Ubezpieczenie OC działalności inżyniera

Ubezpieczenie działalności Inżyniera adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

OC działalności Inżyniera zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) – stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością;

 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem używanym w tej działalności;
 • w zakresie mienia osobistego pracowników oraz dodatkowej pomoc w postaci usług assistance.
Ubezpieczenie OC działalności inżyniera

Korzyści ubezpieczenia OC działalności Inżyniera

 • pełna ochrona majątku firmy Inżyniera i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
 • produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk
 • prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia przy minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
 • zabezpieczenie kredytu, leasingu
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
 • świadczenia assistance:
  • pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i w przypadku hospitalizacji
  • zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty (np. ślusarza, elektryka)
  • zorganizowanie dozoru mienia po powstaniu szkody
  • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat
 • zniżki za:
  • stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • jednorazową płatność składki
  • ilość wykupionych ubezpieczeń
Doradca
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Robert Popielarz

Jak kupić polisę w iExpert.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę

18 sierpnia 2014
Warto wiedzieć

Zderegulowano 91 zawodów

Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.
Anita Ciechan
Czytaj więcej »
8 stycznia 2019
Aktualności

iExpert trzeci rok z rzędu wybrany Strategicznym Partnerem PZU

Podczas Gali Multi PZU 2018 po raz kolejny iExpert został wyróżniony prestiżowym tytułem Strategicznego Partnera PZU - jako jedyna firma otrzymała ten tytuł trzykrotnie.
Kamila Pokoj
Czytaj więcej »
Tagi: brak