezpieczenia, że w ramach realizowanego kontraktu wady i usterki zostaną właściwie i terminowo usunięte.

Na życzenie klienta pozyskujemy także inne rodzaje gwarancji.

Ułatwiona procedura otrzymania gwarancji w ramach przyznanego limitu:

Korzystając z 10-letniego doświadczenia udało nam się stworzyć produkt uwzględniający specyfikę zawodu architekta.

Jego główną zaletą jest ułatwiona procedura pozyskania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu. Zapewnia ona:

 • skrócony wniosek o przyznanie gwarancji,
 • 3 dni na przyznanie gwarancji od złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • płatność składki wyłącznie za konkretną wystawioną gwarancję,
 • stała opłata (procentowa) niezależnie od ilości branych gwarancji,
 • dowolna ilość gwarancji w ramach przyznanego limitu w okresie 1 roku,
 • większość procedury odbywa się przez internet,
 • doradztwo i stały nadzór nad procesem specjalistów ubezpieczeniowych,
 • odbiór gwarancji w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

Symulacja opłat za wydanie gwarancji kontraktowych

Rodzaj gwarancjiKwota gwarancjiOkres trwania gwarancjiOpłata za gwarancję
Zapłaty wadium100 000,00 PLN90 dni500,00 PLN
Należytego wykonania umowy100 000,00 PLN18 miesięcy2 700,00 PLN
Należytego wykonania umowy wraz z właściwym usunięciem wad i usterek100 000,00 PLN (NWU)
30 000,00 PLN (UWiU)
18 miesięcy
12 miesięcy
3 240,00 PL

Lista dokumentów

Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o zawarcie umowy limitowej na gwarancje kontraktowe w podziale na model sprawozdawczości finansowej:

UPROSZCZONA (rozliczenie PIT)PEŁNA
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących
  działalność gospodarczą za ostanie 3lata,
 • Oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodzie za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących
  rachunki bieżące i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje.
 • Aktualny odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Sprawozdania finansowe za ostanie 3 lata,
 • F-01/bilans z rachunkiem wyników za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących rachunki bieżące
  i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz
17 kwietnia 2019
Warto wiedzieć

Ubezpieczenie OC – narzędzie wsparcia działalności architekta

Właśnie zakończone wznowienia ubezpieczeń OC architektów to dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na nowe elementy ochrony, z których architekci mogą korzystać przez kolejne 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Mariusz Stelmach
Czytaj więcej »
3 września 2019
Aktualności

Oddajemy w Wasze ręce nowy serwis iExpert.pl

Nowa odsłona strony iExpert jest już dostępna. Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu nowy layout, ale co dużo ważniejsze, teraz będziecie mogli szybciej i łatwiej znaleźć potrzebne informacje.
Mariusz Stelmach
Czytaj więcej »
Tagi: brak