Ubezpieczenie utraty dochodu radcy prawnego

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU zapewnia radcom prawnym wypłatę świadczenia w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią  im działalność zawodową. W sposób czasowy lub trwały. Ubezpieczony otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W drugim wariancie wypłata świadczenia nastąpi od 31 dnia zwolnienia.

Ubezpieczenie ma proste i czytelne warunki. Nie obowiązuje okres karencji ani konieczność wypełnienia ankiety medycznej. Ochrona działa już od następnego dnia od złożenia wniosku. Suma ubezpieczenia nie jest uzależniona od poziomu dochodów rocznych. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku nieobecności w pracy powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim. Do wyboru są dwa warianty wypłaty odszkodowania, od 1 dnia lub 31 dnia niezdolności do pracy.

Uwaga! Zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje również zachorowania na COVID-19. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz panująca pandemia nie stanowi wykluczenia odpowiedzialności. W razie zachorowania spowodowanego koronawirusem świadczenie zostanie wypłacone na takich samych warunkach jak w przypadku każdej innej choroby.

Rekompensata utraty dochodu w sytuacji niezdolności do pracy

nawet 537 zł dziennie w przypadku choroby lub wypadku (czasowa niezdolność).

Niska składka – od 226 zł za rok

najlepsza dostępna na rynku oferta biorąc pod uwagę stosunek ceny do zakresu świadczeń.

Dotyczy niezdolności do pracy w swoim zawodzie

świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może wykonywać wskazanego zawodu. Oznacza to, że świadczenie będzie wypłacane także wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu.

Szeroki zakres ochrony

działa także w czasie epidemii i w przypadku niezdolności do wykonywania pracy powstałej wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Do wyboru 3 sumy ubezpieczenia

60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł, wybór według własnych potrzeb.

Sprawdzone towarzystwo

ochronę gwarantuje największy polski ubezpieczyciel PZU SA.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Iwona Pawelec

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

14 listopada 2022
Warto wiedzieć

Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?

Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak