Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie zapewnia ochronę prawną i reprezentację interesów prawnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym zasięgnięcie informacji na jakie konkretnie wsparcie może liczyć w ramach tzw. tarcz antykryzysowych i finansowych, czy też wyjaśnianiu wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzonym biznesem (np. kwestie sporne dotyczące prawa gospodarczego z ZUS i US, SANEPiD, PZH, UOKiK, RODO, PIP itp.).

Ochrona obejmuje wszystkie dziedzina prawa i dostępna jest w dwóch wariantach.

Wariant pierwszy obejmuje doradztwo prawne i gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów porad i konsultacji prawnych na etapie pozasądowym, w tym: sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz umów i projektów umów, identyfikacji stanu prawnego oraz udostępnianie wzorów umów.

Wariant drugi dodatkowo rozszerzony jest o sfinansowanie kosztów na etapie sądowym w tym: wszelkich opłat i wydatków prawnych wraz z kosztami reprezentacji adwokata lub radcy prawnego.
W sytuacji sporów z organami administracji, roszczeń odszkodowawczych, a także pracowniczych, możesz liczyć na pomoc profesjonalistów. Ochrona prawna w prawie odszkodowań, prawie karnym, prawie wykroczeń oraz gospodarczym.
Wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej nie stosuje się. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest wyłącznie sumą ubezpieczenia lub limitami odpowiedzialności.

Wszystkie dziedziny prawa

prawo odszkodowań, karne, wykroczeń, gospodarcze, a także ochrona prawna w sprawach pracowniczych

Dwa warianty do wyboru

Doradztwo prawne za jedyne 41 zł rocznie lub pełna ochrona prawna za 160 zł rocznie

Pełny zakres świadczeń – tylko 160 zł za rok

Szeroki zakres ochrony przy bardzo niskiej składce

Pokrycie kosztów sądowych

w tym także wynagrodzenia prawnika

Pomoc prawna 24h

telefoniczna konsultacja prawna o każdej porze dnia

Doświadczone Towarzystwo Ubezpieczeniowe

ochronę prawną zapewnia D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Wariant I – Doradztwo Prawne

Pomoc prawna obejmująca wszystkie dziedziny prawa. Organizacja oraz pokrycie kosztów usług prawnych:

 • Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych
 • Analiza umów i projektów umów
 • Identyfikacja stanu prawnego
 • Udostępnianie wzorów umów

Składka roczna
41 PLN

Wariant II – Etap sądowy

Doradztwo prawne z zakresu wariantu I oraz ochrona prawna w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych, pracowniczych, w sprawach karnych, o wykroczenie, a także w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa gospodarczego. Ubezpieczenie obejmuje pomoc prawną oraz pokrycie kosztów prawnych związanych z prowadzeniem postępowania na etapie sądowym:

 • Koszty reprezentacji przez Prawnika w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym
 • Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Ubezpieczenie ryzyka przegrania sprawy sądowej – pokrycie kosztów procesu zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty postępowania sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny doznanej szkody wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do 50% wysokości ubezpieczenia

Składka roczna
160 PLN

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Małgorzata Tomala

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

27 maja 2020
Warto wiedzieć

Ubezpieczenie utraty dochodu, pracujący mogą odetchnąć z ulgą

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU to zabezpieczenie finansowe w razie choroby lub wypadku, które uniemożliwią nam wykonywanie pracy zawodowej. Skierowane nie tylko do osób prowadzących własną działalność, ale także zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub zlecenie. Jak działa i dlaczego warto zapewnić sobie ochronę dochodu?
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
20 stycznia 2020
Aktualności

iExpert po raz czwarty Strategicznym Partnerem PZU

Podczas IV Kongresu Multiagentów PZU iExpert czwarty rok z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - Misja Sukces wypełniona.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak