Warto wiedzieć
18 sierpnia 2014
Warto wiedzieć
Zderegulowano 91 zawodów
Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
25 czerwca 2014
Warto wiedzieć
Deregulacja zawodu inżyniera
Niespełna dwa miesiące temu Sejm RP przyjął drugą transzę ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która jednocześnie zmieniła 20 innych ustaw. Zmiany obejmą ponad 90 zawodów, w tym także zawód inżyniera budownictwa oraz architekta i wejdą w życie 10 sierpnia br.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan