Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Obowiązkowe OC doradców podatkowych w PZU to oferta przygotowana dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego. Polisa może objąć aż 12 doradców podatkowych, o ile obrót w poprzednim roku nie przekroczył 5 mln zł. W razie potrzeby ochronę można szybko rozszerzyć o OC uzupełniające doradcy podatkowego i/lub OC nadwyżkowe podmiotów.

Najniższa składka na rynku

już od 270 zł za rok ochrony

Podwyższony próg dostępności dla podmiotów

Kwalifikują się podmioty zatrudniające do 12 osób i do 5 mln obrotu.

Ochrona innych zawodów

Polisa obejmuj zatrudnionych radców, adwokatów i rzeczników patentowych.

Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej

Aż do 250 tys. euro (ponad 1 mln zł) w ramach OC Obowiązkowego oraz do 5 mln zł w OC Nadwyżkowym.

Zniżki do 25%

PZU honoruje zniżki wypracowane w innych innych towarzystwach.

Ochrona pracowników i pełnomocników

Zakres ubezpieczenia obejmuje pracowników, praktykantów, a także osoby upoważnione przez doradcę.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Małgorzata Tomala

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

skierowane jest do przedsiębiorców, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC mają wszyscy doradcy podatkowi, którzy zdali egzamin i zostali wpisani na listę doradców podatkowych oraz wszystkie podmioty zdefiniowane w art. 4 ustawy, które zatrudniają doradców podatkowych i świadczą usługi doradztwa podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa OC doradcy podatkowego to nie tylko obowiązek ustawowy, ale większa wiarygodność doradcy podatkowego wobec klientów i partnerów oraz minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności zawodowej.

Co obejmuje OC doradcy podatkowego?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działanie i zaniechanie doradcy podatkowego. Co ważne – ubezpieczyciel bierze także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu szkody, która została wyrządzona umyślnie przez praktykantów i pracowników doradcy podatkowego.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego zawierane w iExpert.pl obejmuje aż 12 doradców podatkowych, o ile obrót w poprzednim roku nie przekroczył 5 mln zł. Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego zdefiniowana jest na poziomie 10 tys. euro.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC doradcy podatkowego w PZU dostępnego za pośrednictwem iExpert.pl jest zgoda z Rozporządzeniem MF i wynosi w odniesieniu do jednego zdarzenia 10 tys. euro. Warto zaznaczyć, że za pośrednictwem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego można zawrzeć ubezpieczenie na sumę gwarancyjną określoną na poziomie 60 tys. zł.

18 stycznia 2022
Warto wiedzieć

Poważne zachorowania a utrata dochodu. Jest sposób

Niezdolność do pracy w przypadku ciężkiego, długotrwałego zachorowania to jedno z największych zagrożeń jakie nam towarzyszy. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń* 80% Polaków obawia się ryzyka braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby np. nowotworu, udaru czy utraty sprawności. Dlatego często zabezpieczają się wykupując polisę na życie. Wypłata i wysokość odszkodowania warunkowana jest jednak rodzajem choroby lub wielkością uszczerbku na zdrowiu. Nie w każdym przypadku można więc liczyć na takie samo odszkodowanie. Problemem są też kwoty świadczeń, które zwłaszcza w razie poważnych schorzeń często nie są wysokie. Można wybrać jednak inny sposób zabezpieczenia. Sprawdź, jaki.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak