Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC Uzupełniające Doradcy Podatkowego

OPIS

Dla kogo?

Uzupełniające ubezpieczenie Doradców Podatkowych w PZU zwiększa zakres czynności, które w ramach umowy podlegają ubezpieczeniu. Przeznaczone jest dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Ochrona obejmuje m.in.:

 • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 • obliczaniu składek i prowadzeniu dokumentacji na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON
 • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania
 • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi,
 • prowadzeniu działalności naukowo – dydaktycznej , szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
  świadczeniu usług rzeczoznawstwa.

 

Zalety

 • Atrakcyjna cena
  Już od 90 zł zarówno indywidualnie jak i dla podmiotów.
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  Od 50 tys. zł do 500 tys. zł
 • Rabat do 25%
  Przy bezszkodowej historii ubezpieczenia – PZU uwzględnia historię ubezpieczeniową z innych towarzystw.
 • Wygodne warunki płatności
  Składkę można opłacić do 10 dni od wystawienia polisy.
 • Płatność w ratach
  Nawet do 12 rat.
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – PZU SA
 • Minimum formalności
  Aby się ubezpieczyć wystarczy wypełnić wniosek przez internet.

 

OBLICZ SKŁADKĘ

 

JAK KUPIĆ

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

 

Jeśli masz pytania nasz doradca udzieli fachowej informacji i pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:

Małgorzata Tomala
tel.: 22 100 26 28
e-mail: malgorzata.tomala@iexpert.pl
KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 78 2490 0005 0000 4600 3126 9106

iExpert.pl SA
Al. Jerozolimskie 99/32
02-001 Warszawa

ZAKRES

Zakres i przedmiot uzupełniającego OC Doradcy Podatkowego w PZU

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej ustalone Uchwałą Nr 351/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. wraz z Klauzulą w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień OWU PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego polegającą na wykonywaniu czynności zawodowych doradcy podatkowego w zakresie nie objętym ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (nadwyżkowe) a polegającą na wykonywaniu następujących czynności:

 • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 • obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
 • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie,
 • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi,
 • występowaniu jako przedstawiciel bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innym niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwościach tych organów,
 • prowadzeniu działalności naukowo – dydaktycznej , szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
  świadczeniu usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje określone w przepisach,
 • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków.

 

PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 • na osobie i rzeczowe,
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą,
 • wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do wykonywania zawodu, który miał zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu oraz wyrządzone przez osobę, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu.

 

DO POBRANIA

Oferta_PZU_OC doradcy podatkowego_uzupelniajace

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Doradców Podatkowych w PZU

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Małgorzata Tomala
Kom: 502 913 621
Tel: 22 100 26 28