Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU, powstało na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. i jest adresowane do wszystkich fizjoterapeutów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, którzy zarejestrowali swoją działalność jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Zgodnie z rozporządzeniem, w ubezpieczeniu dostępna jest tylko jedna suma gwarancyjna, a składka roczna zaczyna się już od 55 zł za rok ochrony. Aby ubezpieczyć się na wyższą sumę (a także rozszerzyć zakres ochrony m.in. o szkody związane naruszenia praw pacjenta) można dodatkowo wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC fizjoterapeuty.

Ponieważ ochrona obowiązkowego OC nie pokrywa wszystkich ryzyk na jakie narażony jest fizjoterapeuta podczas pracy zawodowej, składając wniosek o  obowiązkowe OC można rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ubezpieczenia fizjoterapeuty. W tym dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie utraty dochodu, ubezpieczenie ochrony prawnej fizjoterapeuty, czy ubezpieczenie NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW. Chętnie doradzimy przy wyborze ochrony ubezpieczenia fizjoterapeuty, zapraszamy do kontaktu.

Atrakcyjna cena

Składka za roczną ochronę już od 55 zł

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów

Spełnia wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty.

Stała suma gwarancyjna

30 tys. euro na jedno zdarzenie przy limicie 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń.

Sprawdzony ubezpieczyciel

Największe polskie towarzystwo ubezpieczeń – PZU SA

Minimum formalności

Wypełniasz wniosek online – polisę wyślemy na e-mail lub pocztą pod wskazany adres.

Liczne rozszerzenia ochrony

Dodatkowo można wykupić OC dobrowolne, utratę dochodu, ochronę prawną i NNW HIV/WZW.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Olga Truchan

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty nie zawsze znaczy to samo

Zawód fizjoterapeuty jest jednym z zawodów medycznych. Oznacza to, że wiąże się z wysokim ryzykiem powstania szkody, a za tym idzie obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Poprzez ubezpieczenie fizjoterapeuty, ustawodawca stara się chronić interesy pacjentów na wypadek błędu rehabilitanta, który może doprowadzić do szkody. Jednak wybór OC dla fizjoterapeuty to nie jest tylko formalność. Obserwujemy rosnąca świadomość pacjentów o przysługujących im prawach i równolegle rozwijający się rynek kancelarii prawnych, specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. Wszystko to powoduje, że kwestia ubezpieczeń działalności zawodowej fizjoterapeutów nabiera szczególnego znaczenia. Kluczowym aspektem jest takie sprofilowanie OC fizjoterapeuty, aby zapewniało fatyczną ochronę od wszelkich czynności, jakie na co dzień wykonuje fizjoterapeuta.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC fizjoterapeuty pokryje skutki szkód wyrządzonych pacjentowi. W razie błędu popełnionego przez fizjoterapeutę poszkodowany może dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub w przypadku uszczerbku, powodującego niezdolność do pracy także rentę. Właśnie w takich przypadkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni fizjoterapeutę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warto jednak podkreślić, że obowiązkowe OC nie obejmuje ochrony za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw pacjenta przez fizjoterapeutę. Przed takim ryzykiem można się chronić wykupując dobrowolne OC. Co ważne suma tego ubezpieczenia rozszerza ochronę fizjoterapeuty dodatkowo ponad sumę z obowiązkowego ubezpieczenia OC. W praktyce oznacza to, że jeśli rozmiar szkody przekroczy sumę obowiązkowego OC dla fizjoterapeuty, wtedy ubezpieczyciel uzupełni brakującą sumę świadczenia z dobrowolnej polisy odpowiedzialności cywilnej.

W zakresie dobrowolnego OC fizjoterapeuty jest także dodatkowa ochrona za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej. Chodzi o szkody spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo obejmuje OC pracodawcy, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom. Dostępna jest także klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach. Jak widać OC dla fizjoterapeuty może zawierać nieoczywiste rozszerzenia, które jednak mają swoje uzasadnienie w celu zapewnienia maksymalnie szerokiej ochrony.

Fizjoterapeuci mogą także skorzystać z ubezpieczenia utraty dochodu. Polisa zapewnia rekompensatę utraconych zarobków na wypadek poważnego zachorowania lub wypadku. Dużą zaletą tego programu jest jego prostota. Ubezpieczyciel nie stosuje w ubezpieczenie fizjoterapeuty okresów karencji i nie wymaga żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia. Co ważne oprócz następstw nieszczęśliwych wypadków, polisa zapewnia ochronę także w razie poważnych zachorowań, jak udary czy nowotwory. Świadczenia są wypłacania nawet od pierwszego dnia zwolnienia, ale przy absencji w pracy nie krótszej niż 30 dni. Ubezpieczenie fizjoterapeuty od utraty dochodu jest dostępne dla każdego fizjoterapeuty, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

Ponieważ właściwie dobrany zakres ubezpieczenia fizjoterapeuty ma decydujące znaczenie jak skuteczna będzie ochrona, więc warto skorzystać z porady fachowca. Doradcy iExpert mają wieloletnie doświadczanie w ubezpieczaniu fizjoterapeutów i chętnie pomogą każdemu, przy profilowaniu ochrony zawodowej. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub przez email i czat.

19 kwietnia 2023
Warto wiedzieć

Jest alternatywa dla chorobowego z ZUS, poznaj ubezpieczenie utraty dochodu

Aby zyskać prawo do świadczenia z ZUS w czasie choroby, przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Ten dobrowolny element ubezpieczenia społecznego jest jedną z możliwości zabezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
8 kwietnia 2024
Aktualności

Nowy program ubezpieczeń dla członków IARP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz PZU przedłużyli współpracę, podpisując umowę dotyczącą nowego programu przeznaczonego dla członków IARP. Nowy program ubezpieczeniowy przynosi przede wszystkim kompleksowe rozwiązania dla architektów pracujących na JDG niższe składki oraz wyższe sumy gwarancyjne. Ponownie jak dotychczas za obsługę programu ubezpieczeniowego odpowiada iExpert, zapewniając wsparcie merytoryczne dotyczące zakresu ochrony i techniczne - w procesie zawarcia ubezpieczenia.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
Tagi: #Architekt

Sprawdź jak oceniają nas Klienci