Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w których wykonywanie przez nas zawodu jest niemożliwe, z powodu wypadku lub choroby. Ubezpieczenie działa również w sytuacji panującej epidemii lub pandemii. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego nie wpływa więc na warunki ubezpieczenia i każda osoba objęta ubezpieczeniem otrzyma świadczenia zgodnie z warunkami, tak jak w przypadku każdego innego zachorowania.

Ubezpieczenie utraty dochodu a kwarantanna

Warunki ubezpieczenie od utraty dochodu nie wyłączają odpowiedzialności w przypadku zachorowań w okresie ogłoszonej epidemii. Oznacza to, że ubezpieczony, który zachoruje na COVID-19 otrzyma świadczenie zgodnie z wariantem i sumą gwarancyjną wykupionej polisy.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest zdiagnozowana choroba oraz poświadczenie niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni. Podstawą wypłaty świadczenia w tym wypadku będzie zwolnienie lekarskie lub skierowanie na izolację przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacja o izolacji dostępna jest w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP), a jej status można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) po zalogowaniu na stronie pacjent.gov.pl Izolacji w odróżnieniu od kwarantanny poddawana jest osoba zakażona, u ktorej stwierdzono pozytywny wynik testu. Sama kwarantanna rozumiana jako czas przymusowego lub dobrowolnego odosobnienia osoby zdrowej ze względu na zagrożenie wystąpienia objawów choroby, ale bez L4 lub skierowania na izolację nie wlicza się w okres choroby, a więc za ten okres ubezpieczony nie otrzyma świadczeń.

Warianty ubezpieczenia utraty dochodu

W PZU dostępne są dwa warianty wypłaty świadczenia (z wyłączeniem ubezpieczenia utraty dochodu dla fizjoterapeuty, gdzie obowiązuje jeden wariant wypłaty, od 31 dnia zwolnienia). Jak zadziałają one w konkretnym przypadku choroby spowodowanej koronawirusem?

 • Wariant wypłaty od 31 dnia zwolnienia – świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień niezdolności do pracy, trwającej powyżej 30 dni, poczynając od 31 dnia. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony przebywający na zwolnieniu przykładowo 40 dni otrzyma świadczenie za 10 dni.
 • Wariant wypłaty od 1 dnia zwolnienia – świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień niezdolności do pracy, trwającej 30 dni, od pierwszego dnia zwolnienia. Oznacza to, że ubezpieczony przebywający na zwolnieniu przykładowo 40 dni, otrzyma świadczenie za każdy dzień.

Wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Wszystkie wykluczenia odpowiedzialności zostały ujęte w Klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty dochodu. Należą do nich:

 1. choroby psychiczne lub zaburzenia psychiczne oraz ich skutki,
 2. wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem;
 3. zaburzenia zachowania, nerwice i uzależnienia;
 4. choroba AIDS lub zakażenie wirusem HIV;
 5. leczenie i zabiegi stomatologiczne, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 6. badania lekarskie, dodatkowe badania medyczne służące ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badania diagnostyczne nie wynikające z zachorowania, badania dawców narządów
 7. operacje kosmetyczne lub plastyczne;
 8. ciąża;
 9. dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowe w zakresie kręgosłupa;
 10. choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Kto może się ubezpieczyć?

Oferta ubezpieczenia od utraty dochodu w PZU została przygotowana zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Obecnie z ubezpieczenia za pośrednictwem iExpert mogą skorzystać:

Z ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto posiada uprawnienia do określonego zawodu i nie ukończył 65 roku życia.

Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej, dlatego polisę można wykupić online, bez wychodzenia z domu. Składka rozpoczyna się już od 226 zł rocznie i jest uzależniona od wybranej sumy gwarancyjnej ( w ofercie trzy sumy gwarancyjne: 60 tys. zł, 120 tys. zł, 180 tys. zł) oraz wariantu wypłaty świadczeń. Od tego też zależy wysokość świadczenia, które może wynieść nawet 537 zł dziennie. Nie obowiązuje okres karencji, więc ochrona zaczyna działać od dnia następnego od złożenia wniosku.

 

Masz pytania? Zadzwoń

502 913 621