Ubezpieczenie na życie architektów IARP

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do architektów, zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników Izby. Do ubezpieczenia można przystąpić do 69 roku życia. Ubezpieczenie obowiązuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia deklaracji i opłaceniu składki. Architekci, którzy zostaną członkami Izby i przystąpią do ubezpieczenia w okresie pierwszych trzech miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, będą mogli skorzystać z warunków programu bez karencji na wszystkie zdarzenia, dotyczące NNW oraz śmierci współmałżonka, dzieci, rodziców i teściów. Pozostałe warunki zgodne z OWU.

Szeroki zakres ochrony

m. in. nieszczęśliwe wypadki, liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance. Sprawdź »

Atrakcyjna cena

przy szerokim zakresie pakietów
składka od 49 zł miesięcznie, świadczenia do 300 tys. zł

Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej

np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik.

Szybka likwidacja szkody

3 dni – tyle wynosi standardowy termin wypłaty świadczeń. Uproszczona procedura zgłaszania i likwidacji szkody przez Internet.

Minimum formalności

bez badań lekarskich i ankiety medycznej, całość procedury przez internet.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony

w opcji możliwość podwyższenia sum ubezpieczenia wypadkowego i pakiet onkologiczny.

Zakres ubezpieczenia

Do wyboru są trzy pakiety podstawowe, a dodatkowo można rozszerzyć ochronę o pakiety – zwiększający sumy ubezpieczenia NNW i pakiet onkologiczny.

ZDARZENIE KWOTA ŚWIADCZENIA
I. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO* Pakiet Rodzina Pakiet Rodzina Plus Pakiet Rodzina Premium
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 150 000 200 000 300 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 100 000 150 000 225 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 100 000 150 000 225 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów 50 000 100 000 150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 100 000 150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną 25 000 50 000 75000
Osierocenie dziecka 4 500 5 000 6 000
II. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* 20 000 25 000 30 000
Śmierć małżonka naturalna 10 000 12 500 15 000
Śmierć dziecka 3 500 4 000 5 000
Śmierć rodziców i rodziców małżonka 1 500 2 500 3 000
III. URODZENIE
Urodzenie dziecka 1 000 1 500 2 000
Urodzenie martwego dziecka 2 000 3 000 4 000
IV. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% tu 400 500 600
Ciężka choroba ubezpieczonego, zakres 22 jednostek chorobowych 5 000 7 500 9 000
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego, zakres 17 jednostek chorobowych X 4 000 5 000
Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – pobyty minimum 4. dniowe – za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – do 14 dni

– za dzień pobytu spowodowanego chorobą

– jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii – minimum 48 godzin

– świadczenie za dzień rekonwalescencji – zwolnienie poszpitalne po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu

120
120
60
100
40
400
20
150
150
75
125
50
500
25
210
210
105
175
70
700
35
Operacje chirurgiczne 538 operacji I klasyII klasyIII klasy X 2 500
1 500
500
3 000
1 800
600
Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy X X TAK
Asystent w czasie utraty zdrowia X X TAK
Poważne uszkodzenie ciała – suma ubezpieczenia X X X
Złamanie kości – suma ubezpieczenia X X X
Karta PZU POMOC TAK TAK TAK
Gwarancja indywidualnej kontynuacji TAK TAK TAK
Składka miesięczna za cały zakres 49 zł 75 zł 99 zł

DODATKOWE RYZYKA W POLISIE NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW IARP

PAKIET WSPARCIE DLA RODZINY WARIANT I WARIANT II WARIANT III
Śmierć ubezpieczonego 100 zł 100 zł 100 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* 50 100 zł 100 100 zł 150 100 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym* 100 100 zł 200 100 zł 300 100 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem w pracy* 100 100 zł 200 100 zł 300 100 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy* 150 100 zł 300 100 zł 450 100 zł
Śmierć małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 30 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 5 zł 10 zł 15 zł
PAKIET WSPARCIE W RAZIE NOWOTWORU
Ciężka choroba (anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna), bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass), choroba Creutzfeldta-Jakoba, zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, kleszczowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa (posocznica), tężec, udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, zakażenie wirusem HIV zawodowe, zawał serca, zgorzel gazowa) 1 000 zł
Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego: UWAGA wysokość sumy świadczenia zależy od wieku ubezpieczonego
– do 45. roku życia 41 000 zł
– od 46. do 55. roku życia 17 000 zł
– od 56. do 70. roku życia 5 000 zł
Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium 1 000 zł
Specjalistyczne leczenie 1 000 zł
Specjalistyczne leczenie choroby nowotworowej 5 000 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 17 zł
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek online

Potwierdzenie otrzymasz pocztą

Odeślij podpisany wniosek

8 lutego 2024
Ubezpieczenie utraty dochodu

Jakie ubezpieczenie na poważne zachorowania? Porównaj trzy oferty

Według zeszłorocznego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń - polisę na życie posiadało 23,8 mln osób. Świadomi konsumenci szukają już nie tylko standardowej polisy, która zabezpieczy najbliższych w razie śmierci. Rośnie popyt na ochronę odpowiadającą na bolączki współczesności - choroby cywilizacyjne, poważne zachorowania czy długotrwałą niemożność pracy po wypadku. Rozprawiamy się z mitem, że ubezpieczenia tego typu trzeba zawierać długoterminowo, a ich koszt jest bardzo wysoki. Na rynku są rozwiązania przystępne cenowo, które można zawierać nawet na rok.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak