Ubezpieczenie architektów na 2024/2025 r

Wymiana doświadczeń między Izbą Architektów a PZU – wiodącym polskim ubezpieczycielem zaowocowała utworzeniem specjalnego zespołu roboczego. Jego zadaniem było przeprowadzenie szczegółowego przeglądu i weryfikacji zakresu ochrony zawodowej architektów.

Rezultatem tego przedsięwzięcia jest nowy program ubezpieczeniowy, który skonstruowano tak, aby sprostać oczekiwaniom członków IARP.

Program zmienił się częściowo, zachowując m.in. doceniane przez architektów ubezpieczenia dla pracowni architektonicznych w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made. Wyzwaniem było przede wszystkim stworzenie bardziej kompleksowej oferty dla architektów działających jako JDG. Nowy program ubezpieczeniowy IARP odpowiada na te potrzeby i zapewnia wszechstronną ochronę zawodową architektom, którzy pracują z branżystami i podwykonawcami.

 

Większa ochrona w ramach OC obowiązkowego za niższą cenę

W ramach nowej umowy przewidziano redukcję rocznej składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obniżka opłat nie idzie w parze ze zmniejszeniem zakresu ochrony – wręcz przeciwnie. Podstawowa suma gwarancyjna OC została zwiększona i stanowi dwukrotność sumy wymaganej rozporządzeniem Ministra Finansów. Zgodnie z nową umową każdy architekt zyskuje ochronę w ramach OC obowiązkowego na sumę nie mniejsza niż 100 tys. euro.

Równocześnie rozszerzono zakres czynności zawodowych architekta, które są objęte ubezpieczeniem, w tym m.in.:

 • przygotowywanie analiz przedprojektowych,
 • konsultacje architektoniczno-budowlane,
 • działania rzeczoznawcze,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji architektoniczno, w tym obiektów zabytkowych,
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych i dokumentacji technologicznej,
 • tworzenie koncepcji projektowych w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki,
 • realizacja projektów architektonicznych, w tym projektów wykonawczych,
 • koordynacja projektów wielobranżowych,
 • nadzór autorski oraz inwestorski,
 • sporządzanie opinii i kosztorysów w procesie projektowym.

Dodatkowo, architekci poszukujący ubezpieczenia na wyższe sumy mogą teraz dostosować poziom ochrony do swoich potrzeb. Członkowie IARP otrzymują możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej aż do 1 mln 250 tys. euro.

 

Elastyczność w obowiązkowym OC

Nowa umowa wprowadza istotną zmianę. W miejsce dotychczasowej polisy grupowej, w której ubezpieczającym była Izba Architektów RP, wprowadzono ubezpieczenia indywidualne. Każdy architekt ubezpieczenia się samodzielnie.

Zaletą takiej konstrukcji programu jest większą elastyczność, umożliwiająca dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do osobistych potrzeb.

Ponadto, umowa redefiniuje ramy czasowe ubezpieczenia. Eliminuje stały termin zakończenia ochrony, który dotychczas przypadał na 14 kwietnia każdego roku i wprowadza roczny okres ubezpieczenia, liczony od dnia wskazanego w wniosku.

 

Większa ochrona w NNW i ochronie prawnej

Nie jest to koniec pozytywnych zmian, gdyż nawet dwukrotnie wzrosły sumy ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń dodatkowych zawartych w składce obowiązkowego OC architekta.

Uzupełnieniem ochrony architekta jest OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz ochrona prawna. Nowa umowa przewidziała zwiększenie wysokości ochrony:

 • OC w życiu prywatnym – suma ubezpieczenia 30 000 zł.
 • NNW (śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu) – suma ubezpieczenia 50 000 zł.
 • ochrona prawna – 8 000 zł (z opcją zwiększenia do 50 000 zł).

 

Nowy produkt dla JDG – ochrona branżystów

Kluczową zmianą, którą wprowadza umowa jest wdrożenie innowacyjnego produktu zapewniającego architektom ochronę przed błędami branżystów i podwykonawców.

Nowy produkt jest dedykowany dla projektantów prowadzących JDG z rocznymi obrotami nieprzekraczającymi 750 tys. zł. Pakiet obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe OC na sumę 100 tys. euro (lub większą) oraz ubezpieczenie OC dla pracowni projektowej do 500 tys. zł.

Stanowi to znaczący krok naprzód w zarządzaniu ryzykiem projektowym, ponieważ to błędy podwykonawców stanowią znaczący odsetek roszczeń jakie trafiają do architektów.

 

Obniżka opłat dla pracowni projektowych

Wprowadzone zostają także korzystne rozwiązania dla członków IARP, którzy prowadzą pracownie i biura projektowe w formie spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego. Umowa przewiduje znaczące zredukowanie składek co sprawi, że ochrona tego ubezpieczenia stanie się łatwiej dostępna.

Architekci realizujący duże kontrakty będą mogli skorzystać z wyższych sum gwarancyjnych, sięgających 15 mln zł od ręki. W razie konieczności przedstawienie inwestorom polisy na wyższą sumę, możliwe będzie przedstawienie indywidualnej oferty na bazie programu.

 

Funkcje dodatkowe

W ramach umowy miedzy samorządem architektów a PZU, członkowie IARP jednocześnie wykonujący czynności inżyniera budownictwa, będą mogli wykupić obowiązkowe OC inżyniera w symbolicznej cenie – 10 zł za rok ochrony.

Analogiczna składka przewidziana jest także za ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej osób, które sporządzają certyfikaty energetyczne obiektów budowlanych.

 

Ułatwienia i innowacje systemowe

Nowy system składania wniosków ma na celu nie tylko aktualizację ochrony zawodowej na kolejny rok, ale również ułatwienie architektom doboru właściwego ubezpieczenia poprzez intuicyjną i spersonalizowaną ścieżkę wnioskową. Już na etapie składania wniosku wskazywane są forma i rodzaj prowadzenia aktywności zawodowej. Dzięki temu architekci unikną błędów przy wyborze ubezpieczenia i będą mogli skupić się na dopasowaniu ochrony do własnych potrzeb.

Podobnie jak w poprzednich latach, odpowiedzialność za obsługę umowy ponosi firma iExpert.pl SA, gwarantując wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie wyboru ubezpieczenia na najwyższym poziomie.

 

Masz pytania o ubezpieczenia architektów?

Zadzwoń 22 646 42 42 lub napisz: architekt@iexpert.pl

By złożyć wniosek: Zaloguj się do IARP