Warto wiedzieć
14 listopada 2022
Warto wiedzieć
Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?
Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Czytaj więcej »
Anita Trochimiuk
11 października 2019
Warto wiedzieć
Zmiany rozliczania kosztów nadzoru KNF nad BUP
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 roku wprowadza zmiany terminu i sposobu rozliczania kosztów nadzoru KNF nad Biurami Usług Płatniczych.
Czytaj więcej »
Katarzyna Nowak
25 lutego 2019
Warto wiedzieć
Po raz pierwszy KNF wydał zakaz prowadzenia BUP za braki formalne
Zgodnie z zapowiedzią z połowy 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi surowszy nadzór nad biurami usług płatniczych.
Czytaj więcej »
Adam Kaszubski
29 maja 2018
Warto wiedzieć
Regres w polisie Biura Usług Płatniczych
Prawidłowo dobrana polisa dla firmy zapewnia ochronę w wielu przypadkach i zabezpiecza na wypadek szkód wynikających z różnych przyczyn. Jednym z ważnych elementów ubezpieczenia jest wyłączenie prawa ubezpieczyciela do regresu - na czym polega tzw. regres w polisie biura usług płatniczych?
Czytaj więcej »
Kamila Pokoj
8 marca 2017
Warto wiedzieć
KNF ukarało co piąte okienko kasowe. Najwyższy mandat wzrósł niemal trzykrotnie
Nie maleje liczba biur usług płatniczych, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków względem KNF. Wciąż co piąty podmiot nie zawiera polisy OC biura usług płatniczych lub nie przesyła dokumentów do organu nadzorującego, a mandaty nałożone w 2016 r. na biura są coraz wyższe. Tak wynika z analizy danych udostępnianych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Czytaj więcej »
Redaktor
27 lipca 2016
Warto wiedzieć
KNF podsumowuje kary nałożone na BUP
Jedno na osiem biur usług płatniczych nie posiada ubezpieczenia OC lub nie informuje Komisji Nadzoru Finansowego o zawartej polisie. iExpert.pl jako jedyny na rynku przejmuje ten obowiązek i dopełnia formalności w imieniu BUP, dzięki czemu eliminuje ryzyko otrzymania mandatu.
Czytaj więcej »
Redaktor
26 kwietnia 2016
Bez kategorii
Dlaczego warto zainteresować się ofertą ubezpieczeń dla BUP?
Jest co najmniej kilka powodów. Po pierwsze - jest to ubezpieczenie obowiązkowe. KNF za brak polisy nakłada na BUP wysokie kary finansowe. Stąd powszechna świadomość wśród osób prowadzących okienka kasowe o obowiązku ubezpieczenia. Po drugie - przedstawiciele biur to osoby, które preferują kontakt osobisty z agentem. Niechętnie zawierają polisę przez internet, nie poszukują również w nim informacji i ofert. Po trzecie - jest to produkt z stosunkowo wysokiej składce – przeciętnie w iExpert.pl wynosi ona ponad 600 zł rocznie. iExpert wspólnie z TU Concordia jako pierwsi na polskim rynku przygotowali ofertę ubezpieczenia OC dla BUP po wprowadzeniu obowiązku dla tego rodzaju działalności w 2012 r. Jesteśmy więc rozpoznawalni na tym rynku.
Czytaj więcej »
Redaktor
23 marca 2016
Warto wiedzieć
Informujemy KNF o zawartej polisie OC biur płatniczych
By skrócić czas dostarczenia polisy do KNF i zminimalizować ryzyko otrzymania mandatu przez biuro płatnicze iExpert.pl jako jedyny na rynku wprowadził ułatwienie dla ubezpieczających się podmiotów.
Czytaj więcej »
Redaktor
15 marca 2016
Warto wiedzieć
Średnia kara za brak polisy OC biura płatniczego - 855 zł
Biura usług płatniczych nie wywiązują się ze swoich obowiązków względem KNF. Prawie 20 proc. biur nie zawiera polisy OC lub nie przesyła dokumentów do organu nadzorującego. Tak wynika z analizy danych udostępnianych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Średnia kara nałożona na tzw. okienka kasowe w ubiegłym roku wyniosła 855 zł. To zdecydowanie powyżej średniej składki za ubezpieczenie.
Czytaj więcej »
Redaktor
7 lipca 2015
Warto wiedzieć
KNF nakłada kolejne kary finansowe na BUP
Komisja Nadzoru Finansowego ponownie nałożyła kary finansowe na biura płatnicze. Tym razem ukarano aż na 25 biur usług płatniczych. Sankcje dotyczą naruszenia ustawowych, w tym m.in. niezłożenia w terminie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC biur płatniczych. Maksymalna kara finansowa jest wyższa niż poprzednio - jeden z podmiotów ukarano karą w wysokości 1 tys. zł.
Czytaj więcej »
Redaktor