Radca prawny

27 stycznia 2019
Warto wiedzieć
Spółka radców powinna zawrzeć dedykowane ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie OC zawodowe dostępne w ramach członkostwa w KIRP, zapewnia wszystkim radcom skuteczną ochronę, jednak tylko w zakresie odpowiedzialności osobistej.
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach
5 marca 2018
Warto wiedzieć
Pracownicy spółek radcowskich potrzebują dodatkowej ochrony ubezpieczenia
W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy prawni posiadają także ochronę na wypadek błędów popełnionych przez swoich pracowników. To ważne, gdyż statystyki ubezpieczycieli pokazują, że duża część roszczeń powstaje nie z winy samego mecenasa, lecz wskutek błędów jego pracowników. W takich przypadkach obowiązkowa polisa chroni tylko kancelarie jednoosobowe. Dlatego też radcy zatrudnieni w spółkach powinni pomyśleć o wykupieniu dodatkowej ochrony w postaci OC nadwyżkowego kancelarii, spółek i zespołów prawniczych. Radcy wstępujący w szeregi KIRP obowiązkowo muszą zawrzeć ubezpieczenie OC. Jednak nie gwarantuje ono ochrony w każdym przypadku, przede wszystkim ze względu na mnogość form wykonywania zawodu. Oprócz najpopularniejszych - kancelarii jednoosobowych - występuje wiele form spółek - cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe. Należy pamiętać, że obowiązkowe OC jest pewnym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie zawsze sprawdzi się jednak w przypadku spółek (jak też zespołów radców prawnych). Odpowiedzialność spółki a odpowiedzialność radcy Wielu radców prawnych jest przekonanych, że jeśli każda z osób tworzących spółkę lub zespół prawny posiada polisę, to w przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowanie zostanie wypłacone z OC obowiązkowego. Z doświadczenia konsultantów firmy iExpert.pl wynika, że często jest inaczej. Istnieje wiele przykładów szkód, które nie mogły zostać pokryte z obowiązkowego OC – chodzi przede wszystkim o roszczenia związane z błędami pracowników kancelarii. O tym, kto ponosi odpowiedzialność w razie roszczeń, decyduje przede wszystkim umowa zawarta pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie bezpośrednio z radcą, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki, gdyż to ona jest stroną umowy i odpowiada za nienależyte wykonanie umowy. Błąd popełniony przez pracownika spółki Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedzialność w kontekście czynności wykonywanych przez pracowników spółek. Zarówno błędy pracowników jak i praktykantów oraz aplikantów objęte są ochroną obowiązkowego OC pod warunkiem, że między ubezpieczonym a pracownikiem zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie. Nie dotyczy to jednak pracowników zatrudnionych w spółkach lub zespołach. Obrazuje to chociażby przykład szkody, która miała miejsce w jednej z krakowskich kancelarii. Gdy w prowadzonej na zlecenie klienta sprawie cywilnej zapadł niekorzystny wyrok, radca sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi sekretariatu. Pracownik - mimo wskazanego przez prawnika terminu wysłania - wysłał apelację zbyt późno. Ponieważ był zatrudniony przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem, to roszczenie nie mogło zostać skutecznie skierowane wobec radcy. Poszkodowanego nie łączyła z nim żadna umowa poza udzielonym pełnomocnictwem, będącym jedynie jednostronną czynnością prawną. Z uwagi na fakt, że pracownik był zatrudniony przez spółkę, a radca nie popełnił żadnego uchybienia – roszczenie zostało pokryte z majątku spółki.Polisę można zawrzeć w wygodny sposób przez internet, a odpowiedni zakres można dopasować do potrzeb kancelarii, kontaktując się z konsultantami firmy iExpert.pl. Sprawdź >>
Czytaj więcej »
Kamila Pokoj
2 września 2017
Aktualności
Ubezpieczenia zdrowotne dla NRA
Firma iExpert wraz z Naczelną Radą Adwokacką przygotował program ubezpieczeń zdrowotnych ze specjalną zniżką dla adwokatów. Wybierać oni mogą spośród 15 różnych pakietów usług medycznych dostępnych w wariantach indywidualnych i rodzinnych.
Czytaj więcej »
Kamila Pokoj
7 listopada 2016
Warto wiedzieć
Polisa kancelarii prawnej
- z roku na rok z wyższą sumą
Rośnie świadomość radców prawnych, że prowadzenie kancelarii prawnej wymaga posiadania osobnego dedykowanego ubezpieczenia OC. Jednak samo zawarcie polisy to nie wszystko, ważny jest także zakres ochrony, w tym także wysokość sumy gwarancyjnej w polisie. Praktyka iExpert.pl, firmy, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń dla radców w ramach Umowy Generalnej KIRP - PZU, AXA pokazuje, że kancelarie zwracają coraz większą uwagę na wysokość ochrony.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
15 czerwca 2016
Warto wiedzieć
Składki radcy prawnego są kosztem w jego kancelarii
Składki członkowskie na samorząd radców prawnych stanowią koszt podatkowy - potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach. Comiesięczna opłata na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych jest warunkiem wykonywania zawodu i co za tym idzie, uzyskiwania przychodów.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
7 maja 2014
Warto wiedzieć
Ruszają prace nad kolejną deregulacją
Tłumaczem przysięgłym będzie można zostać po licencjacie. Radcy prawni będą mogli prowadzić sprawy znaków towarowych w Urzędzie Patentowym, makler nie będzie musiał zdawać dodatkowych egzaminów. Szykuje się kolejne otwarcie zawodów. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie kolejnej transzy ustawy deregulacyjnej, której autorem jest rząd. Tym razem ustawa obejmie 101 profesji. Trzecia deregulacja obejmie m. in. zawody geologiczne, górnicze, pożarnicze i te związane z rynkiem kapitałowym i towarowym.
Czytaj więcej »
Anita Ciechan
30 września 2013
Warto wiedzieć
Jedenaście tysięcy kandydatów na aplikacje
Najwięcej osób w skali kraju chce rozpocząć szkolenie radcowskie. Tylko w Warszawie więcej chętnych jest na aplikację adwokacką.28.09 odbył się test dla młodych prawników. Test składał się z 150 pytań z różnych dziedzin prawa. Dopiero 100 prawidłowych odpowiedzi otworzy drzwi młodym specjalistom do aplikacji prawniczych: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej.- W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 11656 osób. W tym zgłosiło się 11 100 chętnych - mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednak najwięcej osób chce dostać się na aplikację radcowską - 5300 zgłoszeń (w ubiegłym roku przystąpiło do egzaminu 5912). Na adwokacką chętnych jest nieco mniej - 4330 osób (w 2012 r. przystąpiło 4275). O notarialną stara się 800 kandydatów (rok temu 833), a na komorniczą -670 (rok temu 636). Oznacza to, że mimo zmian w ustawie deregulacyjnej, która ułatwia podejście do zawodowych egzaminów prawniczych bez konieczności odbywania takiego szkolenia. - Może to świadczyło postrzeganiu aplikacji jako najlepszej drogi do zawodu - dodaje dyrektor Kujawa. A Wy jak myślicie?
Czytaj więcej »
Mariusz Stelmach