Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie OC PODMIOTU DORADZTWA Claims Made

OPIS

Ubezpieczenie OC Nadwyżkowe podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową.

Wariant przygotowany jest z myślą o tych kancelariach, których ryzyko ulega dynamicznym zmianom (np. nowe zlecenia, wygrane przetargi, nowi klienci). Polisa w wariancie claims made wymaga kontynuacji, ponieważ nawet w przypadku roszczeń z lat poprzednich obowiązywać będzie suma i warunki z aktualnej polisy. Odpowiedzialność istnieje tylko wtedy, gdy na dzień zgłoszenia roszczenia klient posiada aktywną polisę ubezpieczenia (lub w szczególnych przypadkach od jej wygaśnięcia upłynęło nie więcej niż 3 lata – tak zwany przedłużony okres zgłaszania roszczeń).

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez doradcę podatkowego, zespół doradców lub kancelarię podatkową. Ubezpieczamy także spółki cywilne.

Zalety:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 1 mln do 5 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony
  Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu. UWAGA. Polisa taka wymaga kontynuacji, ponieważ nawet w przypadku roszczeń z lat poprzednich obowiązywać będzie suma i warunki z aktualnej polisy. Odpowiedzialność istnieje tylko wtedy, gdy na dzień zgłoszenia roszczenia klient posiada aktywną polisę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie podwykonawców
  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Gwarancja wypłacenia odszkodowania
  Wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.
 • Ubezpieczenie dokumentów
  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

 

OBLICZ SKŁADKĘ

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, następnie zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 78 2490 0005 0000 4600 3126 9106

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać na adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

 

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych kancelarii prawnej polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

2. PZU SA nie odpowiada za szkody:

 • na osobie i rzeczowe,
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.

3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są:

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców – zgodnie postanowieniami kl. nr 13,
 • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów – zgodnie z postanowieniami kl. nr 61,
 • szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 • szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej,

4. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek ,oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi radcowie prawni albo adwokaci albo doradcy podatkowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

5. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii, ubezpieczenie to dotyczy tego radcy oraz innych na stałe współpracujących z nim radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

DO POBRANIA

Oferta_PZU__OC doradcy podatkowego_nadwyzkowe_Claims_Made

Ogólne warunki Ubezpieczenia PZU-OC-zawodowe

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Małgorzata Tomala
Kom: 502 913 621
Tel: 22 100 26 28