Ubezpieczenie OC działalności inżyniera

Ubezpieczenie działalności Inżyniera adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

OC działalności Inżyniera zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) – stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością;

 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem używanym w tej działalności;
 • w zakresie mienia osobistego pracowników oraz dodatkowej pomoc w postaci usług assistance.
Ubezpieczenie OC działalności inżyniera

Korzyści ubezpieczenia OC działalności Inżyniera

 • pełna ochrona majątku firmy Inżyniera i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
 • produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk
 • prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia przy minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
 • zabezpieczenie kredytu, leasingu
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
 • świadczenia assistance:
  • pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i w przypadku hospitalizacji
  • zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty (np. ślusarza, elektryka)
  • zorganizowanie dozoru mienia po powstaniu szkody
  • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat
 • zniżki za:
  • stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • jednorazową płatność składki
  • ilość wykupionych ubezpieczeń
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

17 marca 2020
Warto wiedzieć

Ubezpieczenie utraty dochodu w okresie epidemii koronawirusa

Kryzysowa sytuacja, w której obecnie się znajdujemy wywołuje pytania o zakres ochrony ubezpieczeniowej w stanie zagrożenia epidemicznego i panującej pandemii. Czy ubezpieczenie utraty dochodu działa również w przypadku zachorowań spowodowanych koronawirusem? Zgodnie z zakresem, ochrona obejmuje również zachorowania na COVID-19, niezależnie od ogłoszonej sytuacji wyjątkowej. Ubezpieczenie utraty dochodu może być więc zabezpieczeniem dla osób, którym choroba uniemożliwi wykonywanie zawodu.
Katarzyna Nowak
Czytaj więcej »
12 listopada 2021
Aktualności

Tytuł Strategicznego Partnera PZU po raz piąty dla iExpert

To już 5 rok z rzędu, gdy PZU - największy ubezpieczyciel w tej części Europy - zalicza naszą firmę do wąskiego grona swoich Strategicznych Partnerów. Od samego początku, gdy przyznawana jest ta nagroda, za każdym razem odbieramy statuetkę.
Redaktor
Czytaj więcej »
Tagi: brak