Ubezpieczenie ochrony prawnej biura rachunkowego

Produkt dla Biura Rachunkowych oraz Księgowych zatrudnionych na umowie o pracę.

Kompleksowa ochrona prawna Biura Rachunkowego w AXA jest przez nas rekomendowane jako „ubezpieczenie obowiązkowe” dla każdego kto wykonuje czynności księgowe: samodzielnie, w spółce (jako przedsiębiorca), dla pracodawcy (w tym jako główny księgowy) oraz w biurze rachunkowym.

Niska składka

już od 262 zł za rok

Realna ochrona wobec pracodawcy i instytucji publicznych

Ubezpieczenie pozwala pokryć roszczenia za czyste straty majątkowe wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub kary nałożone przez urzędy.

Szeroki zakres ochrony w ramach ochrony prawnej

Ubezpieczenie pokrywa kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego oraz koszty prawnika, ekspertyz, koszty sądowe, powołania biegłych oraz koszty postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.

Szeroki wybór sum ubezpieczenia

od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Atrakcyjne rabaty

10 % zniżki składki za posiadanie certyfikatu księgowego oraz bezszkodowość, maksymalna suma zniżek nawet do 30%

Możliwość płatności

w 2 lub 4 ratach

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Adam Kaszubski

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

Korzyści ochrony prawnej Biura Rachunkowego

Ubezpieczenie gwarantuje refundację następujących kosztów i strat:

  • koszty obrony prawnej (w tym prawnika i biegłego) oraz koszty sądowe związane z postępowaniem karnym oraz karnoskarbowym
  • koszty odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony w wyniku takiego postępowania, w tym także grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,
  • koszty obrony prawnej oraz odszkodowań w sprawach związanych z odpowiedzialnością pracowniczą / zleceniobiorcy Ubezpieczonego wobec pracodawcy,
  • koszty obrony prawnej oraz odszkodowań w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością Ubezpieczonego, jeżeli jest zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z ryzyka, jakim jest obarczona Twoja codzienna praca, to przeniesienie tego ryzyka na wiarygodnego Ubezpieczyciela kosztem składki miesięcznej w wysokości nieco powyżej 20 zł miesięcznie jest po prostu tego warte (na pewno jest to mniej niż równowartość najniższego nawet mandatu).

Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego w oferowanej cenie i zakresie dostępne jest wyłącznie w iExpert.pl.

8 listopada 2019
Warto wiedzieć

Nowa struktura JPK_VAT także pod ochroną obowiązkowego OC

Nowy JPK_VAT będzie obejmował dwie części: deklarację i ewidencję. Zastąpi, więc dwa odrębne dokumenty, jakie dotychczas co miesiąc podatnicy lub biura rachunkowe w imieniu swoich klientów przesyłali do urzędu skarbowego. Zmiany wiążą się nie tylko z oszczędnością czasu i zmniejszeniem kosztów obsługi, ale także pociągają za sobą kary za ewentualne błędy w przesłanym pliku. Polisa obowiązkowego OC w iExpert obejmuje ochroną przygotowanie jednolitego pliku kontrolnego także w nowej postaci. 
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
20 stycznia 2020
Aktualności

iExpert po raz czwarty Strategicznym Partnerem PZU

Podczas IV Kongresu Multiagentów PZU iExpert czwarty rok z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - Misja Sukces wypełniona.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak