Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych

Każdy przedsiębiorca prowadzący Biuro Usług Płatniczych, aby zostać wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i prawnie funkcjonować, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w skrócie OC BUP.

iExpert jako pierwszy pośrednik w Polsce  włączył do swojej oferty ubezpieczenie OC okienek kasowych i sprzedaje je nieprzerwanie od 10 lat tylko przez internet. Także jako pierwsi wprowadziliśmy opcję dostarczenia polisy w imieniu Biura do KNF, ograniczając w ten sposób formalności dla BUP do minimum.

Najniższa składka na rynku

Dostępne już od 230 zł za rok ochrony.

Dostarczamy polisę do KNF

Polisa drukowana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden przekazywany jest do KNF, drugi z pieczątką wpływu KNF wysyłany jest do Klienta jako dowód spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Ochrona pracowników

Obejmuje także szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego.

Gwarancja wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu, przy szkodzie będącej następstwem rażącego niedbalstwa.

Minimum formalności

Ubezpieczenie jest najprostszym produktem na rynku. Jedyny dokument wymagany do zawarcia polisy to wniosek ubezpieczeniowy. Nie wymagamy weksli i dokumentacji finansowej, jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.

Można wybrać ubezpieczyciela

Porównaj składki i zakres i wybierz ubezpieczyciela Uniqa lub Generali. Nasz doradca we wszystkim pomoże.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Adam Kaszubski

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Obowiązkowe OC biura usług płatniczych

Polisa jednym z najważniejszych wymogów

Działalność w charakterze biura usług płatniczych jest działalnością regulowaną, według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to tyle, że jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa – w tym wypadku właśnie w ustawie o usługach płatniczych.

Zabezpieczenie klientów BUP

Osoba rozważająca założenie biura usług płatniczych powinna spełnić szereg wymogów zdefiniowanych przez przepisy, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego. Jednym z najważniejszych obowiązków związanym z rozpoczęciem działalności jest zobowiązanie do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od klientów – mówi o tym art. 125 ustawy o usługach płatniczych.

Obowiązek ten może zostać zrealizowany na kilka sposobów, gdyż ustawodawca nie narzuca jednej drogi realizacji tego zobowiązania – możliwe jest zawarcie:

  • umowę gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z:
    • bankiem krajowym,
    • instytucją kredytową,
    • oddziałem banku zagranicznego
    • zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane biuro usług płatniczych,
  • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych na okres nie krótszy niż rok
14 listopada 2022
Warto wiedzieć

Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?

Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
8 kwietnia 2024
Aktualności

Nowy program ubezpieczeń dla członków IARP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz PZU przedłużyli współpracę, podpisując umowę dotyczącą nowego programu przeznaczonego dla członków IARP. Nowy program ubezpieczeniowy przynosi przede wszystkim kompleksowe rozwiązania dla architektów pracujących na JDG niższe składki oraz wyższe sumy gwarancyjne. Ponownie jak dotychczas za obsługę programu ubezpieczeniowego odpowiada iExpert, zapewniając wsparcie merytoryczne dotyczące zakresu ochrony i techniczne - w procesie zawarcia ubezpieczenia.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
Tagi: #Architekt