Ubezpieczenie utraty dochodu fizjoterapeuty

Ubezpieczenie utraty dochodu to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwia fizjoterapeucie pracę zawodową.

Ubezpieczony fizjoterapeuta otrzyma świadczenie za każdy dzień zwolnienia, licząc od trzydziestego pierwszego dnia niezdolności do pracy.
Dodatkowo każdy fizjoterapeuta wykupując ubezpieczenie posiada ochronę na wypadek śmierci a w przypadku nieszczęśliwego wypadku może skorzystać z powypadkowych usług assistance na terytorium RP takich jak m.in.: wizyta lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, organizacja procesu rehabilitacji, dostawę leków, transport medyczny czy pomoc psychologa.

Bardzo atrakcyjna składka

Od 226 zł za rok ochrony

Rekompensata utraty dochodu

Świadczenie 179 zł, za każdy dzień niezdolności do pracy (od 31 dnia niezdolności)

Korzystne zasady

Świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może wykonywać swego  zawodu, także wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu.

Sprawdzony ubezpieczyciel

Ochronę gwarantuje PZU – największy polskie towarzystwo.

Wysoka suma gwarancyjna

60 tys. złotych

Ochrona dla aktywnych

Działa także w przypadku niezdolności do wykonywania pracy wskutek uprawiania sportów, w tym wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie utraty dochodu fizjoterapeuty

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie utraty dochodu przez fizjoterapeutę.

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, ubezpieczony będzie czasowo niezdolny do wykonywania pracy, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.
Świadczenie to wypłacane jest za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok. 

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Klaudia Kampioni

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

16 października 2019
Warto wiedzieć

Działalność gospodarcza fizjoterapeuty a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Do 31 października 2019 roku fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą mają czas na wybór odpowiedniej dla siebie formy prawnej, w jakiej zamierzają wykonywać swój zawód. Rejestracja podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej wymaga spełnienia określonych warunków, w tym wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
8 stycznia 2019
Aktualności

iExpert trzeci rok z rzędu wybrany Strategicznym Partnerem PZU

Podczas Gali Multi PZU 2018 po raz kolejny iExpert został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - jako jedyna firma otrzymała ten tytuł trzykrotnie.
Kamila Pokoj
Czytaj więcej »
Tagi: brak