Lekarz

7 listopada 2018
Warto wiedzieć
Lekarz jak każdy może zachorować, jak wtedy chronić swoje finanse?
Lekarze coraz częściej szukają rozwiązań, które zapewnią ochronę domowego budżetu w razie nieprzewidzianych okoliczności. Skutecznym narzędziem jest ubezpieczenie od utraty dochodu - polisa gwarantująca wypłatę świadczeń w razie niezdolności do pracy. Tylko w iExpert lekarze mogą wykupić dedykowane tej grupie zawodowej ubezpieczenie utraty dochodu w PZU, które charakteryzuje prostota i wysoka dostępność dzięki bardzo atrakcyjnym składkom.
Czytaj więcej »
Kamila Pokoj
26 kwietnia 2017
Warto wiedzieć
5 reguł - jak wybrać ubezpieczenie lekarza?
Właściwy dobór ubezpieczenia OC lekarza jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala w przypadku roszczenia pacjenta, uniknąć wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania, a także wypłaty renty z własnej kieszeni. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych osób, które pracują na kontrakcie lub prowadzą własną praktykę lekarską.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
12 maja 2016
Bez kategorii
Wznowienia ubezpieczeń dla lekarzy
Liczba lekarzy i lekarzy dentystów w centralnym rejestrze przekracza 180 tys. Mimo że obowiązek ubezpieczenia mają Ci lekarze, którzy pracują na kontraktach lub prowadza własną praktykę lekarską, niemniej jednak jest to jedna z największych grup zawodowych objętych obligatoryjnym ubezpieczeniem zawodu.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
4 stycznia 2016
Warto wiedzieć
70 tys. zł zadośćuczynienia od ortopedy
Zadośćuczynienie w wysokości 70 tys. zł., rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres dwóch lat - to wyrok za błąd lekarza, który doprowadził młodą kobietę do utraty zdrowia – dziś porusza się na wózku inwalidzkim.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
17 grudnia 2015
Bez kategorii
Zasady zwrotu składki w Lubelskiej Izbie Lekarskiej
Zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia OC lekarzy w 2016 rokuOkręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom ubezpieczeń o.c. na rok 2016 poprzez zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia.Dofinansowane mogą być:- obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej,- dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej. Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2016 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.Warunkiem otrzymania zwrotu jest:- opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.druk wniosku o częściowy zwrot składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)druk wniosku o częściowy zwrot składki na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur.Szczegóły dotyczące zasad zwrotów składki znajdą państwo w uchwałach jn.:- uchwała nr 77/2015/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2016 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej- uchwała nr 78/2015/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2016 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
7 października 2015
Warto wiedzieć
Ugoda lekarz – pacjent nie zawsze wiąże ubezpieczyciela
Coraz powszechniejszym sposobem rozstrzygania sporu między pacjentem a lekarzem jest zawarcie ugody. Sprzyja temu rosnąca liczba roszczeń, medialność tego typu spraw i długotrwała procedura dochodzenia odszkodowania. Jednak zawarcie ugody i uznanie szkody przez lekarza nie jest jednoznaczne z wypłatą odszkodowania z polisy OC lekarza.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
26 maja 2015
Warto wiedzieć
Rezydent odpowiada za błąd medyczny?
Rezydenci przy wsparciu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagają się, by praca na dyżurach była realizowana w ramach umowy o pracę, a nie jak obecnie na umowach cywilnoprawnych. Jako lekarze niesamodzielni w świetle prawa nie chcą ponosić odpowiedzialności za błąd medyczny. 
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
2 kwietnia 2015
Warto wiedzieć
Regulacja zawodu u psychologów?
Psycholodzy mają się zrzeszać podobnie jak lekarze. Trwają prace z Ministerstwie Pracy nad powołaniem samorządu zawodowego. Istnienie izby zawodowej zrzeszającej psychologów definiuje ustawa z 2001 r. Mimo że od tego czasu upłynęło kilkanaście lat, to samorząd zawodowy psychologów nie istnieje.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
17 lutego 2015
Warto wiedzieć
Kompletna ochrona zawodu lekarza
Rośnie liczba roszczeń, orzekanych wyroków o błędy medyczne oraz wysokość zasądzanych kwot odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz pacjenta. Wraz z rosnącą świadomością pacjentów, pojawia się coraz więcej firm wspierających poszkodowanych i nakłaniających ich do składania roszczeń. Czy OC lekarza daje wystarczającą ochronę?
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
23 stycznia 2015
Warto wiedzieć
Rekordowe odszkodowanie za błąd przy porodzie
Śledzącym orzecznictwo w sprawach o błędy medyczne nasuwa się jeden wniosek – zarówno wysuwane roszczenia, a wraz z nimi zasądzane odszkodowania, zadośćuczynienia i renty są coraz wyższe. Zasądzane przez sąd sumy nie zostaną pokryte z obowiązkowej polisy OC lekarza, gdyż na jedno zdarzenie ustawodawca przewidział tylko 75 tys. euro, czyli ułamek zasądzonej sumy. Świadczą o tym nie tylko nagłośniane przez media przypadki, ale także inne zasądzane wyroki.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan