Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w skrócie OC. Z obowiązku ubezpieczenia zwolnione są te biura rachunkowe, które prowadzą tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów, lub tylko te które wypełniają deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Mogą, i naszym zdaniem powinny, wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Wszystkie pozostałe muszą zawrzeć polisę przed rozpoczęciem działalności.
Suma ubezpieczenia została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów na 10.000 euro. Należy jednak pamiętać, że w razie szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko do wysokości tej sumy. Można ją zawsze zwiększyć wykupując OC nadwyżkowe.

Konkurencyjna składka

już od 312 zł za rok ochrony

Gwarancja wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu przy szkodzie będącej następstwem rażącego niedbalstwa.

Możliwość rozszerzenia ochrony

o kadry i płace – obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne.

Możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej

W OC nadwyżkowym można zwiększyć sumę – nawet do 1 mln zł.

Można wybrać ubezpieczyciela

Dwóch ubezpieczycieli do wyboru – PZU lub AXA.

Rabat na usługi CIK

20% zniżki dla Klientów iExpert na udział w programie Centrum Informacji Księgowej.

Kalkulacja składki w PZU

Kalkulacja składki w AXA

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Adam Kaszubski

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Kalkulacja składki w PZU

Kalkulacja składki w AXA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe?
Stan po deregulacji.

Założenie i prowadzenie biura rachunkowego po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej jest dużo prostsze. Ustawodawca stawia przed przedsiębiorcą w zasadzie tylko trzy warunki:

  • brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe a także inne przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości;
  • pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zawarcie polisy OC biura rachunkowego, o ile obowiązek dotyczy biura.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC biur rachunkowych spoczywa tylko na przedsiębiorcach usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Nie ważne czy powstały one w wyniku działania czy zaniechania. Tyle wynika z art. 76h ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zamiast trzech sum – jedna na 10 tys. euro

Przed deregulacją przepisy były o tyle bardziej zrozumiale, że każdy prowadzący biuro rachunkowe musiał ubezpieczyć swoją działalność. Wystarczyło podać ubezpieczycielowi listę czynności, które wykonywało biuro, a ten wskazywał właściwą sumę ubezpieczenia. Wówczas ustawodawca przewidywał trzy sumy gwarancyjne – 5 tys. euro, 10 tys. euro i 15 tys. euro – zależnie od wykonywanych czynności.

Deregulacja przyniosła biurom rachunkowym wiele zmian. Po 19 stycznia 2015 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzono jedną obowiązkową suma gwarancyjną w obowiązkowym OC biur rachunkowych, która wynosi 10 tys. euro. Co ważne, obecnie obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy wszystkich biur, ale jest zależny od rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy każdego

Obowiązkowego OC nie muszą wykupować te biura, które prowadza tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub tylko wypełniaj deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Zatem jeśli podmiot świadczy tylko wyżej wymienione usługi nie musi posiadać ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Wszystkie pozostałe biura rachunkowe muszą mieć polisę OC.

Nie wszystko pod ochroną obowiązkowej polisy

Większość biur rachunkowych wykonuje także dodatkowe czynności na rzecz podmiotów, z którym współpracuje. Jest to zazwyczaj prowadzenie dokumentacji oraz obliczanie i przekazywanie:

  • wynagrodzeń pracowników,
  • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, FGŚP czy PFRON,
  • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, które zazwyczaj wykonują biura rachunkowe nie są objęte ubezpieczeniem w wersji podstawowej. By zabezpieczyć również te czynności konieczne jest wykupienie ubezpieczenia dobrowolnego.

Wyższe sumy w ubezpieczeniu nadwyżkowym

Biura obsługujące działające na większą skalę lub obsługujące duże firmy powinny także rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad tę ustaloną w OC obowiązkowym. Można to zrobić od razu przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.. W ten sposób ochronę można zwiększyć nawet do poziomu 1.000.000 zł ponad sumę ubezpieczenia obowiązkowego.

Kiedy wykupić?

Obowiązkowe OC biura rachunkowego należy wykupić jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania działalności. Brak polisy niesie za sobą jasno zdefiniowane konsekwencje – grzywnę lub ograniczenie wolności. Ponadto nie można wykupić polisy wstecz, to znaczy ze wsteczną data obowiązywania. Ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub w innym, późniejszym terminie wskazanym we wniosku.

15 października 2019
Warto wiedzieć

Prowadząc biuro rachunkowe, często wykonujesz określone czynności doradztwa podatkowego

Nie wszystkie działania na rzecz klientów objęte są ochroną z obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wyłącznie prowadzenie pełnej księgowości. Jeśli Twoje biuro zajmuje się np. sporządzaniem deklaracji podatkowych dla klientów, niezbędne będzie wykupienie OC dobrowolnego.
Kamila Pokoj
Czytaj więcej »
27 września 2019
Aktualności

Zmiany numerów kontaktowych do iExpert

Od 30 września wszyscy nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji tylko pod numerami telefonów komórkowych. Dotychczasowe numery stacjonarne zaczynające się od cyfr: 22 100 26 .. nie będą aktywne.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak