Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Czym się różni ubezpieczenie OC od gwarancji ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC i gwarancja ubezpieczeniowa to nie jest to samo. Warto poznać różnice, by świadomie dokonać wyboru. 

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, ogłoszone na klika dni przed terminem zgłaszania wniosków przez Biura Płatnicze o wpis do rejestru KNF, postawiło wielu właścicieli biur w trudnej sytuacji. Wymóg ubezpieczenia działalności, a jednocześnie brak do ostatniej chwili rozstrzygnięć, wprowadziły chaos informacyjny i dezorientację najbardziej zainteresowanych.
Trudno się dziwić, że wiele osób, pod presją czasu, podejmuje decyzję o ubezpieczeniu, bez dokładnego sprawdzenia ofert ubezpieczeń dostępnych na rynku.

Przypominamy, że rozporządzenie dopuszcza dwie formy ubezpieczenia działalności BUP.
Gwarancje ubezpieczeniową oraz standardowe ubezpieczenie OC. Osoby nie mające na co dzień styczności z ubezpieczeniami często traktują je jako jednakowe, w rzeczywistości różnice są zasadnicze. Warto przyjrzeć się im bliżej.

Aby ułatwić porównanie zamieszczamy poniżej krótkie zestawienie dokumentów wymaganych do zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej i ubezpieczenia OC.

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWAUBEZPIECZENIE OC
Zabezpieczenia
 • deklaracja wekslowa i weksel własny in blanco – dotyczy również współmałżonka
 • ewentualnie zastaw rejestrowy bądź majątkowy
 • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie z artykułu 777 kc
BRAK
Formalności
Dokumenty rejestrowe firmy:

 • wpis do ewidencji lub KRS
 • NIP, Regon
 • ewentualnie umowa spółki
WNIOSEK O ZAWARCIE UBEZPIECZENIA
 • z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu
 • oświadczenia majątkowe od osób fizycznych wraz ze współmałżonkiem jeśli jest wpólnota majątkowa
 • z banku prowadzącego rachunek firmowy
Dokumenty finansowe:

 • dla osób fizycznych PIT-11 za ostanie 3 lata
 • dla osób prawnych bilans zysków i strat
Referencje od partnerów biznesowych

UWAGA: zgodnie z obowiązującym prawem, każdy podmiot gospodarczy ma 7 dni na odstąpienie od zawartej umowy ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowej.

Sprawdź szczegółową ofertę ubezpieczenia OC

30.04.2012 godz. 17:04
Komentarze: 0