Warto wiedzieć
11 czerwca 2015
Warto wiedzieć
Odszkodowanie z OC notariusza. Powodem niedbalstwo
Błąd notariusza doprowadził do straty mieszkania przez małżeństwo ze Szczecinka. Ale dopiero sąd drugiej instancji orzekł, że notariusz popełniła błąd i nakazał wypłatę odszkodowania.
Czytaj więcej »
Redaktor
29 lipca 2014
Warto wiedzieć
Przybywa notariuszy?
Możliwość łatwiejszego dostępu do zawodu notariusza wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna, która weszła w życie niemal rok temu. Pozwoliła ona także nominować na notariusza już po zdanym egzaminie zawodowym, bez konieczności odbywania asesury. W tej chwili w Polsce jest 2886 rejentów. Od początku roku przybyło ich 236.
Czytaj więcej »
Redaktor