Ubezpieczenie OC dla psychologów i psychoterapeutów

Zakres ubezpieczenia OC dla psychologa obejmuje ochroną odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia odszkodowanie dla osób, którym psycholog lub psychoterapeuta wyrządzi szkodę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Przeznaczone jest dla tych, którzy poszukują ochrony ze względu na wykonywanie zawodu wymagającego dużej specjalizacji i niosącego ryzyko wyrządzenia szkody pacjentowi. 

Atrakcyjne składki

Już od 59 zł za rok ochrony psychologa

Praktyczne rozszerzenia ochrony

Ubezpieczenie obejmuje ochroną naruszenie praw pacjenta oraz dóbr osobistych pacjenta,

Szeroki wybór sum gwarancyjnych

Do wyboru jest klika sum gwarancyjnych od 50 tys. do 1 mln zł

Minimalizacja ryzyka

Zabezpieczenie finansowe psychologa, w razie szkody – koszty pokrywa ubezpieczyciel

Możliwa płatność w ratach

Składkę można rozłożyć na raty – bez dodatkowych kosztów.

Sprawdzony ubezpieczyciel

Ochronę zapewnia największe polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA.

Dodatkowe rozszerzenia – skuteczne uzupełnienie ochrony zawodowej

Podstawowy zakres ochrony, czyli odpowiedzialność cywilną zawodu psychologa i psychoterapeuty – można uzupełnić o inne ryzyka – ubezpieczenie utraty dochodu, ubezpieczenie naruszenia przepisów RODO, ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu leczniczego, ubezpieczenie OC obowiązkowe świadczeniodawcy NFZ. Wystarczy na wniosku zaznaczyć odpowiednie opcje i wskazać zakres.

Ubezpieczony psycholog lub psychoterapeuta otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Niezdolność do wykonywania pracy może być czasowa lub trwała, powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby (w tym ciężkiej choroby). Ochrona dotyczy niezdolności do pracy powyżej 30 dni.

Dziennie można otrzymać nawet 179 zł rekompensaty.

Ochrona działa także w przypadku niezdolności do wykonywania pracy powstałej wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Ubezpieczeniem OC obowiązkowym, objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy z NFZ.

  • Suma gwarancyjna 30 tys. EUR na jedno
    zdarzenie oraz 150 tys. EUR na wszystkie
    zdarzenia.
  • Składka roczna 100,00 PLN.

Ubezpieczenie obowiązkowe zapewnia spełnienie wymagań stawianych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone pracownikom placówki, szkody w wynajmowanym lokalu lub leasingowanym sprzęcie.

Ubezpieczenie chroni m.in. przed skutkami ataków hakerskich i konsekwencjami naruszenia przepisów dotyczących prywatności, m.in. RODO.

Zakres ochrony objęty umową ubezpieczenia:
szkody mające postać czystej straty finansowej oraz pokrycie KAR ADMINISTRACYJNYCH, będących konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności wskutek przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, za które ubezpieczony psycholog ponosi prawną odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Lidia Machalska

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

15 listopada 2022
Warto wiedzieć

Wystawiasz świadectwa energetyczne? Musisz mieć polisę

Rzeczoznawcy majątkowi sporządzający świadectwa energetyczne budynków muszą posiadać osobne ubezpieczenie OC. Warto o tym pamiętać tym bardziej, że od nowego roku świadectwa będą obowiązkowe dla wszystkich budynków.
Lidia Machalska
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak