Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie zapewnia ochronę prawną i reprezentację interesów prawnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym zasięgnięcie informacji na jakie konkretnie wsparcie może liczyć w ramach tzw. tarcz antykryzysowych i finansowych, czy też wyjaśnianiu wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzonym biznesem (np. kwestie sporne dotyczące prawa gospodarczego z ZUS i US, SANEPiD, PZH, UOKiK, RODO, PIP itp.).

Ochrona obejmuje wszystkie dziedzina prawa i dostępna jest w dwóch wariantach.

Wariant pierwszy obejmuje doradztwo prawne i gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów porad i konsultacji prawnych na etapie pozasądowym, w tym: sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz umów i projektów umów, identyfikacji stanu prawnego oraz udostępnianie wzorów umów.

Wariant drugi dodatkowo rozszerzony jest o sfinansowanie kosztów na etapie sądowym w tym: wszelkich opłat i wydatków prawnych wraz z kosztami reprezentacji adwokata lub radcy prawnego.
W sytuacji sporów z organami administracji, roszczeń odszkodowawczych, a także pracowniczych, możesz liczyć na pomoc profesjonalistów. Ochrona prawna w prawie odszkodowań, prawie karnym, prawie wykroczeń oraz gospodarczym.

Wszystkie dziedziny prawa

prawo odszkodowań, karne, wykroczeń, gospodarcze, a także ochrona prawna w sprawach pracowniczych

Dwa warianty do wyboru

Doradztwo prawne za jedyne 41 zł rocznie lub pełna ochrona prawna za 160 zł rocznie

Pełny zakres świadczeń – tylko 160 zł za rok

Szeroki zakres ochrony przy bardzo niskiej składce

Pokrycie kosztów sądowych

w tym także wynagrodzenia prawnika

Pomoc prawna 24h

telefoniczna konsultacja prawna o każdej porze dnia

Doświadczone Towarzystwo Ubezpieczeniowe

ochronę prawną zapewnia D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Wariant I – Doradztwo Prawne

Pomoc prawna obejmująca wszystkie dziedziny prawa. Organizacja oraz pokrycie kosztów usług prawnych:

 • Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych
 • Analiza umów i projektów umów
 • Identyfikacja stanu prawnego
 • Udostępnianie wzorów umów

Składka roczna
41 PLN

Wariant II – Etap sądowy

Doradztwo prawne z zakresu wariantu I oraz ochrona prawna w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych, pracowniczych, w sprawach karnych, o wykroczenie, a także w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa gospodarczego. Ubezpieczenie obejmuje pomoc prawną oraz pokrycie kosztów prawnych związanych z prowadzeniem postępowania na etapie sądowym:

 • Koszty reprezentacji przez Prawnika w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym
 • Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 • Ubezpieczenie ryzyka przegrania sprawy sądowej – pokrycie kosztów procesu zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty postępowania sądu polubownego
 • Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Koszty wyceny doznanej szkody wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do 50% wysokości ubezpieczenia

Składka roczna
160 PLN

Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Olga Pawłowicz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Oblicz składkę

Złóż wniosek

Opłać pierwszą składkę

Polisę otrzymasz emailem

16 listopada 2020
Warto wiedzieć

Ubezpieczenie od utraty dochodu w czasie epidemii

Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem lub chorobą może doprowadzić do utraty płynności finansowej firmy i obciążenia domowego budżetu. Ryzyko wzrasta w obecnej sytuacji epidemicznej. Przed taką sytuacją można się zabezpieczyć, wybierając ubezpieczenie od utraty dochodu, które działa również w razie zachorowania na covid-19.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
20 stycznia 2020
Aktualności

iExpert po raz czwarty Strategicznym Partnerem PZU

Podczas IV Kongresu Multiagentów PZU iExpert czwarty rok z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - Misja Sukces wypełniona.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
Tagi: brak