Ubezpieczenie utraty dochodu fizjoterapeuty

Ubezpieczenie utraty dochodu to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwia fizjoterapeucie pracę zawodową.

Ubezpieczony fizjoterapeuta może otrzymać świadczenie w razie niezdolności do pracy, trwającej powyżej 30 dni kalendarzowych. Świadczenie zostanie wypłacone już od 31 dnia zwolnienia zarówno w przypadku poważnych zachorowań, jak i drobnych urazów. W przypadku trwałej niezdolności do pracy odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia –  60 tys. zł – zostaje wypłacone od razu.
Dodatkowo każdy fizjoterapeuta wykupując ubezpieczenie posiada ochronę na wypadek śmierci a w przypadku nieszczęśliwego wypadku może skorzystać z powypadkowych usług assistance na terytorium RP takich jak m.in.: wizyta lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, organizacja procesu rehabilitacji, dostawę leków, transport medyczny czy pomoc psychologa.

Bardzo atrakcyjna składka

Od 226 zł za rok ochrony

Rekompensata utraty dochodu

Nawet 179 zł dziennie

Korzystne zasady

Świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może wykonywać swego  zawodu, także wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu.

Sprawdzony ubezpieczyciel

Ochronę gwarantuje PZU – największy polskie towarzystwo.

Wysoka suma gwarancyjna

60 tys. złotych

Ochrona dla aktywnych

Działa także w przypadku niezdolności do wykonywania pracy wskutek uprawiania sportów, w tym wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie utraty dochodu fizjoterapeuty

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie utraty dochodu przez fizjoterapeutę.

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, ubezpieczony będzie czasowo niezdolny do wykonywania pracy, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.
Świadczenie to wypłacane jest za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok. 

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Olga Pawłowicz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

14 września 2021
Warto wiedzieć

Jak chronić swoje finanse na wypadek poważnych zachorowań? Poznaj nowe rozwiązanie

Każda przerwa w pracy to ryzyko obniżenia lub utraty zarobków, zwłaszcza jeśli powodem jest długotrwała choroba i wiążące się z nią powikłania. To właśnie wtedy dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację są najbardziej potrzebne. Jak zapewnić sobie wsparcie finansowe w takiej sytuacji?
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
20 stycznia 2020
Aktualności

iExpert po raz czwarty Strategicznym Partnerem PZU

Podczas IV Kongresu Multiagentów PZU iExpert czwarty rok z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - Misja Sukces wypełniona.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak