OC pakietowe architekta prowadzącego JDG

Ubezpieczenie OC dla architektów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny obrót nie przekracza 750 tys. zł.

To innowacyjny produkt, który zapewnia ochronę mniejszym pracowniom architektonicznym przed błędami współpracujących z nimi wybranych branżystów i podwykonawców. Dotyczy to podwykonawców, powiązanych z biurem projektowym umową pisemną – umową zlecenia, umową o dzieło, kontraktem B2B.

Ubezpieczenie ma formę pakietu – ochronę tworzą dwa ubezpieczenia: obowiązkowe OC architekta na sumę 100 tys. euro, lub wyższą oraz OC pracowni projektowej na sumę 500 tys. zł.

Polisa dostępna wyłącznie podczas składania wniosku o OC obowiązkowe.

Kompleksowa ochrona JDG

Ubezpieczenie pakietowe architektów składa się z dwóch ubezpieczeń: OC obowiązkowego oraz OC pracowni projektowej.

Ochrona od błędów podwykonawców

z sumą ubezpieczenia 500 tys. zł. Uwaga tylko dla JDG podczas składania wniosku o OC obowiązkowe. Sprawdź listę branżystów.

Szeroka dostępność

Oferta ubezpieczenia pakietowego dostępna jest dla każdego podmiotu, którego obrót nie przekroczył 750 tys. zł.

Ochrona prawna

w ramach składki do 8 tys. zł (opcjonalnie do 50 tys. zł). Ubezpieczenie pokrywa tym kosztów prawników, rzeczoznawców i biegłych oraz opłaty skarbowe i sądowe.

OC charakterystyki energetycznej

Za opłatą 10 zł dodatkowej składki – dla architektów sporządzających certyfikaty energetyczne obiektów budowlanych.

OC inżyniera budownictwa

członkowie IARP jednocześnie wykonujący czynności inżyniera budownictwa mogą wykupić obowiązkowe OC inżyniera w promocyjnej cenie 10 zł za rok ochrony

Branżyści i podwykonawcy objęci ochroną w ubezpieczeniu pakietowym architekta:

 • konstruktorzy
 • projektanci instalacji elektrycznych
 • projektanci instalacji teletechnicznych
 • projektanci instalacji wod-kan,
 • projektanci instalacji sanitarnej
 • drogowcy
 • projektanci wentylacji i klimatyzacji
 • kosztorysanci
Ubezpieczenie pakietowe nie obejmuje ochroną błędów branżystów:
 • geodetów
 • rzeczoznawców: ppoż,  bhp i sanitarno-higienicznych
 • podmioty prowadzące działalność geologiczną w zakresie geologii inżynierskiej.

Aby mieć ochronę kompleksową ochronę od błędów branżystów i podwykonawców powyższych specjalizacji należy wykupić ochronę OC pracowni architektonicznej w wariancie: Act Committed lub Claims Made.

Umowa o podwykonawstwo musi mieć formę pisemną.
Podwykonawca (branżysta) może być powiązany z biurem projektowym następującymi umowami cywilnoprawnymi:
 1. umową zlecenia
 2. umową o dzieło
 3. kontraktem B2B
Podwykonawcą może być osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą lub inny podmiot gospodarczy.
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Zaloguj się do systemu IARP

Złóż wniosek

Opłać składkę online

Polisę otrzymasz na maila

8 lutego 2024
Ubezpieczenie utraty dochodu

Jakie ubezpieczenie na poważne zachorowania? Porównaj trzy oferty

Według zeszłorocznego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń - polisę na życie posiadało 23,8 mln osób. Świadomi konsumenci szukają już nie tylko standardowej polisy, która zabezpieczy najbliższych w razie śmierci. Rośnie popyt na ochronę odpowiadającą na bolączki współczesności - choroby cywilizacyjne, poważne zachorowania czy długotrwałą niemożność pracy po wypadku. Rozprawiamy się z mitem, że ubezpieczenia tego typu trzeba zawierać długoterminowo, a ich koszt jest bardzo wysoki. Na rynku są rozwiązania przystępne cenowo, które można zawierać nawet na rok.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak