Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych

Każdy przedsiębiorca prowadzący Biuro Usług Płatniczych, aby zostać wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i prawnie funkcjonować, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w skrócie OC. iExpert jako pierwszy pośrednik w Polsce  włączył do swojej oferty ubezpieczenie OC okienek kasowych i sprzedaje je nieprzerwanie od 5 lat tylko przez internet. Także jako pierwsi wprowadziliśmy opcję dostarczenia polisy w imieniu Biura do KNF, ograniczając w ten sposób formalności dla BUP do minimum.

Najniższa składka na rynku

Dostępne już od 230 zł za rok ochrony.

Dostarczamy polisę do KNF

Polisa drukowana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden przekazywany jest do KNF, drugi z pieczątką wpływu KNF wysyłany jest do Klienta jako dowód spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Ochrona pracowników

Obejmuje także szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego.

Gwarancja wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu, przy szkodzie będącej następstwem rażącego niedbalstwa.

Minimum formalności

Ubezpieczenie jest najprostszym produktem na rynku. Jedyny dokument wymagany do zawarcia polisy to wniosek ubezpieczeniowy. Nie wymagamy weksli i dokumentacji finansowej, jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.

Można wybrać ubezpieczyciela

Porównaj składki i zakres i wybierz ubezpieczyciela AXA lub Generali. Nasz doradca we wszystkim pomoże.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Adam Kaszubski

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Obowiązkowe OC biura usług płatniczych

Polisa jednym z najważniejszych wymogów

Działalność w charakterze biura usług płatniczych jest działalnością regulowaną, według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to tyle, że jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa – w tym wypadku właśnie w ustawie o usługach płatniczych.

Zabezpieczenie klientów BUP

Osoba rozważająca założenie biura usług płatniczych powinna spełnić szereg wymogów zdefiniowanych przez przepisy, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego. Jednym z najważniejszych obowiązków związanym z rozpoczęciem działalności jest zobowiązanie do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od klientów – mówi o tym art. 125 ustawy o usługach płatniczych.

Obowiązek ten może zostać zrealizowany na kilka sposobów, gdyż ustawodawca nie narzuca jednej drogi realizacji tego zobowiązania – możliwe jest zawarcie:

  • umowę gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z:
    • bankiem krajowym,
    • instytucją kredytową,
    • oddziałem banku zagranicznego
    • zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane biuro usług płatniczych,
  • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych na okres nie krótszy niż rok
14 listopada 2022
Warto wiedzieć

Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?

Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak