Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobligowany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w skrócie OC biura rachunkowego.

Z obowiązku ubezpieczenia zwolnione są (co  nie znaczy że nie powinny się ubezpieczyć) te biura rachunkowe, które prowadzą tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Oraz te, które wypełniają deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Wszystkie pozostałe biura rachunkowe muszą zawrzeć polisę przed rozpoczęciem działalności.

Suma ubezpieczenia biur rachunkowych została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów na 10.000 euro. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje niektórych czynności – sporządzania deklaracji, KPiR, obsługi kadrowo-płacowej. By posiadać pełną ochronę warto zwrócić uwagę podczas składania wniosku na dodatkowe rozszerzenia.

Konkurencyjna składka

już od 340 zł za rok ochrony.

Gwarancja wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu przy szkodzie będącej następstwem rażącego niedbalstwa.

Możliwość rozszerzenia ochrony

o kadry i płace oraz czynności podatkowe – KPiR i składanie deklaracji podatkowych.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczeniu OC dobrowolne pokrywa także mandaty i grzywny KAS do 100 tys. zł.

Można wybrać ubezpieczyciela

Dwóch ubezpieczycieli do wyboru – PZU lub UNIQA.

Płatność w ratach bez zwyżek

Płatność składki można rozłożyć na raty bez dodatkowych kosztów.

Kalkulacja składki w PZU

Kalkulacja składki w UNIQA

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Adam Kaszubski

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Kalkulacja składki w PZU

Kalkulacja składki w UNIQA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe?
Stan po deregulacji.

Założenie i prowadzenie biura rachunkowego po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej jest dużo prostsze. Ustawodawca stawia przed przedsiębiorcą w zasadzie tylko trzy warunki:

  • brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe a także inne przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości;
  • pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zawarcie polisy OC biura rachunkowego, o ile obowiązek dotyczy biura.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC biur rachunkowych spoczywa tylko na przedsiębiorcach usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Nie ważne czy powstały one w wyniku działania czy zaniechania. Tyle wynika z art. 76h ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zamiast trzech sum – jedna na 10 tys. euro

Przed deregulacją przepisy były o tyle bardziej zrozumiale, że każdy prowadzący biuro rachunkowe musiał ubezpieczyć swoją działalność. Wystarczyło podać ubezpieczycielowi listę czynności, które wykonywało biuro, a ten wskazywał właściwą sumę ubezpieczenia. Wówczas ustawodawca przewidywał trzy sumy gwarancyjne – 5 tys. euro, 10 tys. euro i 15 tys. euro – zależnie od wykonywanych czynności.

Deregulacja przyniosła biurom rachunkowym wiele zmian. Po 19 stycznia 2015 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzono jedną obowiązkową suma gwarancyjną w obowiązkowym OC biur rachunkowych, która wynosi 10 tys. euro. Co ważne, obecnie obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy wszystkich biur, ale jest zależny od rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy każdego

Obowiązkowego OC nie muszą wykupować te biura rachunkowe, które prowadza tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub tylko wypełniaj deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Zatem jeśli podmiot świadczy tylko wyżej wymienione usługi nie musi posiadać ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Wszystkie pozostałe biura rachunkowe muszą mieć polisę OC. 

Nie wszystko pod ochroną obowiązkowej polisy

Większość biur rachunkowych wykonuje także dodatkowe czynności na rzecz podmiotów, z którym współpracuje. Jest to zazwyczaj prowadzenie dokumentacji oraz obliczanie i przekazywanie:

  • wynagrodzeń pracowników,
  • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, FGŚP czy PFRON,
  • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, które zazwyczaj wykonują biura rachunkowe nie są objęte ubezpieczeniem w wersji podstawowej. By zabezpieczyć również te czynności konieczne jest wykupienie ubezpieczenia dobrowolnego OC.

Wyższe sumy w ubezpieczeniu nadwyżkowym

Biura rachunkowe obsługujące działające na większą skalę lub obsługujące duże firmy powinny także rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad tę ustaloną w OC obowiązkowym. Można to zrobić od razu przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej. W ten sposób ochronę można zwiększyć nawet do poziomu 1.000.000 zł ponad sumę ubezpieczenia obowiązkowego.

Kiedy wykupić polisę?

Obowiązkowe OC biura rachunkowego należy wykupić jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania działalności. Brak polisy niesie za sobą jasno zdefiniowane konsekwencje – grzywnę lub ograniczenie wolności. Ponadto nie można wykupić polisy wstecz, to znaczy ze wsteczną data obowiązywania. Ochrona biura rachunkowego rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub w innym, późniejszym terminie wskazanym we wniosku.

14 listopada 2022
Warto wiedzieć

Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?

Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak