Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Program przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta krajobrazu powstało z myślą o wszystkich uprawnionych do wykonywania zawodu, niezależnie od formy zatrudnienia. Program ubezpieczeń w PZU obejmuje wszystkie ryzyka związane z wykonywaniem zawodu, minimalizując koszty ewentualnych błędów. Zapewnia architektom krajobrazu pełną ochronę działalności zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jak i wykorzystywanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania, ryzyk cybernetycznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Program obejmujący ubezpieczenie OC zawodowe architekta krajobrazu został tak skonstruowany, by każdy sam mógł dobrać właściwy dla siebie zakres ochrony.

Ubezpieczenie OC Architekta Krajobrazu to:

Szeroki zakres ochrony

landscaping, rzeczoznawstwo w zakresie dendrologii, nadzór autorski, inwestorski i finansowy, realizacje budowlane terenów i obiektów architektury krajobrazu (m.in. parki, ogrody, zieleńce, prace ziemne, alejki, chodniki, place)

Wysokie sumy ubezpieczenia

do 2 mln zł bez formalności (możliwość ubezpieczenia także na wyższe sumy na indywidualny wniosek)

Praktyczne rozszerzenia

prace geodezyjne i kartograficzne, geologiczne, ochrona w razie zniszczenia dokumentów, koszty przeprojektowania, ochrona podwykonawców bez prawa do regresu

10% niższa składka

dla członków Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) i stowarzyszeń współpracujących

Elastyczna ochrona i płatność w ratach

możliwość dopasowania zakresu do swoich potrzeb, wszystkie wybrane ryzyka na jednej polisie z opcją rozłożenia składki na dwie lub cztery raty

Sprawdzony ubezpieczyciel PZU

ochronę zapewnia największe Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA – program dedykowany architektom krajobrazu

Dodatkowe rozszerzenia – skuteczne uzupełnienie ochrony zawodowej

Podstawowy zakres polisy odpowiedzialności cywilnej – OC architekta krajobrazu – można uzupełnić o praktyczne rozszerzenia – ochronę sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, ubezpieczenie prowadzonej działalności. Wystarczy na wniosku zaznaczyć odpowiednie opcje i wskazać zakres.

Skuteczna ochrona zawodu to także zabezpieczenie sprzętu i urządzeń, które są niezbędne w wykonywaniu obowiązków, a jednocześnie kosztowne. Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie i zwrot wartości utraconej lub zniszczonej własności – zarówno w razie kradzieży, jak i zdarzeń losowych. Ochrona obejmuje m.in.:

 • sprzęt elektroniczny – stacjonarny i przenośny oraz oprogramowanie
 • sprzęt graficzny
 • telefony komórkowe
 • sprzęt RTV
 • sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący
 • kasy elektroniczne

Ubezpieczenie można wykupić wraz z ubezpieczeniem zawodowym – na jednej polisie OC architekta krajobrazu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zabezpiecza ciebie i twoją rodzinę na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo polisa zapewnia pakiet usług powypadkowych Assistance oraz pokrycie kosztów zakupu sprzętów ortopedycznych oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Do wyboru trzy sumy ubezpieczenia:

 • 25 tys. zł
 • 50 tys. zł
 • 100 tys. zł

Składka zależy od wybranej sumy – od 85 zł za rok ochrony.

Oferta skierowana do firm narażonych na wyciek danych lub unieruchomienie działalności na skutek ataku cybernetycznego. Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • koszty nałożonych kar za naruszenie standardów bezpieczeństwa danych, praw autorskich, własności przemysłowej, plagiatu, piractwa, naruszenia dobrego imienia, obowiązku zachowania poufności
 • szkody z tytułu zakłócenia działalności, czyli utracony zysk netto oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności firmy, jeśli dojdzie do ataku cybernetycznego
 • koszty naprawienia naruszenia danych lub zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci, czyli m.in. kosztów śledztwa, odzyskania danych, obsługi prawnej

Do wyboru trzy sumy ubezpieczenia:

 • 250 tys. zł
 • 500 tys. zł
 • 1 mln zł

Ubezpieczenie zawierane jest na indywidualny wniosek, który podlega ocenie ryzyka. Ochronę można wykupić osobno lub wraz z OC zawodowym.

Ochrona obejmuje szkody, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Ubezpieczenie można również rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:

 • OC najemcy nieruchomości
 • OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy
 • OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Pobierz wniosek

Uzupełnij dane

Wyślij na adres
robert.popielarz@iexpert.pl

Polisę i informację o płatności otrzymasz na maila

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak