Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

Obowiązkowe OC dla architektów jest skierowane do wszystkich członków Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach ubezpieczenia, dostępnych jest kilka dodatkowych ryzyk zapewniających wszechstronną ochronę zawodu architekta. W tym przede wszystkim ubezpieczenie obejmujące współpracę z branżystami – tzw. ubezpieczenie pakietowe dla JDG.

Ubezpieczeniem można także objąć architekta, który jednocześnie należy do Izby Inżynierów Budownictwa i wykonuje czynności zawodowe inżyniera oraz osoby, które posiadają uprawnienie do sporządzania charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych.

PZU SA potwierdza, że nowa umowa obejmuje ochroną ubezpieczeniową także odpowiedzialność cywilną architekta za czynności związane z powołaniem architekta jako biegłego sądowego oraz czynności rzeczoznawstwa do wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej.

Atrakcyjna cena

Przy podwyższonym zakresie ochrony – bazowo 100 tys. euro.

Ochrona od błędów branżystów

w ramach OC pakietowego – z sumą ubezpieczenia do 500 tys. zł. Uwaga tylko dla JDG podczas składania wniosku o OC obowiązkowe.

Wydłużona ochrona

Dotyczy szkód zgłoszonych w okresie trwania ubezpieczenia oraz po jego wygaśnięciu, jeśli zdarzenie szkodowe nastąpiło w okresie trwania OC architekta (z zachowaniem terminów przedawnień).

Ochrona prawna

obejmuje porady prawne w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz dyscyplinarnego. Zapewnia pokrycie kosztów prawników, rzeczoznawców i biegłych, a także opłaty sądowe i skarbowe. Bazowo w zakresie z sumą 8 tys. zł – w opcji do 50 tys. zł.

OC charakterystyki energetycznej

Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, mogą dodatkowo wykupić OC Obowiązkowe dla tego ryzyka za 10 zł rocznie.

OC inżyniera budownictwa

Architekt należący jednocześnie do IARP i PIIB może dodatkowo wykupić OC obowiązkowe inżyniera za 10 zł rocznie. Zakres obejmuje pracowników, praktykantów, a także osoby upoważnione przez doradcę.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Zaloguj się do systemu IARP

Złóż wniosek

Opłać składkę online

Polisę otrzymasz na maila

8 lutego 2024
Ubezpieczenie utraty dochodu

Jakie ubezpieczenie na poważne zachorowania? Porównaj trzy oferty

Według zeszłorocznego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń - polisę na życie posiadało 23,8 mln osób. Świadomi konsumenci szukają już nie tylko standardowej polisy, która zabezpieczy najbliższych w razie śmierci. Rośnie popyt na ochronę odpowiadającą na bolączki współczesności - choroby cywilizacyjne, poważne zachorowania czy długotrwałą niemożność pracy po wypadku. Rozprawiamy się z mitem, że ubezpieczenia tego typu trzeba zawierać długoterminowo, a ich koszt jest bardzo wysoki. Na rynku są rozwiązania przystępne cenowo, które można zawierać nawet na rok.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak