Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Obowiązkowe OC doradców podatkowych w PZU, to oferta przygotowana dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego. Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego może objąć aż 12 doradców, o ile obrót w poprzednim roku nie przekroczył 5 mln zł. W razie potrzeby ochronę można szybko rozszerzyć o OC uzupełniające doradcy i/lub OC nadwyżkowe podmiotów.

iExpert gwarantuje powiadomienie KIDP o zawarciu ubezpieczenia doradcy podatkowego. Jeśli doradca wyrazi zgodę na wniosku, wtedy potwierdzenie zostanie automatycznie wysłane do Biura KIDP. Dzięki temu zostanie spełniony obowiązek informacyjny dotyczący ubezpieczenie OC doradcy podatkowego względem samorządu zawodowego.

Najniższa składka na rynku

ubezpieczenie doradcy podatkowego
już od 270 zł za rok ochrony

Podwyższony próg dostępności dla podmiotów

Kwalifikują się podmioty zatrudniające do 12 osób i do 5 mln obrotu.

Ochrona innych zawodów

Polisa obejmuj zatrudnionych radców, adwokatów i rzeczników patentowych.

Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej

Aż do 250 tys. euro (ponad 1 mln zł) w ramach OC Obowiązkowego oraz do 5 mln zł w OC Nadwyżkowym.

Zniżki do 25%

PZU honoruje zniżki wypracowane w innych innych towarzystwach.

Ochrona pracowników i pełnomocników

Zakres ubezpieczenia obejmuje pracowników, praktykantów, a także osoby upoważnione przez doradcę.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Gabriela Kozera

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

skierowane jest do przedsiębiorców, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC mają wszyscy doradcy podatkowi, którzy zdali egzamin i zostali wpisani na listę doradców podatkowych oraz wszystkie podmioty zdefiniowane w art. 4 ustawy, które zatrudniają doradców podatkowych i świadczą usługi doradztwa podatkowego.

OC doradcy podatkowego – element wiarygodności

Ubezpieczenie doradcy podatkowego to obowiązek, który nałożył na przedstawicieli tego zawodu ustawodawca. Opiera się przede wszystkim na posiadaniu ubezpieczeniu OC zawodu, tj. ubezpieczenia OC doradcy podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa OC doradcy podatkowego to nie tylko obowiązek ustawowy, ale większa wiarygodność doradcy podatkowego wobec klientów i partnerów oraz minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności zawodowej.

Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie doradcy podatkowego – w sytuacji pojawienia się roszczenia – zapobiegnie pokryciu szkody z prywatnego majątku.

Na jaką ochronę można liczyć z OC doradcy podatkowego?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działanie i zaniechanie doradcy podatkowego. Co ważne – ubezpieczyciel bierze także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu szkody, która została wyrządzona umyślnie przez praktykantów i pracowników doradcy podatkowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC doradcy podatkowego zdefiniowana jest na poziomie 10 tys. euro.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC doradcy podatkowego w PZU dostępnego za pośrednictwem iExpert.pl jest zgodna z Rozporządzeniem MF i wynosi w odniesieniu do jednego zdarzenia 10 tys. euro. Warto zaznaczyć, że za pośrednictwem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego można zawrzeć ubezpieczenie na sumę gwarancyjną określoną na poziomie 80 tys. zł.

Dla kogo ubezpieczenie doradcy podatkowego w PZU?

Doradcy podatkowi, którzy prowadzą większe kancelarie powinni zwrócić szczególną uwagę na ofertę PZU przygotowaną przez iExpert.pl. Program ubezpieczenia OC doradcy podatkowego jeszcze bardzo atrakcyjny dla jednoosobowych kancelarii oraz średnich i dużych podmiotów, które zatrudniają nawet 12 osób. Do tej grupy zaliczani są nie tylko doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, ale także rzecznicy patentowi. Możliwość ubezpieczenia się w programie mają wszystkie kancelarie doradców podatkowych, które osiągają dochód do 5 mln zł.

Ubezpieczenie doradcy na rok

Polisa OC doradcy podatkowego działa przez rok od złożenia wniosku. Dlatego też doradcy podatkowi składając wniosek o ubezpieczenie zawodowe w iExpert.pl mają ochronę przez kolejne 365 dni, a ich ochrona nie wygasa wraz z końcem roku. Dodatkowo system transakcyjny umożliwia automatyczne przesłanie kopii ubezpieczenia OC do KIDP, dzięki czemu minimalizowane są formalności.

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak