Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie OC podmiotu doradztwa ACT COMMITTED

OPIS

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego w wariancie Act Committed jest nowoczesnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych i zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju prowadzonych spraw.

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez doradcę podatkowego lub przez kancelarie podatkowe, zespół lub spółkę doradców podatkowych. Ubezpieczenie mogą zawrzeć także spółki cywilne.

Zalety

 • Atrakcyjna cena – już od 525 zł
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  od 250 tys. zł do 4 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony – wariant Act Committed
  Polisa chroni w okresie wzmożonej aktywności zawodowej, gdyż istotne jest kiedy wykonywane były czynności, które doprowadziły do szkody. Roszczenie może pojawić się nawet po zakończeniu polisy. Granicą odpowiedzialności są terminy przedawnień wynikające z KC.
 • Gwarancja wypłacenia odszkodowania
  Wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela
 • Zniżki za bez szkodowość nawet do 25%
  Uwzględniamy również historię u innych ubezpieczycieli
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach
 • Wiarygodni ubezpieczyciele – PZU SA

 

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, następnie zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 78 2490 0005 0000 4600 3126 9106

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać na adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

Jeśli masz pytania, nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

 

Początek ubezpieczenia
Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych doradztwa podatkowego, o którym mowa w art. 2 ust. Ustawy z dnia 05.07.1996r. o doradztwie podatkowym.
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja Podatkowa, w ramach czynności doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.Ubezpieczenie obejmuje także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności:świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków, o są związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

2. PZU SA nie odpowiada za szkody:

 • na osobie i rzeczowe,
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • powstałe w wyniku błędnego przeliczania dowolnej waluty obcej.
  1. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
  2. Ubezpieczenie obejmuje – na mocy porozumienia z iExpert.pl szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.W przypadku ubezpieczenia spółek ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek ,oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi doradcy podatkowi ,radcowie prawni , adwokaci albo rzecznicy patentowi , o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.
  3. W przypadku ubezpieczenia podmiotu wykonującego usługi doractwa podatkowego, ubezpieczenie to dotyczy tego doradcy oraz innych na stałe współpracujących z nim doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i  i rzeczników patentowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

DO POBRANIA

Oferta_PZU_OC_doradcy podatkowego nadwyzkowe_Act Committed

Ogólne warunki Ubezpieczenia PZU-OC-zawodowe_Act Committed

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Małgorzata Tomala
Kom: 502 913 621
Tel: 22 100 26 28