Warto wiedzieć
27 maja 2020
Warto wiedzieć
Ubezpieczenie utraty dochodu, pracujący mogą odetchnąć z ulgą
Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU to zabezpieczenie finansowe w razie choroby lub wypadku, które uniemożliwią nam wykonywanie pracy zawodowej. Skierowane nie tylko do osób prowadzących własną działalność, ale także zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub zlecenie. Jak działa i dlaczego warto zapewnić sobie ochronę dochodu?
Czytaj więcej »
Katarzyna Nowak
17 marca 2020
Warto wiedzieć
Ubezpieczenie utraty dochodu w okresie epidemii koronawirusa
Kryzysowa sytuacja, w której obecnie się znajdujemy wywołuje pytania o zakres ochrony ubezpieczeniowej w stanie zagrożenia epidemicznego i panującej pandemii. Czy ubezpieczenie utraty dochodu działa również w przypadku zachorowań spowodowanych koronawirusem? Zgodnie z zakresem, ochrona obejmuje również zachorowania na COVID-19, niezależnie od ogłoszonej sytuacji wyjątkowej. Ubezpieczenie utraty dochodu może być więc zabezpieczeniem dla osób, którym choroba uniemożliwi wykonywanie zawodu.
Czytaj więcej »
Katarzyna Nowak
10 grudnia 2019
Warto wiedzieć
Doradca podatkowy w razie choroby może otrzymać zwrot utraconych dochodów
Dłuższa nieobecność w pracy spowodowana chorobą lub wypadkiem to dla doradcy podatkowego, prowadzącego swoją kancelarię ryzyko utraty płynności finansowej. Zdarzeń losowych nie sposób przewidzieć, ale można ubezpieczyć się przed ich skutkami. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia ubezpieczenie utraty dochodu w PZU. Praktyczne rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody, jak doradcy podatkowi. Na prostych i przejrzystych warunkach.
Czytaj więcej »
Katarzyna Nowak
25 czerwca 2019
Warto wiedzieć
Jak zgłosić szkodę z polisy OC zawodu?
Polisa OC chroni profesjonalistów wymagających ochrony przed roszczeniami - klientów, pacjentów czy kontrahentów. Rozporządzenia regulujące obowiązek posiadania polisy OC zawodowe nie określają procesu zgłoszenia szkody. Niemniej jednak należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, które ułatwią likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
12 grudnia 2016
Warto wiedzieć
Porównanie programów ubezpieczeń dla doradców podatkowych
Ochrona ubezpieczenia osób wykonujących zawód doradcy podatkowego kończy się na przełomie roku. Każdy przedstawiciel tej profesji do końca roku zobowiązany jest ustawą do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC doradcy podatkowego.iExpert.pl i PZU stworzyli dedykowany program ubezpieczeń dla doradców podatkowych. Jest konkurencyjny zarówno pod względem zakresu ochrony jak i wysokości składki ubezpieczenia.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
23 grudnia 2015
Warto wiedzieć
Nowa oferta OC doradcy podatkowego w PZU
Nie zawsze warto chodzić utartymi ścieżkami. Potwierdzeniem tego jest nowa oferta ubezpieczeń zawodowych w PZU skierowana do Doradców Podatkowych. Nowy program, gwarantuje ochronę wszystkim wykonującym czynności doradztwa podatkowego na bardzo konkurencyjnych warunkach i obejmuje cztery produkty.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
25 listopada 2015
Warto wiedzieć
Nowe zasady egzaminu na doradcę podatkowego
Doprecyzowanie zadań komisji egzaminacyjnej oraz sposobu organizowania egzaminu na doradcę podatkowego dla osób, które będą korzystały ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu przewiduje rozporządzenie ministra finansów z 29 października br., które weszło w życie 4 dni temu.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
24 października 2014
Warto wiedzieć
Jakie praktyki dla przyszłych doradców?
Rozporządzenie Ministra Finansów 30 października zastąpi dotychczasowe przepisy dotyczące praktyk zawodowych. Zmiany przede wszystkim ograniczają wymagany okres praktyk zawodowych i upraszczają procedurę ich zdobywania.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
18 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Zderegulowano 91 zawodów
Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
3 października 2013
Warto wiedzieć
Kto może bawić się w doradcę podatkowego?
Wiecie, że nie trzeba już będzie posiadać uprawnień doradcy podatkowego, aby objaśnić pątnikowi, jakie ma obowiązki wobec fiskusa? Według środowiska doradców, za uwolnienie zawodu klienci mogą słono zapłacić. Porady dla podatników nie będą już usługami zastrzeżonymi wyłącznie dla doradców podatkowych i osób z tytułami prawniczymi. W tej dziedzinie ma dojść do tzw. deregulacji zawodowej. Sejm właśnie pracuje nad projektem ustawy, która zapowiada uwolnienie 91 kolejnych profesji, w tym właśnie doradztwa podatkowego. Zajmuje się nim Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Projektowana ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów zapowiada dwumiesięczne vacatio legis dla zawartych w niej zmian. Z drobnymi wyjątkami ma wejść w życie po 60 dniach od ogłoszenia. Według projektu ustawy tytuł doradcy podatkowego będzie można uzyskać szybciej niż obecnie. Skrócony zostanie na przykład okres obowiązkowych praktyk zawodowych - z dwóch lat do sześciu miesięcy. Istotą deregulacji będzie jednak umożliwienie wykonywania wielu czynności doradztwa podatkowego osobom bez posiadania szczególnych uprawnień i kwalifikacji. Osoby te nie będą miały statusu doradcy podatkowego, który zostanie zachowany dla wykonywania świadczeń szczególnych, takich jak np. pełnomocnictwo w sprawach sądowych. Po deregulacji tytuł ten jednak nie będzie potrzebny do udzielania podatnikom i płatnikom porad oraz opinii dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenia ich ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) jest przeciwna takiemu uwolnieniu zawodu. Dostrzega w tym zagrożenia dla podatników. Co o tym sądzicie?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach