Ubezpieczenie utraty dochodu radcy prawnego

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU zapewnia radcom prawnym wypłatę świadczenia w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią  im działalność zawodową. W sposób czasowy lub trwały. Ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W drugim wariancie wypłata świadczenia nastąpi od 31 dnia zwolnienia.

Ubezpieczenie ma proste i czytelne warunki. Nie obowiązuje okres karencji ani konieczność wypełnienia ankiety medycznej. Ochrona działa już od następnego dnia od złożenia wniosku. Suma ubezpieczenia nie jest uzależniona od poziomu dochodów rocznych. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku nieobecności w pracy powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim. Do wyboru są dwa warianty wypłaty odszkodowania, od 1 dnia lub 31 dnia niezdolności do pracy.

Uwaga! Zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje również zachorowania na COVID-19. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz panująca pandemia nie stanowi wykluczenia odpowiedzialności. W razie zachorowania spowodowanego koronawirusem świadczenie zostanie wypłacone na takich samych warunkach jak w przypadku każdej innej choroby.

Rekompensata utraty dochodu w sytuacji niezdolności do pracy

nawet 537 zł dziennie w przypadku choroby lub wypadku (czasowa niezdolność).

Niska składka – od 226 zł za rok

najlepsza dostępna na rynku oferta biorąc pod uwagę stosunek ceny do zakresu świadczeń.

Dotyczy niezdolności do pracy w swoim zawodzie

świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może wykonywać wskazanego zawodu. Oznacza to, że świadczenie będzie wypłacane także wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu.

Szeroki zakres ochrony

działa także w czasie epidemii i w przypadku niezdolności do wykonywania pracy powstałej wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Do wyboru 3 sumy ubezpieczenia

60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł, wybór według własnych potrzeb.

Sprawdzone towarzystwo

ochronę gwarantuje największy polski ubezpieczyciel PZU SA.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Milena Dynus

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

14 września 2021
Warto wiedzieć

Jak chronić swoje finanse na wypadek poważnych zachorowań? Poznaj nowe rozwiązanie

Każda przerwa w pracy to ryzyko obniżenia lub utraty zarobków, zwłaszcza jeśli powodem jest długotrwała choroba i wiążące się z nią powikłania. To właśnie wtedy dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację są najbardziej potrzebne. Jak zapewnić sobie wsparcie finansowe w takiej sytuacji?
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
20 stycznia 2020
Aktualności

iExpert po raz czwarty Strategicznym Partnerem PZU

Podczas IV Kongresu Multiagentów PZU iExpert czwarty rok z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - Misja Sukces wypełniona.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak