Ubezpieczenie na życie architekta

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do architektów, zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników.

Szeroki zakres ochrony

m. in. nieszczęśliwe wypadki, liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance. Sprawdź »

Atrakcyjna cena

przy szerokim zakresie pakietów
składka od 49 zł, świadczenia do 300 tys. zł

Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej

np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik.

Szybka i sprawna likwidacja szkody

3 dni – tyle wynosi standardowy termin wypłaty świadczeń od daty zgłoszenia szkody. Uproszczona procedura zgłaszania i likwidacji szkody przez Internet, za pośrednictwem strony: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

Minimum formalności

bez badań lekarskich, wszystkie procedury przez internet.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia deklaracji i opłaceniu składki.

ZDARZENIE KWOTA ŚWIADCZENIA
I. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO* Pakiet Rodzina Pakiet Rodzina Plus Pakiet Rodzina Premium
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 150 000 200 000 300 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 100 000 150 000 225 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 100 000 150 000 225 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów 50 000 100 000 150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 100 000 150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną 25 000 50 000 75000
Osierocenie dziecka 4 500 5 000 6 000
II. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem* 20 000 25 000 30 000
Śmierć małżonka naturalna 10 000 12 500 15 000
Śmierć dziecka 3 500 4 000 5 000
Śmierć rodziców i rodziców małżonka 1 500 2 500 3 000
III. URODZENIE
Urodzenie dziecka 1 000 1 500 2 000
Urodzenie martwego dziecka 2 000 3 000 4 000
IV. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% tu 400 500 600
Ciężka choroba ubezpieczonego, zakres 22 jednostek chorobowych 5 000 7 500 9 000
Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego, zakres 17 jednostek chorobowych X 4 000 5 000
Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – pobyty minimum 4. dniowe – za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – do 14 dni

– za dzień pobytu spowodowanego chorobą

– jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii – minimum 48 godzin

– świadczenie za dzień rekonwalescencji – zwolnienie poszpitalne po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu

120
120
60
100
40
400
20
150
150
75
125
50
500
25
210
210
105
175
70
700
35
Operacje chirurgiczne 538 operacji I klasyII klasyIII klasy X 2 500
1 500
500
3 000
1 800
600
Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy X X TAK
Asystent w czasie utraty zdrowia X X TAK
Poważne uszkodzenie ciała – suma ubezpieczenia X X X
Złamanie kości – suma ubezpieczenia X X X
Karta PZU POMOC TAK TAK TAK
Gwarancja indywidualnej kontynuacji TAK TAK TAK
Składka miesięczna za cały zakres 49 zł 75 zł 99 zł
Do ubezpieczenia można przystąpić do 69 roku życia. Osoby ubezpieczone indywidualnie, mogą przystąpić na nowych korzystnych zasadach.

Ubezpieczając siebie i rodzinę zyskujesz:

  • zmniejszenie obciążeń finansowych powstałych na skutek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych,
  • zabezpieczenie finansowe rodziny,
  • zabezpieczenie zobowiązań firmy,
  • ograniczenie ryzyka biznesowego (w przypadku choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej odszkodowanie wypłacane z polisy może pokryć zobowiązania wobec kontrahentów i wspólników).
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

18 stycznia 2022
Warto wiedzieć

Poważne zachorowania a utrata dochodu. Jest sposób

Niezdolność do pracy w przypadku ciężkiego, długotrwałego zachorowania to jedno z największych zagrożeń jakie nam towarzyszy. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń* 80% Polaków obawia się ryzyka braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby np. nowotworu, udaru czy utraty sprawności. Dlatego często zabezpieczają się wykupując polisę na życie. Wypłata i wysokość odszkodowania warunkowana jest jednak rodzajem choroby lub wielkością uszczerbku na zdrowiu. Nie w każdym przypadku można więc liczyć na takie samo odszkodowanie. Problemem są też kwoty świadczeń, które zwłaszcza w razie poważnych schorzeń często nie są wysokie. Można wybrać jednak inny sposób zabezpieczenia. Sprawdź, jaki.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak