Ubezpieczenie obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości

Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Polisa zabezpiecza proces sprzedaży, zakupu  czy wynajmu nieruchomości, na podstawie umowy pomiędzy pośrednikiem, a jego klientem. Do zakupu ubezpieczenia zobowiązani są prowadzący jednoosobowe działalności jak i różnego rodzaju spółki zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Sumę gwarancyjną ubezpieczenia pośrednika nieruchomości można zwiększyć w dowolnym momencie w czasie trwania polisy, poprzez wystawienie aneksu. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą wybrać spośród dwóch ofert ubezpieczenia OC – w PZU i Generali. 

Atrakcyjna składka

Zniżki nawet do 35% za bezszkodowość i kontynuację ubezpieczenia.

Szeroki wybór sum gwarancyjnych

Do wyboru aż 10 sum OC pośrednika w obrocie nieruchomościami – od 25 tys. euro do 1,5 mln euro.

Ochrona pracowników

Rozszerzenie za szkody spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego, również w przypadku winy umyślnej.

Gwarancja wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu, w razie szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ochrona w krajach UE i EFTA

W Generali możliwość rozszerzenia ochrony dla osób, które działają także poza Polską.

Dodatkowy rabat 10%

Jeśli prowadzisz działalność pośrednika, jak i zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego, otrzymasz 10% zniżki na każdą kolejną polisę.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Sylwester Wyrostek

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości

Każdy pośrednik nieruchomości musi się ubezpieczyć

Po deregulacji droga do zawodu pośrednika nieruchomości została otwarta. Z wielu ograniczeń, które wcześniej utrudniały wykonywanie tej profesji zostały w zasadzie dwa wymagania – między innymi obowiązek posiadania OC pośrednika nieruchomości.

Każdy, kto marzył o wykonywaniu zawodu pośrednika nieruchomości może wykonywać zawód pod warunkiem, ze założy działalność o takim profilu i wykupi polisę OC dla pośrednika nieruchomości. Szczegółowo reguluje te kwestie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Dlaczego ustawodawca pozostawił wymóg OC pośrednika?

Wykonywanie zawodu pośrednika nieruchomości niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Z jego usług klienci korzystają zwykle kilka razy w życiu. Zazwyczaj decydują się na współpracę, gdy podejmują strategiczne decyzje – zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Stąd coraz częstsze pytanie klientów o ubezpieczenie pośrednika nieruchomości jako jeden ze sposobów zabezpieczenia transakcji przeprowadzanej przez pośrednika.

Co obejmuje OC pośrednika nieruchomości?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia. UWAGA: tylko w związku z wykonywaniem zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W przypadku, gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami zatrudnia pracowników i wykonuje czynności w związku z pośrednictwem przy pomocy innych osób, ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje również jego pracowników.

Jak wybrać sumę gwarancyjną?

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości wynosi 25 tys. euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń. Co to oznacza? Jeśli wybierzemy najniższą wymaganą przez ustawodawcę sumę to maksymalne roszczenie, które wypłaci ubezpieczyciel to równowartość 25 tys. euro, czyli obecnie nieco ponad 100 tys. zł. Jeśli szkoda będzie wyższa niż suma gwarancyjna, roszczenie klienta będzie musiało być pokryte także z majątku pośrednika nieruchomości.

Z uwagi na fakt, ze transakcje, w których pośredniczy agent nieruchomości, opiewają na znaczne kwoty, toteż odpowiedzialność pośrednika jest stosunkowo wysoka w porównaniu do innych grup zawodowych. Jeśli transakcje przewyższają sumę 25 tys. euro warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na sumę wyższą. Dodatkowe ubezpieczenie można zawrzeć nawet na kwotę 1 mln zł, tak by klienci korzystając z usług pośrednictwa nieruchomości mogli się czuć naprawdę bezpiecznie i komfortowo, a pośrednicy lub biura nieruchomości miały gwarancję bezpieczeństwa nawet przy większych transakcjach.

Niektórzy ubezpieczyciele zachęcają do wybrania wyższej sumy – jeśli pośrednik nieruchomości ubezpieczy się na sumę powyżej 25 tys. euro jego składka jest niższa.

Korzyści z posiadania OC pośrednika nieruchomości

Każdy pośrednik nieruchomości zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością. Celem posiadania polisy OC jest zabezpieczeniem transakcji, klienta i pośrednika nieruchomości. W razie błędu pośrednika popełnionego przy świadczeniu usług klient może wystąpić bezpośrednio do firmy ubezpieczającej o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zamiast dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czasami przez wiele lat.

Czego ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami nie obejmuje?

  1. szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  2. szkód polegających na zapłacie kar umownych;
  3. szkód powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Co wpływa na wysokość składki?

Składka OC pośrednika zależy ok kilku czynników – m.in. rocznego obrotu pośrednika nieruchomości, wysokości sumy gwarancyjnej, , przynależności do stowarzyszeń, a także z długości nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia. Co oznacza w praktyce ostatni zwrot? Tyle, że jeśli pośrednik nieruchomości spóźni się choć jeden dzień z zawarciem ubezpieczenia na rok kolejny traci wszystkie zniżki za kontynuacje ubezpieczenia.

Składka roczna ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami po uwzględnieniu wszystkich zniżek wynosi mniej niż 200 zł, a co ważne jest kosztem prowadzenia działalności. O czym więcej TUTAJ >>

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak