Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych

Ubezpieczenie obowiązkowe przeznaczone dla firm zarejestrowanych jako podmiot leczniczy u wojewody. Ubezpieczenie mogą wykupić podmioty w których przyjmują lekarze lub takie w których pracuje inny personel medyczny. Składka za ubezpieczenie jest zależna od ilości osób pracujących w podmiocie. Do kalkulacji należy przyjąć ilość osób przyjmujących w podmiocie bez względu na formę zatrudnienia ( etat, zlecenie, kontrakt)

Niska składka roczna – OC obowiązkowe już od 570 PLN

możliwość opłacenia składki rocznej nawet w 12 ratach – bez zwyżki

Szybka kalkulacja online

wysokość składki znana w ciągu 5 minut

Bezpieczeństwo: sprawdzony ubezpieczyciel PZU SA

polisa zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów

Minimum formalności i wygoda

Cały proces zawarcia polisy przebiega online

Fachowe doradztwo

wsparcie przy wyborze zakresu ochrony, również podczas spotkania w placówce

Kompleksowa ochrona

możliwość rozszerzenia m.in. o OC dobrowolne, OC pracodawcy i OC najemcy

Dostępne rozszerzenia

OC dobrowolne podmiotu leczniczego – pozwala pokryć szkody w zakresie objętym ubezpieczeniem OC obowiązkowym, które nie mogą być zaspokojone z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) – pod warunkiem wykupienia lub posiadania OC obowiązkowego w PZU. Możliwość ochrony nawet do 1 miliona zł.

OC najemcy – rozszerza ubezpieczenie o szkody na ruchomościach i nieruchomościach, z których podmiot leczniczy  korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, pokryje szkody np. w najmowanym lokalu lub na wypożyczonym sprzęcie.

OC pracodawcy – rozszerza ochronę podmiotu leczniczego o szkody rzeczowe lub szkody na osobie wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy.

OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej – rozszerza ochronę firmy o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Lidia Machalska

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

18 listopada 2019
Warto wiedzieć

Obowiązkowe OC lekarza i podmiotu leczniczego nie obejmuje szkód związanych z naruszeniem praw pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta to ustawowy obowiązek lekarzy i osób wykonujących zawód medyczny. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za naruszenie praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. W takiej sytuacji obowiązkowe OC lekarza nie wystarczy. Ochronę za szkody z tytułu naruszenia praw pacjenta zapewni ubezpieczenie OC dobrowolne.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: #Lekarz
8 stycznia 2019
Aktualności

iExpert trzeci rok z rzędu wybrany Strategicznym Partnerem PZU

Podczas Gali Multi PZU 2018 po raz kolejny iExpert został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - jako jedyna firma otrzymała ten tytuł trzykrotnie.
Kamila Pokoj
Czytaj więcej »
Tagi: brak