Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU, powstało na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. i jest adresowane do wszystkich fizjoterapeutów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, którzy zarejestrowali swoją działalność jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Zgodnie z rozporządzeniem, w ubezpieczeniu dostępna jest tylko jedna suma gwarancyjna, a składka roczna zaczyna się już od 55 zł. Aby ubezpieczyć się na wyższą sumę (a także rozszerzyć zakres ochrony m.in. o szkody związane naruszenia praw pacjenta) można dodatkowo wykupić dobrowolne OC fizjoterapeuty.

Ponieważ ochrona obowiązkowego OC nie pokrywa wszystkich ryzyk na jakie narażony jest fizjoterapeuta podczas pracy zawodowej, składając wniosek obowiązkowego OC można rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ubezpieczenia. W tym dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie utraty dochodu, ubezpieczenie ochrony prawnej fizjoterapeuty czy ubezpieczenie NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW.

Atrakcyjna cena

Składka roczna już od 55 zł

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów

Spełnia wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty.

Stała suma gwarancyjna

30 tys. euro na jedno zdarzenie przy limicie 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń.

Sprawdzony ubezpieczyciel

Największe polskie towarzystwo – PZU SA

Minimum formalności

Wypełniasz wniosek online – polisę wyślemy na e-mail lub pocztą pod wskazany adres.

Liczne rozszerzenia ochrony

Dodatkowo można wykupić OC dobrowolne, utratę dochodu, ochronę prawną i NNW HIV/WZW.

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Olga Truchan

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty nie zawsze znaczy to samo

Zawód fizjoterapeuty jest jednym z zawodów medycznych. Niemal automatycznie oznacza to, że wiąże się z wysokim ryzykiem powstania szkody, a za tym idzie obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli dodać do tego rosnącą świadomość pacjentów o przysługujących im prawach i równolegle rozwijający się rynek kancelarii prawnych specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, wtedy kwestia ubezpieczeń działalności zawodowej nabiera jeszcze większego znaczenia. Kluczową kwestią jest takie sprofilowanie ubezpieczenia tak, aby zapewniało fatyczną ochronę od wszelkich czynności jakie na co dzień wykonuje fizjoterapeuta.
Ubezpieczenie obowiązkowe OC fizjoterapeuty pokryje skutki szkód wyrządzonych pacjentowi. W razie błędu popełnionego przez fizjoterapeutę poszkodowany może dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub w przypadku uszczerbku, powodującego niezdolność do pracy także rentę. Właśnie w takich przypadkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni fizjoterapeutę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Warto jednak podkreślić, że obowiązkowe OC nie obejmuje ochrony za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw pacjenta przez fizjoterapeutę. Przed takim ryzykiem można się chronić wykupując dobrowolne OC. Co ważne suma tego ubezpieczenia rozszerza ochronę fizjoterapeuty dodatkowo ponad sumę z obowiązkowego ubezpieczenia OC. W praktyce oznacza to, że jeśli rozmiar szkody przekroczy sumę obowiązkowego OC, wtedy ubezpieczyciel uzupełni brakującą sumę świadczenia z dobrowolnej polisy odpowiedzialności cywilnej.
W zakresie dobrowolnego OC fizjoterapeuty jest także dodatkowa ochrona za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej, spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej oraz OC pracodawcy, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom. Dostępna jest także klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach.
Fizjoterapeuci mogą także skorzystać z ubezpieczenia utraty dochodu, które zapewnia rekompensatę utraconych zarobków na wypadek poważnego zachorowania lub wypadku. Dużą zaletą tego programu jest jego prostota. Ubezpieczyciel nie stosuje okresów karencji i nie wymaga żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia. Świadczenia są wypłacania nawet od pierwszego dnia zwolnienia, ale przy absencji w pracy nie krótszej niż 30 dni.

14 listopada 2022
Warto wiedzieć

Roszczenie klienta lub pacjenta - jak zgłosić szkodę z OC zawodowego?

Błędy w pracy mogą zdarzyć się każdemu, ale co zrobić w sytuacji, gdy w konsekwencji błędu pojawi się roszczenie? Nie wystarczy podpisanie oświadczenia jak w przypadku samochodowej stłuczki. Procedura zgłoszenia szkody jest inna i warto ją poznać.
Anita Trochimiuk
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
SEO
Czytaj więcej »
Tagi: brak

Sprawdź jak oceniają nas Klienci