Ubezpieczenie OC architektów i projektantów wnętrz

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i projektantów wnętrz obejmuje zakresem szkody, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest architekt.

PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych takich jak:

 • projektowanie wnętrz i nadzór autorski oraz nadzór inwestorski,
 • projektowanie wyposażenia wnętrz (product design) z wyłączeniem projektów „seryjnych”

Ubezpieczenie dedykowane jest dla każdej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie czynności zawodowych architekta oraz projektanta wyposażenia wnętrz.

Ubezpieczenie OC jest częścią program PZU obejmującego najczęstsze ryzyka związane z wykonywaniem zawodu architekta wnętrz, minimalizując koszty ewentualnych błędów. Zapewnia architektom pełną ochronę działalności zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jak i dodatkowo w zakresie wykorzystywanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania czy ryzyk cybernetycznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie OC architekta wnętrz to:

Szeroki zakres ochrony

obejmuje błędy w dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz inwestorski, czyste straty finansowe oraz błędy powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

Wysokie sumy ubezpieczenia

do 2 mln zł bez formalności (możliwość ubezpieczenia także na wyższe sumy na indywidualny wniosek)

Praktyczne rozszerzenia

ochrona w razie zniszczenia dokumentów, koszty przeprojektowania, ochrona przed błędami podwykonawców, szkody z emisji substancji niebezpiecznej

Najniższe składki na rynku

Suma 100.ooo zł – składka od 405 zł
Suma 500.ooo zł – składka od 607 zł
Suma 1000.ooo zł – składka od 765 zł

Elastyczna ochrona i płatność w ratach

możliwość dopasowania zakresu do swoich potrzeb, wszystkie wybrane ryzyka na jednej polisie z opcją rozłożenia składki na dwie lub cztery raty

Sprawdzony ubezpieczyciel PZU

ochronę zapewnia największe Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA – program dedykowany architektom wnętrz

Dodatkowe rozszerzenia – skuteczne uzupełnienie ochrony zawodowej

Podstawowy zakres polisy odpowiedzialności cywilnej – OC architekta wnętrz – można uzupełnić o praktyczne rozszerzenia – ochronę sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, ubezpieczenie prowadzonej działalności. Wystarczy na wniosku zaznaczyć odpowiednie opcje i wskazać zakres.

Skuteczna ochrona zawodu to także zabezpieczenie sprzętu i urządzeń, które są niezbędne w wykonywaniu obowiązków, a jednocześnie kosztowne. Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie i zwrot wartości utraconej lub zniszczonej własności – zarówno w razie kradzieży, jak i zdarzeń losowych. Ochrona obejmuje m.in.:

 • sprzęt elektroniczny – stacjonarny i przenośny oraz oprogramowanie
 • sprzęt graficzny
 • telefony komórkowe
 • sprzęt RTV
 • sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący
 • kasy elektroniczne

Ubezpieczenie można wykupić wraz z ubezpieczeniem zawodowym – na jednej polisie OC architekta wnętrz.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zabezpiecza ciebie i twoją rodzinę na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo polisa zapewnia pakiet usług powypadkowych Assistance oraz pokrycie kosztów zakupu sprzętów ortopedycznych oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Do wyboru trzy sumy ubezpieczenia:

 • 25 tys. zł
 • 50 tys. zł
 • 100 tys. zł

Składka zależy od wybranej sumy – od 85 zł za rok ochrony.

Oferta skierowana do firm narażonych na wyciek danych lub unieruchomienie działalności na skutek ataku cybernetycznego. Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • koszty nałożonych kar za naruszenie standardów bezpieczeństwa danych, praw autorskich, własności przemysłowej, plagiatu, piractwa, naruszenia dobrego imienia, obowiązku zachowania poufności
 • szkody z tytułu zakłócenia działalności, czyli utracony zysk netto oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności firmy, jeśli dojdzie do ataku cybernetycznego
 • koszty naprawienia naruszenia danych lub zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci, czyli m.in. kosztów śledztwa, odzyskania danych, obsługi prawnej

Do wyboru trzy sumy ubezpieczenia:

 • 250 tys. zł
 • 500 tys. zł
 • 1 mln zł

Ubezpieczenie zawierane jest na indywidualny wniosek, który podlega ocenie ryzyka. Ochronę można wykupić osobno lub wraz z OC zawodowym.

Ochrona obejmuje szkody, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Ubezpieczenie można również rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:

 • OC najemcy nieruchomości
 • OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy
 • OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Pobierz wniosek

Uzupełnij dane

Wyślij na adres
robert.popielarz@iexpert.pl

Polisę i informację o płatności otrzymasz na maila

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
8 kwietnia 2024
Aktualności

Nowy program ubezpieczeń dla członków IARP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz PZU przedłużyli współpracę, podpisując umowę dotyczącą nowego programu przeznaczonego dla członków IARP. Nowy program ubezpieczeniowy przynosi przede wszystkim kompleksowe rozwiązania dla architektów pracujących na JDG niższe składki oraz wyższe sumy gwarancyjne. Ponownie jak dotychczas za obsługę programu ubezpieczeniowego odpowiada iExpert, zapewniając wsparcie merytoryczne dotyczące zakresu ochrony i techniczne - w procesie zawarcia ubezpieczenia.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
Tagi: #Architekt