Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Dobre wieści dla Biur Płatniczych dotarły dziś z Ministerstwa Finansów

Jak kilkakrotnie informowaliśmy od 24 kwietnia br. wchodzi obowiązek ubezpieczenia działalności biur od odpowiedzialności cywilnej. Brak ubezpieczenia działalności będzie oznaczał odmowę wpisania biura do rejestru KNF. 

 Pierwotnie proponowane przepisy były tak restrykcyjne, że stawiały pod znakiem zapytania dalsze istnienie wielu biur. W ostatniej chwili Ministerstwo zdecydowało się na zmianę warunków ubezpieczenia, co z pewnością ułatwi wielu BUP decyzję o wykupieniu polisy.

 Zgodnie z nowym rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna w okresie 12 miesięcy, uległa zmniejszeniu o połowę i wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych. Radykalnie zmniejszona została także minimalna suma gwarancyjna, która w tej chwili wynosi 1200 euro, wobec 18000 euro poprzednio.

 Ministerstwo pozostawia wybór co do formy ubezpieczenia. Może to być gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa lub ubezpieczenie OC. To ostatnie ma tę przewagę, że wymaga zdecydowanie mniej formalności niż to jest w przypadku gwarancji. Nie wymaga także zabezpieczenia wekslowego i jest konkurencyjne cenowo. Nie bez znaczenia jest możliwość opłacenia składki ubezpieczenia nawet w 12 ratach.

Cała procedura zawarcia ubezpieczenia odbywa się przez internet. Wystarczy wysłać wniosek mailem lub faxem oraz opłacić pierwszą składkę, aby polisa nabrała ważności. Skan polisy wysyłany jest e-mailem, a oryginał pocztą.

Niestety rozporządzenie Ministerstwa Finansów, nie precyzuje jednoznacznie terminu, w jakim musi zostać zawarta polisa. Wymaga jedynie, aby umowa była zawarta, na dzień przed wpisaniem biura do rejestru KNF. Ponieważ nie wiadomo, kiedy się to stanie warto zawrzeć polisę możliwie szybko.

Sprawdź szczegółową ofertę ubezpieczenia OC

20.04.2012 godz. 19:10
Komentarze: 0