Ubezpieczenie na życie architekta

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do architektów, zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników.

Szeroki zakres ochrony

m. in. nieszczęśliwe wypadki, liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance. Sprawdź »

Atrakcyjna cena

przy szerokim zakresie pakietów
składka od 49 zł, świadczenia do 300 tys. zł

Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej

np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik.

Szybka i sprawna likwidacja szkody

3 dni – tyle wynosi standardowy termin wypłaty świadczeń od daty zgłoszenia szkody. Uproszczona procedura zgłaszania i likwidacji szkody przez Internet, za pośrednictwem strony: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

Minimum formalności

bez badań lekarskich, wszystkie procedury przez internet.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia deklaracji i opłaceniu składki.

ZDARZENIEKWOTA ŚWIADCZENIA
I. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO*Pakiet RodzinaPakiet Rodzina PlusPakiet Rodzina Premium
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy150 000200 000300 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym100 000150 000225 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w pracy100 000150 000225 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów50 000100 000150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem50 000100 000150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną25 00050 00075000
Osierocenie dziecka4 5005 0006 000
II. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*20 00025 00030 000
Śmierć małżonka naturalna10 00012 50015 000
Śmierć dziecka3 5004 0005 000
Śmierć rodziców i rodziców małżonka1 5002 5003 000
III. URODZENIE
Urodzenie dziecka1 0001 5002 000
Urodzenie martwego dziecka2 0003 0004 000
IV. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% tu400500600
Ciężka choroba ubezpieczonego, zakres 22 jednostek chorobowych5 0007 5009 000
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego, zakres 17 jednostek chorobowychX4 0005 000
Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – pobyty minimum 4. dniowe – za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – do 14 dni

– za dzień pobytu spowodowanego chorobą

– jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii – minimum 48 godzin

– świadczenie za dzień rekonwalescencji – zwolnienie poszpitalne po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu

120
120
60
100
40
400
20
150
150
75
125
50
500
25
210
210
105
175
70
700
35
Operacje chirurgiczne 538 operacji I klasyII klasyIII klasyX2 500
1 500
500
3 000
1 800
600
Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowyXXTAK
Asystent w czasie utraty zdrowiaXXTAK
Poważne uszkodzenie ciała – suma ubezpieczeniaXXX
Złamanie kości – suma ubezpieczeniaXXX
Karta PZU POMOCTAKTAKTAK
Gwarancja indywidualnej kontynuacjiTAKTAKTAK
Do ubezpieczenia można przystąpić do 69 roku życia. Osoby ubezpieczone indywidualnie, mogą przystąpić na nowych korzystnych zasadach.

Ubezpieczając siebie i rodzinę zyskujesz:

  • zmniejszenie obciążeń finansowych powstałych na skutek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych,
  • zabezpieczenie finansowe rodziny,
  • zabezpieczenie zobowiązań firmy,
  • ograniczenie ryzyka biznesowego (w przypadku choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej odszkodowanie wypłacane z polisy może pokryć zobowiązania wobec kontrahentów i wspólników).
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

24 września 2015
Warto wiedzieć

Asysta Prawna i NNW - narzędzia wsparcia architekta

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla architektów IARP to nie tylko ochrona od odpowiedzialności cywilnej. Izba Architektów RP od pewnego czasu stara się rozbudowywać zakres ochrony swoich członków ponad elementy wymagane prawem. Obecnie w ramach składki za obowiązkowe OC, dodatkowo dostępne są usługa Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Narzędzia te mają wspierać architektów w codziennej pracy, przypominamy więc o możliwościach, jakie stwarzają.
Anita Ciechan
Czytaj więcej »
8 stycznia 2019
Aktualności

iExpert trzeci rok z rzędu wybrany Strategicznym Partnerem PZU

Podczas Gali Multi PZU 2018 po raz kolejny iExpert został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - jako jedyna firma otrzymała ten tytuł trzykrotnie.
Kamila Pokoj
Czytaj więcej »
Tagi: brak