Błędy podczas montażu mogą być kosztowne

Uszkodzenie dachu lub elewacji podczas montażu to tylko jeden rodzaj ryzyka, z którym powinny liczyć się firmy pracujące w branży OZE.

Specjaliści doskonale wiedzą, że nieprawidłowy montaż może uszkodzić samą instalację. Ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu może także sama instalacja fotowoltaiczna lub pompa ciepła, co zwykle oznacza wymierną stratę dla firmy. Trzeba wówczas zamówić – na własny koszt – dodatkowy, uszkodzony panel lub element pompy ciepła.

Pożar – realne i kosztowne ryzyko

Nic tak nie spędza snu z powiek instalatorom, jak ryzyko pożaru. Koszt odszkodowania zwykle jest znacznie większy niż uszkodzenie paneli fotowoltaicznych.

Właściwie wyszkoleni monterzy, dobrej jakości instalacja, izolacja czy właściwe dobrane zabezpieczenia elektryczne zapewnią bezpieczeństwo i minimalizują ryzyko. Trzeba pamiętać, że często wystarczy drobiazg, brak uwagi, by doprowadzić do pożaru.

Ponadto firma z branży OZE może przyczynić się do pożaru prowadząc nierzetelnie przeglądy, konserwację i monitorowanie działania instalacji. Nie wykryte w porę problemy, takie jak uszkodzenia kabli czy zwarcie mogą przyczynić się do powstania przepięcia i przyczynić się do dużych zniszczeń.

Spowodowanie pożaru budynku wiąże się z ogromnym odszkodowaniem. Dlatego warto wziąć to pod uwagę, wybierając sumę ubezpieczenia, które w maksymalnym wariancie w ofercie iExpert może wynieść 1 mln zł.

Szukasz większej sumy? Napisz do nas biuro@iexpert.pl

Podwykonawcy, czynnik ludzki

Część firm ma własne ekipy monterskie, inne – zwłaszcza w szczycie sezonu posiłkują się wsparciem podwykonawców. Są to często wyspecjalizowane zespoły działające na zasadzie współpracy.

Nawet sprawdzeni, długoletni podwykonawcy mogą popełnić błąd. Kwestia dochodzenia odpowiedzialności może trwać lata, dlatego warto zadbać o ochronę i na tym polu. Dotychczasowa współpraca może być wystawiona na próbę w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia kosztownej instalacji. W efekcie może spowodować konflikt z podwykonawcami i obniżenie wiarygodności firmy.

W takiej sytuacji nieocenione jest ubezpieczenie firmy instalacyjnej, które obejmie ochroną także czynności zlecane podwykonawcom. Najlepiej bez prawa do regresu. Co to oznacza? W sytuacji wypłaty odszkodowania np. za zniszczony dach podczas montażu, ubezpieczyciel nie domaga się zwrotu odszkodowania od firmy podwykonawczej.

W programie PZU – iExpert dla firm instalacyjnych ubezpieczenie podwykonawców znajduje się w zakresie ochrony. Warto jednak zwrócić uwagę na wysokość ochrony, która zdefiniowana jest w 4 wariantach: 100 tys. zł do 1 mln zł.

 

 

Szkody na osobie w podstawie

W trakcie robót firma ponosi także odpowiedzialność cywilną, za szkody na mieniu osób trzecich. Uszkodzenie budynku, samochodu czy instalacji klienta to szkody, które firma musi pokryć z własnego majątku, chyba że ma ubezpieczenie OC.

Dotyczy to także szkód na osobie. Dochodzi do nich rzadziej, ale warto się przygotować także na to ryzyko. Ubezpieczenie zadziała, gdy np. gdy montażu lub serwisowania instalacji dojdzie do wypadku. Może się tak zdarzyć, gdy pracownik prowadząc prace na dachu upuści jeden z elementów, który upadnie z wysokości na przechodzącą osobę. Wówczas istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia.

W takiej sytuacji zadziała ubezpieczenie OC firmy instalacyjnej. Polisa pozwoli pokryć w swoim podstawowym zakresie także szkody na osobie. Mogą to być koszty leczenia, rehabilitacji, nabycia przedmiotów ortopedycznych, zadośćuczynienie bliskim w sytuacji śmierci czy rekompensata utraconego dochodu. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia.

Narażenie klienta na straty finansowe

Już na etapie doboru i projektowania instalacji może dojść do pomyłki, która nie tylko zmniejszy jej wydajność, ale będzie dla klienta nieopłacalna.

Podobnie jest z niewłaściwym podłączeniem. Nieodpowiednie położenie kabli może powodować wilgotnienia i zwarcia, a nieodpowiednia izolacja spowoduje wycieki prądu. W efekcie klient ma mniejszą podaż prądu niż zakładał projekt, co oznacza realną finansową stratę i podstawę do dochodzenia odszkodowania. W takiej sytuacji klient, który zapłacił za instalację o większej wydajności ma prawo żądać rekompensaty.

Analogiczna sytuacja występuje, jeśli montaż OZE jest znacznie opóźniony i narusza warunki umowy. Klient może domagać się odszkodowania za straty wynikające z opóźnień, na przykład z niezrealizowanej oszczędności z tytułu wytwarzania energii.

Błąd może okazać się szczególnie dotkliwy, gdy montaż dotyczył przedsiębiorstwa, dla których ceny prądu są wielokrotnie wyższe, a zużycie większe. Dlatego klauzula czystych strat finansowych okazuje się przydatna w ubezpieczeniu OC firm instalacyjnych fotowoltaikę i pompy ciepła.

 

Kradzież instalacji, które przechowujesz

Pompy ciepła są łatwiej dostępne niż przed rokiem, podobnie jak panele fotowoltaiczne. Zwykle zamówione instalacje są przechowywane w magazynie firmy instalującej do czasu montażu. Dlatego ważne, by polisa OC chroniła mienie klienta także w trakcie przechowywania czy serwisowania. Na szczególną uwagę zasługuje ochrona od kradzieży czy uszkodzenia podczas przechowywania w magazynie firmy.

Te rozszerzenia znajdują się w ubezpieczeniu OC firm instalacyjnych w PZU przygotowanym przez iExpert.

 

Szkody w środowisku czy przedmiotach wynajmowanych

Wśród innych wartych uwagi rozszerzeń ochrony są szkody wyrządzone środowisku oraz odpowiedzialność za mienie wynajmowane w tym ruchomości.

Jakiego rodzaju ochronę gwarantują te rozszerzenia? OC za mienie wynajmowane jest przydatne wówczas, gdy wynajmujesz biuro lub magazyn. OC za ruchomości przydaje się, gdy uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegną np. wynajmowane narzędzia lub specjalistyczny sprzęt.

Prace na wysokościach, przy instalacjach OZE są ryzykowne z punktu widzenia właściciela firmy. Każda ze szkód może być kosztowna, a ryzyko pokrycia naprawy uszkodzonych elementów czy odkupienie części instalacji to realne zagrożenie.

Ryzyko można zminimalizować poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, troskę o szkolenia i certyfikaty. Jednak posiadanie ubezpieczenia OC pozwala firmie montującej instalacje OZE na ochronę przed finansowymi konsekwencjami, w przypadku wystąpienia takich roszczeń. Jednocześnie zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa klientów decydujących się na ich usługi.

 

Prowadzisz firmę instalacyjną i masz pytania o ubezpieczenie? Napisz do nas:

Olga Truchan

m.: olga.truchan@iexpert.pl

t.: 536 863 564