Jak istotna jest kwestia obsługi prawnej w prowadzeniu biznesu pokazuje raport „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty”, w którym aż 43% ankietowanych wskazało odpowiedzialność prawną jako czynnik ograniczający rozwój działalności. Po konkurencji, była to druga najczęściej wskazywana bariera. Jednocześnie, jeszcze kilka lat tamu jedynie 4% firm zatrudniających do 49 pracowników nie posiadało w swoich strukturach wyodrębnionego działu prawnego.

Ubezpieczenie ochrony prawnej powstało właśnie z myślą o przedsiębiorcach, którzy na co dzień nie mogą liczyć na pomoc działu prawnego firmy, a każdorazowe koszty konsultacji prawnych przerastają ich finansowe możliwości. Często to sytuacje, w których znajomość przepisów i paragrafów zaoszczędziłaby dużo czasu i pieniędzy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane przez iExpert.pl obejmuje wszystkie dziedziny prawa w tym prawo pracy, gospodarcze, cywilne i jest dostępne w dwóch wariantach.

Porady i konsultacje w wariancie podstawowym

Wariant podstawowy obejmuje doradztwo prawne oraz organizację i pokrycie kosztów porad i konsultacji prawnych na etapie przedsądowym. Badania wskazują, że z usług prawnych korzysta się dopiero wtedy, kiedy sprawa jest zaogniona, dochodzi do konfrontacji między stronami, a drogi formalnej nie da się uniknąć. Dlatego tak ważna jest możliwość zasięgnięcia wcześniejszej opinii prawnika. Dotyczy to umów z kontrahentami, analiz prawnych i identyfikacji stanu prawnego, dostępu do wzorów umów, a wszystko za jedynie 41 zł rocznie.

  • Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej
  • Sporządzanie opinii i analiz prawnych
  • Analiza umów i projektów umów
  • Identyfikacja stanu prawnego
  • Udostępnianie wzorów umów

Reprezentacja prawnika w rozszerzonej opcji

W wariacie rozszerzonym, oprócz doradztwa prawnego z wariantu podstawowego, ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną i pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w sądzie, w tym koszty reprezentacji przez prawnika oraz koszty sądowe, w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Składka to tylko 160 zł rocznie, a więc o wiele mniej niż koszt jednorazowej konsultacji prawniczej.

Koszty sądowe to nawet kilkanaście tysięcy złotych, biorąc pod uwagę konieczność pokrycia kosztów reprezentacji przez pełnomocnika, opłaty od pozwu oraz dodatkowe koszty związane z ewentualnym odwołaniem od wyroku. Co więcej, w zakresie polisy znajduje się również pokrycie kosztów wyceny doznanej szkody przez rzeczoznawcę majątkowego oraz pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do 50% wysokości ubezpieczenia.

Konsultacje obejmują również kwestie dotyczące prowadzonego biznesu, jak ochrona danych osobowych czy wnioski do właściwych jednostek o dofinansowanie lub udzielenie wsparcia w ramach programów pomocowych, m.in. tarcze antykryzysowe związane z epidemią koronawirusa.

Dzięki tak skonstruowanej ofercie każdy przedsiębiorca ma zagwarantowaną pomoc dopasowaną do jego potrzeb.

Korzyści ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferuje przede wszystkim dostęp do porad prawniczych przy stałej rocznej składce. Dzięki temu przedsiębiorca ma szybki i łatwy dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej, także za pośrednictwem infolinii, w sytuacjach kryzysowych, ale też w codziennym realizowaniu umów z kontrahentami czy pracownikami. Można wymienić klika przykładów zastosowania ubezpieczenia:

Spór z ZUS

ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy i obniżył ją do minimalnego wymiaru. Może to skutkować wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń liczonych od zadeklarowanej wyższej podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia konsultację prawną, jakie argumenty przedstawić na poparcie swojego zgodnego z prawem postępowania. W razie sprawy sądowej koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz koszty sądowe pokryje ubezpieczyciel.

Odzyskanie długu od kontrahenta

Kontrahent mimo zrealizowanej usługi nie wywiązuje się z terminu płatności i nie odpowiada na wezwania do zapłaty. Zadłużenie przedsiębiorców w Polsce sięga 6 mln zł przez m.in. nierzetelnych kontrahentów.

Ubezpieczenie gwarantuje konsultację prawną i fachowe doradztwo w kwestii skutecznego domagania się uregulowania zapłaty w oparciu o przepisy prawne.

Kontrola skarbowa

W czasie prowadzonej kontroli skarbowej Urząd Skarbowy wymaga przedstawienia wyjaśnień i dokumentacji, które przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić.

Ubezpieczenie zapewnia konsultację z prawnikiem w kwestiach interpretacji przepisów podatkowych oraz sporządzania odpowiedzi i wyjaśnień w trakcie kontroli skarbowej.

Procesy sądowe nie należą do rzadkości i dotyczą często sporów z pracownikami, problemów z urzędami administracji czy najemcą lokalu. W takich wypadkach ważna jest nie tylko fachowa pomoc prawna, ale także pokrycie kosztów postępowania, które mogą przekroczyć możliwości właściciela małej firmy czy osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie ochrony prawnej.

Ochronę i pomoc prawną gwarantuje D.A.S, Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

 

Sprawdź ofertę »