Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC Inspektora Ochrony Danych

OPIS

Dla kogo jest OC Inspektora Ochrony Danych osobowych?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inspektora Ochrony Danych osobowych w PZU to oferta przeznaczona dla osób wykonujących czynności IOD w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej. Dobrowolne OC IOD stanowi ochronę także dla pracowników, którym powierzono zadania Inspektora Danych Osobowych na podstawie powołania, wyboru lub mianowania.

Zalety

 • Ochrona dopasowana do wykonywanych czynności
  Indywidualna wycena zapewnia odpowiedni zakres ubezpieczenia; możliwość uzyskania oferty również przez IOD pracującego na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innych instytucji finansowych, branży telekomunikacyjnej lub medialnej
 • Składka roczna od 169 zł
  dla IOD  zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonującego czynności dla jednego podmiotu;
 • Suma ubezpieczenia nawet do 500 tys. zł
  dla IOD zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej niż umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonującego czynności dla więcej niż jednego podmiotu lub dla podmiotu świadczącego usługi online;
 • Szeroka ochrona IOD
  Zakres ochrony stworzony na bazie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4.05.2016 r.
 • Wygodne warunki płatności
  Składkę można opłacić do 10 dni od wystawienia polisy.
 • Możliwość płatności w ratach
  Nawet do 12 rat.
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – PZU SA

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

KROK 1 – wypełnij wniosek
Pobierz i wypełnij wniosek i odeślij skan na adres malgorzata.tomala@iexpert.pl

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.

Numer rachunku do zapłaty składki:
89 2490 0005 0000 4600 3240 7979

iExpert.pl SA
Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

ZAKRES

Zakres i przedmiot OC Inspektora Ochrony Danych w PZU

1.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej IOD).

2.

Przez czynności zawodowe rozumie się zadania IOD określone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4.05.2016 r., zwanym dalej Rozporządzeniem, polegające na:

1) informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzaniu im w tej sprawie;

2) monitorowaniu przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie przepisami Rozporządzenia;

4) współpraca z organem nadzorczym; 5) pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w przepisach Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzeniu konsultacji we wszelkich innych sprawach.

3.

W zakresie szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej IOD nie stosuje się postanowienia wskazanego w § 10 ust.4 pkt 4 OWU.

4.

PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) wynikające z działań lub zaniechań administratora lub podmiotu przetwarzającego (w rozumieniu Rozporządzenia) w zakresie zadań, które zostały zlecone IOD przez administratora lub podmiot przetwarzający na podstawie umowy lub innych postanowień wykraczających poza czynności zawodowe wymienione w ust. 2;

2) wynikające z podejmowania decyzji przez Ubezpieczonego zamiast administratora lub podmiot przetwarzający, na rzecz którego świadczone są czynności zawodowe,

3) wynikające z czynności zawodowych IOD odnoszących się do tej sfery działań administratora lub podmiotu przetwarzającego, która pozostaje w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu innych zadań i obowiązków Ubezpieczonego wykonywanych obok czynności zawodowych IOD, w tym wszelkich czynności powodujących konflikt interesów pomiędzy zadaniami i obowiązkami IOD, a innymi zadaniami i obowiązkami wykonywanymi w strukturze administratora lub podmiotu przetwarzającego;

4) wynikające z czynności zawodowych wykonywanych po odwołaniu Ubezpieczonego z funkcji IOD lub po skreśleniu Ubezpieczonego z rejestru IOD prowadzonego przez właściwy organ nadzoru;

 

DO POBRANIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Inspektora Ochrony Danych

Wniosek OC Inspektora Ochrony Danych

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Małgorzata Tomala
Kom: 502 913 621
Tel: 22 100 26 28